Leta i den här bloggen

måndag 27 oktober 2014

VLP partikkeli rokote EBOV:ia vastaanGenome Medicine 2011, 3:5  doi:10.1186/gm219

The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://genomemedicine.com/content/3/1/5


Viruksenkaltaisia partikkeleita (VLP)  sisältävät rokotteet 

Virus-like particle (VPL)  vaccines

  •  Näitä viruksen kaltaisia partikkeleita generoituu yhdestä tai useammasta virusproteiinista ja ne matkivat luonnollisen virionin muotoa, muta eivät sisälttä geneettistä amteriaalia.  EBOV  VLP:t kehkeytyvät samaan aikaan kun ZEBOV ilmentää  GP, NP, VP40 kudosviljelysoluissa. Jos sitä kombinoi Ribi adjuvantin kanssa ja annostaa kolmasti  ei-ihmiskädellisille , seuraa  suojaa ZEBOV altistusta kohtaan.
  • Toinen rokotekandidaatti oli replikaatiovajeinen ZEBOV, josta VP30 puuttui.  kaksi tällaista rokotetta  antoi hiirelle  ja  marsulle  suojaa letaalia ZEBOV virusta vastaan  viruslatistuksessa.

VLPs are particles generated by the expression of one or more viral proteins and mimic the natural viral conformation but do not contain viral genetic material. EBOV VLPs were generated by simultaneously expressing GP, NP and VP40 of ZEBOV in 293T cells, combined with Ribi adjuvant and administered three times to NHPs, resulting in protection against homologous ZEBOV challenge [71].  Another vaccine candidate recently investigated was a replication-deficient ZEBOV lacking the VP30 gene. Two vaccinations with this virus protected mice and guinea pigs from lethal ZEBOV challenge [72].
  •  Vaikka on lupaavia rokotekandidaatteja,  EBOV infektion vastaiset suojavaikutukset ovat kuitenkin   korrelaatioiltaan  vielä selvittämättä.
Although there are now promising vaccine candidates, the correlates of protection from EBOV infection are still poorly understood. 
  •  Kun yhdistää  olemassaolevat rokotteet    tutkimuksen osoittamiin protektioihin  ja  kun soveltaa genomisia strategioita, pitäisi tuloksena olla  rokottamistehon paraneminen ja parempi altistuksen jälkeinen hoito ja/tai   kaikilta neljältä  Afrikan alueen  EBOV virukselta  kattavasti  suojaava rokote
Combining existing vaccine candidates with research into the correlates of protection and applying genomics strategies should result in improved vaccines effective as post-exposure treatment and/or vaccines that cross-protect against all four African EBOV.s. 

27.10.12014 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar