Leta i den här bloggen

onsdag 8 oktober 2014

WHO Ebola virus taudista (EVD) Syyskuu 2014 . Päivitetty perustietämys

Ebola virus disease

Fact sheet N°103
Updated September 2014

Avainfaktaa, Key facts

 • Ebolavirustauti(EVD)   on tunnettu ennen  Ebola- hemorrhagisena kuumeena ja se on vaikea , usein kuolemaanjohtava tauti. 
 Ebola virus disease (EVD), formerly known as Ebola haemorrhagic fever, is a severe, often fatal illness in humans.
 • Virus on tullut ihmisiin villeistä eläimistä ja leviää ihmiskunnassa ihmisestä toiseen. 
The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through human-to-human transmission.
 • Keskimääräinen kuolleisuus ebolavirustautiin on 50%.  Tapauskohtaisesti  kuolleisuus on vaihdellut  aiemmissa purkauksissa  25% :stä 90%:iin. 
The average EVD case fatality rate is around 50%. Case fatality rates have varied from 25% to 90% in past outbreaks.
 • Ensimmäiset EVD purkaukset  tapahtuivat K-Afrikan syrjäkylissä lähellä trooppisia sademetsiä, mutta kaikkein  uusimmat purkaukset L-Afrikassa  ovat kohdanneet  isoja kaupunkeja  ja teollisuusalueita.
The first EVD outbreaks occurred in remote villages in Central Africa, near tropical rainforests, but the most recent outbreak in west Africa has involved major urban as well as rural areas.
 • Purkausten hallinnassa  on tärkeä paikallisten yhdyskuntien osallistuminen . Hyvässä  purkausten hallinnassa luotetaan siihen, että  sovelletaan  interventiopakkauksia, tapauskohtaista hoitoa,  seurantaa ja kontaktien jäljitystä, hyvää laboratoriopalvelua, turvallisia hautauksia ja yhteiskunnallista mobilisaatiota asian puolesta. 
Community engagement is key to successfully controlling outbreaks. Good outbreak control relies on applying a package of interventions, namely case management, surveillance and contact tracing, a good laboratory service, safe burials and social mobilisation.
 • Varhain annettu tukihoito kuten  nesteytys ja symtomaattinen, oireenmukainen,  hoito parantavat eloonjäämistä . Ei ole vielä  lisensoitua  hoitoa , mikä neutraloisi viruksen, mutta kehitellään  veriterapiaa, immunologista ja lääketerapiaa. 
Early supportive care with rehydration, symptomatic treatment improves survival. There is as yet no licensed treatment proven to neutralise the virus but a range of blood, immunological and drug therapies are under development.
 •  Tällä hetkellä ei ole lisensöityä Ebola-rokotetta, mutta on kaksi mahdollsita  rokotekandidaattai arvioinnissa.
There are currently no licensed Ebola vaccines but 2 potential candidates are undergoing evaluation.

TAUSTATIETO ebolasta. Background

 •  Ebolavirus aiheuttaa akuutin vakavan taudin, joka päättyy usein fataalisti hoitamattomana.  Ebolavirustauti EVD ilmeni ensi kerran  1976  kahtena samanaikaisena purkauksena , joista toinen opli Nzarassa, Sudanissa ja toinen Yambukussa  Kongon Demokraattisessa tasavallassa. Jälkimmäinen  oli kylässä  Ebola-joen ranalla, josta siten tauti sai nimensä.
The Ebola virus causes an acute, serious illness which is often fatal if untreated. Ebola virus disease (EVD) first appeared in 1976 in 2 simultaneous outbreaks, one in Nzara, Sudan, and the other in Yambuku, Democratic Republic of Congo. The latter occurred in a village near the Ebola River, from which the disease takes its name. 
 •  Nykyinen purkaus  alettiin havaita maaliskuussa 2014  ja se on laajin ja monimutkaisin Ebolapurkaus koskaan Länsi-Afrikassa.  vuodesta 1976 katsoen. Tässä purkauksessa on ollut enemmän tartuntoja ja kuolemantapauksia kuin kaikissa edellisissä yhteensä. Se on myös levinnyt maasta toiseen alkaen Guineasta, siten leviten maarajan yli Sierra Leoneen ja Liberiaan, ilmateitse yhden  matkailijan kautta  Nigeriaan ja maitse yhden  matkailijan mukana Senegaliin
The current outbreak in west Africa, (first cases notified in March 2014), is the largest and most complex Ebola outbreak since the Ebola virus was first discovered in 1976. There have been more cases and deaths in this outbreak than all others combined. It has also spread between countries starting in Guinea then spreading across land borders to Sierra Leone and Liberia, by air (1 traveller only) to Nigeria, and by land (1 traveller) to Senegal. 
 •  Pahiten tauti on runnellut Guineaa, Sierra Leonea ja Liberiaa, joissa terveydenhoidollinen järjestelmä on heikommissa kantimissa,  sekä ihmis-että infrastruktuurin resurssit ovat puutteelliset ja maat  ovat  vain  vähän aikaa sitten päässeet  pitkällisistä  konflikteistä ja  epävakaasta tilanteesta. Elokuun 8. päivä  WHO:n  yleisjohtaja  julisti  tämän purkauksen  maailmanlaajuisesti huomioitavaksi  kansanterveydelliseksi kriisitilanteeksi. 
The most severely affected countries, Guinea, Sierra Leone and Liberia have very weak health systems, lacking human and infrastructural resources, having only recently emerged from long periods of conflict and instability. On August 8, the WHO Director-General declared this outbreak a Public Health Emergency of International Concern. 
 •  Erillinen  tähän korreloimaton  ebolapurkaus on alkanut  myös Boendessa, Equateourissa ,  Kongon Demokraattisen tasavallan  isoloidussa osassa. 
A separate, unrelated Ebola outbreak began in Boende, Equateur, an isolated part of the Democratic Republic of Congo.
FILO-virusten  perhe Filoviridae  käsittää kolme sukua:  Cueva- virus, Marburg-virus ja Ebola- virus  
Viisi ebola-  lajia on tunnistettu : Zaire, Bundibugyo, Sudan, Reston ja Tai Forest   
Kolmea  ensimainittua, Bundibugyon ebolavirusta, Zairen ebolavirusta ja Sudanin ebolavirusta on havaittu Afrikan   suurissa purkauksissa 
 Se virus,  joka on aiheuttamassa  vuoden 2014 afrikkalaista purkausta, on  zairelaista lajia.

The virus family Filoviridae includes 3 genera: Cuevavirus, Marburgvirus, and Ebolavirus. 
There are 5 species that have been identified: Zaire, Bundibugyo, Sudan, Reston and Taï Forest. The first 3, Bundibugyo ebolavirus, Zaire ebolavirus, and Sudan ebolavirus have been associated with large outbreaks in Africa. The virus causing the 2014 west African outbreak belongs to the Zaire species.

MITEN VIRUS VÄLITTYY?  Transmission

 •  On arveltu, että lepakkolaji Pteropodidae-perhe olisi Ebolaviruksen luonnollinen isäntä. Ebola  johtui ihmiskuntaan infektoituneitten eläinten, simpanssien, gorillojen, hedelmälepakoiden, apinoiden, metsäantilooppien ja piikkisikojen verestä, eritteistä, elimistä tai muista kehonnesteistä , sairaista eläimistä tai raadoista tai   sademetsästä.
It is thought that fruit bats of the Pteropodidae family are natural Ebola virus hosts. Ebola is introduced into the human population through close contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected animals such as chimpanzees, gorillas, fruit bats, monkeys, forest antelope and porcupines found ill or dead or in the rainforest.
 •  Sitten ebola alkoi levitä ihmisestä toiseen   suorassa kontaktissa ( ihorikon tai limakalvorikon kautta) infektoituneitten henkilöitten   vereen, eritteisiin, elimiin  tai muihin kehonesteisiin  ja  kontaktissa näillä nesteillä kontaminoituihin pintoihin ja materiaaleihin ( esim  vuoteisiin  ja vaatteisiin)
Ebola then spreads through human-to-human transmission via direct contact (through broken skin or mucous membranes) with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected people, and with surfaces and materials (e.g. bedding, clothing) contaminated with these fluids.
 •  Terveydenhoitotyöntekijät ovat usein infektoituneet hoitaessaan potilaita, joilla on epäilty tai varmistettu EVD. Sellaista on tapahtunut lähikontaktissa potilaisiin, kun ei ole  tiukasti noudatettu infektionkontrollin vaatimia varotoimenpiteitä.
Health-care workers have frequently been infected while treating patients with suspected or confirmed EVD. This has occurred through close contact with patients when infection control precautions are not strictly practiced.
 • Ebola voi tarttua myös  hautajaisseremonioissa, jos surevat henkilöt ovat olleet suorassa kosketuksessa vainajan kehoon. 
Burial ceremonies in which mourners have direct contact with the body of the deceased person can also play a role in the transmission of Ebola.
 •  Ihmiset ovat  infektoivia niin kauan kun heidän  veressään ja kehon nesteissä,  siemennesteessä  tai rintamaidossa on virusta.  Miehet, jotka ovat jo toipuneet taudista, voivat vielä tartuttaa virusta siemennesteen kautta   7 viikkoakin siitä,  kun ovat jo itse  toipuneet taudista.
People remain infectious as long as their blood and body fluids, including semen and breast milk, contain the virus. Men who have recovered from the disease can still transmit the virus through their semen for up to 7 weeks after recovery from illness.

EBOLAVIRUSTAUDIN OIREET.  Symptoms of Ebola virus disease

 •  Ebolaviruksen inkubaatioaika, kyteminen,  infektoitumisesta oireitten ilmenemiseen,  on 2 päivästä 21 päivään. Ihmiset eivät tartuta kuitenkaan ennen kuin oireita alkaa ilmetä.  Ensimmäisinä oireina on äkillinen kuumeen nousu, väsymys, lihaskivut, päänsärky ja kurkkukipu.  Sitten seuraa oksentelu, ripuli, ihottuma,  oireet munuaisten toiminnan pettämisestä ja maksantoiminnan pettämisestä ja joskus  seuraa sekä  sisäisiä että  pinnallisia  verenvuotoja, esim  ikenet vuotavat verta, ulosteet ovat verisiä. Laboratoriotesteissä havaitaan  matalat veren valkosolut ja verihiutaleet sekä kohonneet maksaentsyymit.
The incubation period, that is, the time interval from infection with the virus to onset of symptoms is 2 to 21 days. Humans are not infectious until they develop symptoms. First symptoms are the sudden onset of fever fatigue, muscle pain, headache and sore throat. This is followed by vomiting, diarrhoea, rash, symptoms of impaired kidney and liver function, and in some cases, both internal and external bleeding (e.g. oozing from the gums, blood in the stools). Laboratory findings include low white blood cell and platelet counts and elevated liver enzymes.

EVD diagnoosinteko   Diagnosis

 Voi olla vaikea erottaa EVD muista infektiotaudeista kuten malariasta, tyfuskuumeesta ja aivokalvontulehduksesta.  Ebolavirusinfektion  varmistaminen oireiden syyksi tehdään seuraavilla tutkimuksilla. Huomaa, että  potilasnäytteet ovat  äärimmäisen   biokatastrofin riskin  tekijä. Laboratoriotutkimus  inaktivoimattomista näytteistä vaatii mitä  korkeimman tason  biologiset turvatoimenpiteet (BSL-4) 
 • Vasta-aineen osoittaminen   ELISA-tekniikalla. antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
 • Antigeenin havaitseminen. antigen-capture detection tests
 • Seerumin neutralisaatiotesti.  serum neutralization test
 • RT-PCR menetelmä.   reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) assay
 • Elektronimikroskooppisesti. electron microscopy
 • Viruseristyksellä soluviljelmistä. virus isolation by cell culture.

It can be difficult to distinguish EVD from other infectious diseases such as malaria, typhoid fever and meningitis. Confirmation that symptoms are caused by Ebola virus infection are made using the following investigations:
  Samples from patients are an extreme biohazard risk; laboratory testing on non-inactivated samples should be conducted under maximum biological containment conditions.

  EBOLAVIRUSTAUDIN HOITO JA ROKOTTEET Treatment and vaccines

  •  Tukihoito kuten  nesteytys  joka suun kautta  tai  suonensisäisin nestein,  ja  spesifisten oireiden  hoito parantavat  elossapysymistä. Ei ole vielä olemassa  päteväksi osoittautunutta  EVD -hoitoa. Kuitenkin on mahdollisia hoitomenetelmiä kuten verivalmisteitten anto, immuuniterapia ja lääketerapioita, joita  parhaillaan arvioidaan.  Mitään  lisensöityä rokotetta ei ole,  mutta on kaksi mahdollista  rokotekandidaattia  tutkimuksissa  ihmisturvallisuusnäkökohdiltaan.
  Supportive care-rehydration with oral or intravenous fluids- and treatment of specific symptoms, improves survival. There is as yet no proven treatment available for EVD. However, a range of potential treatments including blood products, immune therapies and drug therapies are currently being evaluated. No licensed vaccines are available yet, but 2 potential vaccines are undergoing human safety testing.

  MITEN VOI EBOLAVIRUSTAUTIA EHKÄISTÄ  ENNALTA    JA KONTROLLOIDA ? Prevention and control

   Purkauksen hyvään kontrolliin kuuluu interventiovalmispaketin soveltaminen, nimityäin tapauskohtainen  käsittely, valvonta ja  tartuntalähteiden jäljitys, hyvät laboratoriopalvelut, turvalliset hautajaiset ja  yhteiskunnallinen mobilisoiminen asian edestä. Yhteiskunnallinen osallistuminen on  avain purkauksien  menestyksekkääseen kontrolloimiseen. Tietämystä ja  valveutuneisuutta  Ebolan riskitekijöistä  tulee kohentaa   ja sellaisista  suojamenetelmistä tulee antaa  tietoa, joita kukin yksilö  voi ottaa käytäntöön ja tällainen voi tehokkaasti vähentää hmisten  keskeisiä tartunnanlevittämisiä. Riskin alentamiseen tähtäävien  informaation  pitäisi kohdistua  useisiin tekijöihin.
  • Tulee vähentaa   villieläimistä ihmisiin  tapahtuvien tartuntojen riskiä välttämällä kontaktia infektoituneisiin hedelmälepakoihin tai apinoihin ja  välttämällä  niiden raakalihan syömista. Eläimiä pitäisi käsitellä  hansikkaat kädessä ja sopivat suojavarustukset yllä.. Ennenkuin käyttää ravinnoksi animaalisia tuotteita ( verta ja lihaa) ne pitäisi kunnolla keittää. 
  • Tulee vähentää  ihmisestä toiseen tapahtuvan tartunnanvälittymisen riskiä  välttämällä suoraa kontaktia  ebolaoireita potevien  ihmisten kanssa, varsinkin heidän kehonnesteittensä kanssa. Jos  hoitaa kotioloissa sairasta henkilöä, pitäisi käyttää hansikkaita ja sopivia henkilökohtaisia  suojavarustuksia. Kädet täytyy aina pestä sen jälkeen, kun  on ollut katsomassa sairaalapotilasta, samoin  aina sen jälkeen kun on hoitanut sairasta henkilöä kotona. 
  • Purkausta hillitseviin keinoihin kuuluu myös  kuolleitten  asianmukaisesti nopeat ja turvalliset  hautaamiset, Ebolaan infektoituneen kanssa  kontaktissa mahdollisesti olleitten tunnistaminen, terveitten kontaktissa olleitten  monitoroiminen 21 päivän ajan  ja  tärkeänä asiana on myös  terveiden erottaminen  sairaista  taudin edelleenleviämisen  estossa;   tärkeä  on myös  hyvä hygienia  ja miljöön  siisteyden ylläpito.
  Good outbreak control relies on applying a package of interventions, namely case management, surveillance and contact tracing, a good laboratory service, safe burials and social mobilisation. Community engagement is key to successfully controlling outbreaks. Raising awareness of risk factors for Ebola infection and protective measures that individuals can take is an effective way to reduce human transmission. Risk reduction messaging should focus on several factors:
  • Reducing the risk of wildlife-to-human transmission from contact with infected fruit bats or monkeys/apes and the consumption of their raw meat. Animals should be handled with gloves and other appropriate protective clothing. Animal products (blood and meat) should be thoroughly cooked before consumption.
  • Reducing the risk of human-to-human transmission from direct or close contact with people with Ebola symptoms, particularly with their bodily fluids. Gloves and appropriate personal protective equipment should be worn when taking care of ill patients at home. Regular hand washing is required after visiting patients in hospital, as well as after taking care of patients at home.
  • Outbreak containment measures including prompt and safe burial of the dead, identifying people who may have been in contact with someone infected with Ebola, monitoring the health of contacts for 21 days, the importance of separating the healthy from the sick to prevent further spread, the importance of good hygiene and maintaining a clean environment.

  TERVEYDENHOIDOLLINEN INFEKTION KOTNROLLI. Controlling infection in health-care settings:


  Terveydenhoitotyöntekijöitten tulee aina   noudattaa  standardivarotoimia, kun hoitavat potilaita huolimatta   diagnoosin varmuustasosta: Tähän kuuluu perustava  käsihygienia,  hengitysteitten hygienia, henkilökohtaisten  suojavarustuksien käyttö (,   joilla voi estää  roiskuvat  tai muut  infektoituneen materiaalin  kanssa kontaktissa olleet  tekijät), turvallinen injektiotekniikka ja turvalliset hautaamiskäytännöt. .
  Terveydenhoitotyöntekijöitten, jotka hoitavat  epäiltyjä tai varmistettuja  ebolavirustautisia potilaita,  pitäisi soveltaa hyvin  kattavia   infektiokontrollimenetelmiä ehkäistäkseen  kontaktin potilaan vereen ja kehonesteisiin ja kontaminoituihin pintoihin tai materiaaleihin kuten vaatetuksiin ja vuoteisiin.
  Jos terveystyöntekijä  joutuu olemaan lähikontaktissa ( alle 1 metrin etäisyydellä) EBV  kantavasta  potilaasta , hänellä tulisi olla  kasvosuojus  tai  lääketieteellinen maski  ja  silmäsuojukset, puhdas , ei -steriilitasoinen pitkähihainen kaapu  ja hansikkaat ( joiden tulee olla steriilitasoa tietyissä toimenpiteissä).
  Laboratoriotyöntekijät ovat myöskin riskissä Vain koulutettu henkilökunta saa tutkia sellaisia näytteitä, jotka on oettu  Ebola-infketion tutkimista varten ihmisistä tai eläimistä. Näytteiden prosessointi saadaan tehdä vain  tähän soveltuvissa  laboratorioissa

  Health-care workers should always take standard precautions when caring for patients, regardless of their presumed diagnosis. These include basic hand hygiene, respiratory hygiene, use of personal protective equipment (to block splashes or other contact with infected materials), safe injection practices and safe burial practices.
  Health-care workers caring for patients with suspected or confirmed Ebola virus should apply extra infection control measures to prevent contact with the patient’s blood and body fluids and contaminated surfaces or materials such as clothing and bedding. When in close contact (within 1 metre) of patients with EBV, health-care workers should wear face protection (a face shield or a medical mask and goggles), a clean, non-sterile long-sleeved gown, and gloves (sterile gloves for some procedures).
  Laboratory workers are also at risk. Samples taken from humans and animals for investigation of Ebola infection should be handled by trained staff and processed in suitably equipped laboratories.

  WHO:n vaste.  WHO response

  • WHO:n tarkoituksena on estää Ebola-purkauksia ylläpitämällä   Ebolvavirustaudin valvontaa ja antamalla tukea  riskissä olevien valtioiden  valmiussuunnitelman kehittämiseen  WHO:n dokumentissa annetaan  yleisohjeita Ebola ja Marburg viruspurkausten kontrolloimiseen.
  WHO aims to prevent Ebola outbreaks by maintaining surveillance for Ebola virus disease and supporting at-risk countries to developed preparedness plans. The document provides overall guidance for control of Ebola and Marburg virus outbreaks:
  Kun  purkaus havaitaan, WHO vastaa   antamalla  tukensa  valvontaan, yhteiskunnalliseen  osallistumiseen  tapauskohtaiseen käsittelyyn, laboratoriopalveluihin, kontaktien jäljitykseen, infektion kontrolliin, logistiikkaan ja koulutukseen sekä  turvalliseen hautaamiskäytännön  avustamiseen.
  WHO on  kehittänyt  yksityiskohtaisen ohjeistuksen  Ebolaviruksen ehkäisyyn ja kontrolliin.

  When an outbreak is detected WHO responds by supporting surveillance, community engagement, case management, laboratory services, contact tracing, infection control, logistical support and training and assistance with safe burial practices.
  WHO has developed detailed advice on Ebola infection prevention and control:

  Table: AIEMMNAT EBOLA PURKAUKSET . Chronology of previous Ebola virus disease outbreaks

  VUOSI               MAA                                       Ebolaviruslaji     Tapaukset, Kuolemat  Kuolleisuus%
  Year Country Ebolavirus species Cases Deaths Case fatality
  2012 Democratic Republic of Congo Bundibugyo 57 29 51%
  2012 Uganda Sudan 7 4 57%
  2012 Uganda Sudan 24 17 71%
  2011 Uganda Sudan 1 1 100%
  2008 Democratic Republic of Congo Zaire 32 14 44%
  2007 Uganda Bundibugyo 149 37 25%
  2007 Democratic Republic of Congo Zaire 264 187 71%
  2005 Congo Zaire 12 10 83%
  2004 Sudan Sudan 17 7 41%
  2003 (Nov-Dec) Congo Zaire 35 29 83%

  2003 (Jan-Apr) Congo Zaire 143 128 90%

  2001-2002 Congo Zaire 59 44 75%
  2001-2002 Gabon Zaire 65 53 82%
  2000 Uganda Sudan 425 224 53%
  1996 South Africa (ex-Gabon) Zaire 1 1 100%
  1996 (Jul-Dec) Gabon Zaire 60 45 75%

  1996 (Jan-Apr) Gabon Zaire 31 21 68%

  1995 Democratic Republic of Congo Zaire 315 254 81%
  1994 Cote d'Ivoire Taï Forest 1 0 0%
  1994 Gabon Zaire 52 31 60%
  1979 Sudan Sudan 34 22 65%
  1977 Democratic Republic of Congo Zaire 1 1 100%
  1976 Sudan Sudan 284 151 53%
  1976 Democratic Republic of Congo Zaire 318 280 88%

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar