Leta i den här bloggen

lördag 31 december 2011

(2) HIV-1 ja komplementti (2010)

Tiedettä vuodelta 2010
Virol J. 2010 Jun 29;7:142. A novel trifunctional IgG-like bispecific antibody to inhibit HIV-1 infection and enhance lysis of HIV by targeting activation of complement.

Source

Institute of Disease Control and Prevention, Academy of Military Medical Science, Beijing, PR China.

Abstract

BACKGROUND:( Tausta)

The complement system is not only a key component of innate immunity but also provides a first line of defense against invading pathogens, especially for viral pathogens.

  • KOMPLEMENTTISYSTEEMI on luonnollisen immuniteetin avaintekijöitä ja antaa myös ensimmäisen puolustuslinjan vastetta kehoon tunkeutuvia patogeeneja kohtaan, erityisesti viruksia vastaan.

Human immunodeficiency virus (HIV), however, possesses several mechanisms to evade complement-mediated lysis (CoML) and exploit the complement system to enhance viral infectivity.

  • Ihmisen immuunivajevirus HIV on kehittänyt kuitenkin useita keinoja välttää komplementin välittämä hajottaminen, lyysi ( CoML) ja itse asiassa se on kaapannut komplementtijärjestelmän edistääkseen viruksen infektiivisyyttä.

Responsible for this intrinsic resistance against complement-mediated virolysis are complement regulatory membrane proteins derived from the host cell that inherently downregulates complement activation at several stages of the cascade.

  • Mikä on tällaisen viruken sisäisen vastustuskyvyn taustalla oleva tekijä?
  • Useissa komplementtikaskadin vaiheissa voi komplementtiä säätelevät kalvoproteiinit vaimennussäätää komplementin aktivoitumista. HIV-virus on kaapannut isäntäsolusta itselleen tällaisia komplementin vaimentajia välttääkseen niistä laukeavan viruksen hajoittamisen.

In addition, HIV is protected from complement-mediated lysis by binding soluble factor H (fH) through the viral envelope proteins, gp120 and gp41.

  • Lisäksi HIV suojautuu komplementtivälitteiseltä hajottamiselta sitoutumalla virusvaippatekijöittensä gp120 tai gp41 avulla liukoiseen H-faktoriin (fH).

Whereas inhibition of complement activity is the desired outcome in the vast majority of therapeutic approaches, there is a broader potential for complement-mediated inhibition of HIV by complement local stimulation.

  • Koska monissa terapeuttisissa lähestymistavoissa on haluttuna päämääränä estää komplementin aktivoituminen, niin tässä on laajempaa potentiaalia HIV viruksen komplementtivälitteiseen inhibitioon komplementin paikallisstimulaatiolla.

PRESENTATION OF THE HYPOTHESIS:

Our previous studies have proven that the complement-mediated antibody-dependent enhancement of HIV infection is mediated by the association of complement receptor type 2 bound to the C3 fragment and deposited on the surface of HIV virions.

  • Aiemmin tutkijat ovat osoittaneet HIV-infektion lisääntymistä komplementtivälitteisistä vasta-aineista riippuvalla tavalla: Komplementtireseptorityyppi2 sitoo C3 fragmenttia ja saostuu HIV-virionin pintaan.

Thus, we hypothesize that another new activator of complement, consisting of two dsFv (against gp120 and against C3d respectively) linked to a complement-activating human IgG1 Fc domain ((anti-gp120 x anti-C3d)-Fc), can not only target and amplify complement activation on HIV virions for enhancing the efficiency of HIV lysis, but also reduce the infectivity of HIV through blocking the gp120 and C3d on the surface of HIV.

  • Tähän mainittuun reaktioon tutkijat kombinoivat keinon saada samalla myös johdettua HIV- virionin pintaan toisen komplementtiaktivaattorin, jossa on komplementin aktivaattorin IgC1 Fc domaanin linkkiytyneena vastavaikuttaja gp120 ja C3d vastaan (anti-gp120 ja anti-C3d). Tällä lisääntyy viruksen lyysi ja samalla HIV infektiivisyys laskee, koska gp120 ja C3d ovat blokeerautuneena HIV viruksen pinnassa.

TESTING THE HYPOTHESIS: (Tutkijat testasivat tätä oletustaan)

Our hypothesis was tested using cell-free HIV-1 virions cultivated in vitro and assessment of virus opsonization was performed by incubating appropriate dilutions of virus with medium containing normal human serum and purified (anti-gp120 x anti-C3d)-Fc proteins. As a control group, viruses were incubated with normal human serum under the same conditions. Virus neutralization assays were used to estimate the degree of (anti-gp120 x anti-C3d)-Fc lysis of HIV compared to untreated virus.

IMPLICATIONS OF THE HYPOTHESIS:(Mikä tuli johtopäätökseksi)

The targeted complement activator, (anti-gp120 x anti-C3d)-Fc, can be used as a novel approach to HIV therapy by abrogating the complement-enhanced HIV infection of cells.

  • Uutena keinona HIV virusterapiassa voidaan käyttää kohdennettua komplementin aktivaattoria ( anti-gp120 x anti-C3d)-Fc kumoamaan soluista komplementin osuus HIV-infektion lisääntymisessä.
PMID:
20584336
[PubMed - indexed for MEDLINE]

PMCID: PMC2904741

Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar