Leta i den här bloggen

tisdag 25 november 2014

Tuhkarokko- ja vihurirokkorokotus virittää adaptiivisen immuunivasteen

Tuhkarokko on negatiivinen ssRNA virus ( Sagovirales)  ja kuuluu paramyxoviruksiin mononegalvirales lahkoon ainakin aiemman luokittelun mukaan. Tuhkarokkoon kuolee nykyäänkin yli 300 henkilöä joka päivä, ja  turhaa rokottamisen välttämistä on Euroopassakin, kun taas muualla  rokotuksen kattavuus on ongelma  sen takia ettei ehditä jostain  syystä rokottaa lapsia kattavasti.

Miten  tuhkarokko ja vihurirokkorokotukset virittävät adaptiivisen immuunijärjestelmän. 
SNP assosioituu yleisesti näihin immuunivasteisiin.  

///---Taxonomiasta: Kertaus tässä yhteydessä:
 MEASLES  Tuhkarokko, Mässling) Ryhmä V  (-) ssRNA
Group V—negative-sense ssRNA viruses
There is one order and eight families recognised in this group. There are also a number of unassigned species and genera.

RUBELLA ( Vihurirokko, Röda Hund) on ryhmässä IV, (+) ssRNA viruksia.
Group IV—positive-sense ssRNA viruses
Family Togaviridae—includes Rubella virus, Ross River virus, Sindbis virus, Chikungunya virus ---///

Immunogenetics. 2014 Nov;66(11):663-9. doi: 10.1007/s00251-014-0796-z. Epub 2014 Aug 21.Single-nucleotide polymorphism associations in common with immune responses to measles and rubella vaccines. Ovsyannikova IG1, Salk HM, Larrabee BR, Pankratz VS, Poland GA.

Tiivistelmä, Abstract

  • Immuunivasteen kandidaatigeeneissä ilmenevä  yksittäiset  nukleotidipolymorfismit  (SNP) arvioittiin tuhkarokko- ja vihurirokkospesifisistä  neutraloivista vasta-aineista, gamma-interferoni- ja IL-6 interleukiinierityksestä kahdella  erillisellä korrelaatioanalyysillä terveitten rokotettujen kohortista. 
Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in candidate immune response genes were evaluated for associations with measles- and rubella-specific neutralizing antibodies, interferon (IFN)-γ, and interleukin (IL)-6 secretion in two separate association analyses in a cohort of healthy immunized subjects.
  •  Tutkijat tunnistivat yhteensä  kuusi SNP-korrelaatiota tuhkarokkospesifisissä ja vihurirokkospesifisissä vasteissa  spesifisesti neutraloivia vasta-ainetiittereitä (DDX58), erittynyttä  interleukiinia  IL-6 8IL10RB, IL12B) ja erittynyttä gammainterferonia( IFNAR2, TLR4).
 We identified six SNP associations shared between the measles-specific and rubella-specific immune responses, specifically neutralizing antibody titers (DDX58), secreted IL-6 (IL10RB, IL12B), and secreted IFN-γ (IFNAR2, TLR4)
  •  Antivirusgeenissä, joka kuuluu luonnollisen ammuniteetin  alueelle, geeni DDX58,  havaittiin introninen SNP (rs669260) ja se korreloi merkitsevästi kohonneisiin neutraloiviin vsta-ainetiittereihin sekä tuhkarokon että vihurirokon virusantigeenillä  rokottamisen jälkeen (post- MMR vaccination).
 An intronic SNP (rs669260) in the antiviral innate immune receptor gene, DDX58, was significantly associated with increased neutralizing antibody titers for both measles and rubella viral antigens post-MMR vaccination (p values 0.02 and 0.0002, respectively).
  •  Merkitsevää korrelaatiota havaittiin myös IL10RB ja IL12B  geenipolymorfian  ja virusspesifisten IL-6-vasteiten   variaatioitten kesken.
 Significant associations were also found  between IL10RB (rs2284552; measles study p value 0.006, rubella study p value 0.00008)  and IL12B (rs2546893; measles study p value 0.005, rubella study p value 0.03)  gene polymorphisms and variations in both measles- and rubella virus-specific IL-6 responses
  •  Tutkijat havaitsivat myös korrelaatiota IFNAR2 ja TLR4 geenien  SNP:itten ja gammainterferonin erityksen kesken - mitä taaphtui  sekä tuhkorokko-että vihurirokkorokotusspesifisenä immuunivasteena.
We also identified associations between individual SNPs in the IFNAR2 and TLR4 genes that were associated with IFN-γ secretion for both measles and rubella vaccine-specific immune responses.

  •  Nämä tutkimukset  ovat ensimmäiset , jotka viittaavat SNP-korrelaation olevan tavallista tuhkarokko- ja vihurirokkorokotuksien immuunivasteissa ja että monien antiviraalien geenien ( niin luonnollisen kuin adaptiivisen immuunivasteen antivirusgeenien)  SNP:t saattanevat antaa oman osansa ihmisen   antivirusvasteen kokonaisuuteen. .
 These results are the first to indicate that there are SNP associations in common across measles and rubella vaccine immune responses and that SNPs from multiple genes involved in innate and adaptive immune response regulation may contribute to the overall human antiviral response.
PMID:
25139337
[PubMed - in process]

PMCID:
PMC4198472
[Available on 2015/11/1]


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar