Leta i den här bloggen

torsdag 21 november 2013

HYPOTEESI: On olemassa geneettinen tekijä joka pystyy tunnistamaan genomissa olevan proviruksen.

http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/abs/nature07844.html

LÄHDE: Nature 458, 1201-1204 (30 April 2009) | doi:10.1038/nature07844; Received 17 November 2008; Accepted 29 January 2009; Published online 8 March 2009

Embryonaaliset kantasolut käyttävät  ZFP809 proteiinia vaimentamaan retroviraalin DNA:n. 

Embryonic stem cells use ZFP809 to silence retroviral DNAs

Daniel Wolf1 & Stephen P. Goff1

  •  Hiiren embryonaaliset kantasolut ja muut alkeissolut on jo 30 vuoden ajan todettu sellaisiksi, että ne voivat voimakkaasti blokeerata retroviruksen replikoitumisen. 
Embryonic stem cells (ESCs) and other primitive stem cells of mice have been known for more than 30 years to potently block retrovirus replication1.
  •  Jos koehiiri  infektoidaan eräällä  retroviruksella MLV , niin  normaaliin tapaan  integroituu  genomiin DNA- provirusta, mutta sitten tämä DNA trsnskriptionaalsesti  vaimenee,  hiljentyy  ja viruksen jatkoleviäminen. estyy. 
 Infection of ESCs by the murine leukaemia viruses (MLVs) results in the normal establishment of integrated proviral DNA, but this DNA is then transcriptionally silenced, preventing further viral spread
  • Tätä repressiota  välittää suurimmalta osaltaan tekijät, jotka tunnistavat  primeriä  sitovan kohdan   konservoidun sekvenssin,  18 emäsparia, jotka ovat komplementaariset solun t-RNA:n  3´päädylle.   Spesifinen tRNA  menee viruksen genomisen RNA:n  primeria sitovaan kohtaan  ja sitä käytetään  DNA-synteesin alkamiseen.  Tähän  samaan sekvenssiin kohdistuu  sitten  integroituneen  provirus-DNA:n  yhteydessä  embryonaalisissa kantasoluissa  hiljennys.  
  • On äskettäin ( 2009) osoitettu, että siihen laajaan proteiinikompleksiin, mikä asettuu embryonaalisessa solussa  primer- sitoutumiskohtaan , kuuluu myös TRIM28, joka on hyvin luonnehdittu transkriptionaalinen  co-repressori.http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?hgnc_id=16384
  • Jäljelle jää vain kiinnostava kysymys siitä, mikä tekijä tunnistaa  suoraan tuollaisia integroituneita   retrovirusperäisiä  DNA:- materiaaleja  ja rekrytoi  TRIM28 välittämään  niitten spesifistä hiljentämistä.

 The repression is largely mediated by trans-acting factors that recognize a conserved sequence element termed the primer binding site, an 18-base pair sequence complementary to the 3′ end of a cellular transfer RNA  A specific tRNA is annealed to the primer binding site sequence of the viral genomic RNA, and is used to prime DNA synthesis7 
. This same sequence in the context of the integrated proviral DNA is targeted for silencing in ESCs. We have recently shown that a large protein complex binding to the primer binding site in ESCs contains TRIM28 (refs 8, 9), a well-characterized transcriptional co-repressor. 
 An important question remains as to the identity of the factor that directly recognizes integrated retroviral DNAs and recruits TRIM28 to mediate their specific silencing. 
  •  Tutkijat identifioivat sinkkiproteiinin (zinc finger protein)  ZFP809   tunnistavana molekyylinä, joka tekee siltaa integroituneen proviruksen ja TRIM28 restriktiotekijän kesken. Tutkijat osoittivat, että ZFP ilmenemä oli riittävä samaan aikaan jopa differentioituneissa  soluissa  vastustuskykyisyyden  MLV- infektiota vastaan. 
Here we identify the zinc finger protein ZFP809 as the recognition molecule that bridges the integrated proviral DNA and TRIM28. We show that expression of ZFP809 is sufficient to render even differentiated cells highly resistant to MLV infection. 
  •  Lisäksi he demonstroivat,etä ZFP pystyi  voimakkaasti blokeeraamaan  ihmisen T-solun lymfotrooppisen viruksen HTLV-1  DNA- transkription;  tämä virus käytti myös tRNA- primeria.
 Furthermore, we demonstrate that ZFP809 is able to potently block transcription from DNA constructs of human T-cell lymphotropic virus-1 (HTLV-1), which use the same primer tRNA. 
  •  Nämä tulokset  identifioivat  ZFP-proteiinin   DNA.ta sitovana faktorina , mikä tunnistaa spesifisesti laajan kirjon imettäväisten retroviruksia ja retroelementtejä, kohdistaen ne  transkriptionaaliseen  hiljennykseen.
These results identify ZFP809 as a DNA-binding factor that specifically recognizes a large subset of mammalian retroviruses and retroelements, targeting them for transcriptional silencing.
  • Tutkijat pitävät  ZFP809 tekijää kantasoluspesifisenä retroviruksen restriktiotekijänä  ja täten  lisäävät uuden osatekijän  kantasolujärjestelmän solunsisäisen immuniteettiin.
 We propose that ZFP809 evolved as a stem-cell-specific retroviral restriction factor, and therefore constitutes a new component of the intrinsic immune system of stem cells.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar