Leta i den här bloggen

fredag 16 december 2011

Mikä on ihmisen TRIMgeenien repertuaari?

P Spearman et al. kirjassaan Hiv Interactions with Host Cell proteins (2009) antaa tietää TRIM geeneistä seuraavaa.

  • Ihmisen TRIM5 geeni sijaitseee kromosomissa 11p15 rykelmänä  muiden TRIMgeenien kanssa, joihin kuuluu TRIM3, TRIM6, TRIM21, TRIM22, TRIM34 ja TRIM68.

Näissä TRIM geeneissä TRIM5, TRIM6, TRIM22 ja TRIM34 sijaitsevat vierekkäislocuksissa.
TRIM5alfa on enemmän viereisten TRIM proteiinien kaltainen, mitä tulee RING ja B-box domaaneihin ja vähemmän coiled-coil ja PRYSPRY domaaneilta. Johdonmukaisena viime aikojen havaintona PRYSPRY C-terminaalinen domaani on tunnistettu variabelina alueena, ja määrää kädellisten retrovirusrestriktion lajispesifisyyden.

TRIM5 primääritranskriptin erilaiset pleissaukset ( splicing) johtavat proteiinituotteen useisiin isoformeihin (2001). Niistä TRIM5alfa on isoin tuote (ihmisellä siinä on 493 aminohappoa) ja siinä on PRYSPRYdomaani. Muilta TRIM5 isoformeilta puuttuu intakti PRYSPRY domaani eivätkä ne pysty rajoittamaan HIV-1 virusta.

Kaksi TRIM5 isoformia, TRIM5delta ja TRIM5 alfa, omaavat ubikitiiniligaasin aktiivisuutta, mikä on tyypillistä RING- domaanin sisältäville proteiineille. (2003, 2008).

Usein TRIM proteiinit liittyvät itse keskenään muodostaen nukleaarisia tai sytoplasmisia kappaleita, joden funktio on määrittämätön (2006, 2001, 2005).

TRIM proteiinien spesifinen funktio on vielä määrittämättä, vaikka niiden onkin havaittu jollain tavalla osallistuvan transkription säätöön, solun jakaantumisen, antivirusaktiivisuuteen, solun polarisuuden määräytymiseen ja erilaistumiseen (2005).

Evolutionaalisesti TRIM proteiineja on METAZOA-vaiheesta ja niitten joukko on laajentunut lukumäärältään selkärankaisten kehityksen myötä (2001).

Nykyään tunnetaan yli 70 TRIM proteiinia ihmisen genomista. Muissa lajeissa esiintyy homologeja.

Eräitten TRIM perheitten jäsenten on havaittu linkkiytyneen erilaisiin patologisiin tiloihin kuten geneettisiin sairauksiin ja onkogeneesiin.

Interferoni (IFN)  pystyy säätämään ylös monia TRIMproteiineja kuten TRIM19, TRIM21, TRIM22, TRIM34 ja TRIM5alfan itsensä. Tämä viittaisi niillä olevan mahdollista osuutta solun antivirusvasteessa (2005, 1995, 2000).

Sitäpaitsi on pystytty osoittamaan useilla kädellisten TRIM proteiineilla useitten virusten vastaisia vaikutuksia , kuten TRIM1, TRIM5alfa, TRIM19, TRIM22, TRIM32 ja TRIM34 proteiineilla ( 2005).

Luettu läpi 20.11. 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar