Leta i den här bloggen

måndag 23 februari 2015

HIV, Rab-kaltaiset GTPaasit, motoriset proteiinit

P. Spearman et al. toimittamassa kirjassa on artikkeli HIV-1 Gag and host vesicular trafficking pathways (2009).
  • Gag on virus proteiini, joka johtaa HIV-1 viruksen kokoontumisprosessia (assembly) uusiksi virioneksi.Gag rekrytoi solun mekanismeista rakkuloitten kuljetusjärjestelmän (host vesicular trafficking) käyttöönsä voidakseen vaeltaa kautta sytoplasman ja selviytyä virionpartikkeleitten kokoontumiskohtaan. Kokoontumiskohta on solun plasmamembraani ( makrofageissa myöhäinen endosomi)  (Tästä erikseen)
  • Mitä erityistä plasmamembraani tarjoaa muodostuville virioneille? Siinä on paikoitellen hyvin kolesterolipitoisia kohtia lipid rafts ja plasman kaksoislipidikalvon sisälehdessä on lipositolifosfolipidiä PI(4,5)P2. (Tästä erikseen)
  • Mitä tekijöitä tarvitaan virionin koostamisessa?
Tätä viruksen virionin tehtailua varten tarvitaan adaptoriproteiinikompleksia, proteiinien lajittelua ( sortteerausta) ja kierrätystä (recycle), monirakkulaisia komponentteja (multivesicular complexes) ja solun motorisia proteiineja kiihdyttämään HIV viruksen aineksien koostamista uusiksi virioneiksi.

Tässä Hin Chun et al. artikkelissa keskitytään tekemään yleiskatsausta rakkulaliikenteen tieverkosta ja kuvaamaan Gag-interaktiossa olennaiset komponentit. Sekä Gag että Env vaativat hyvin suojaavan endosomaalisen kuljetustien selvitäkseen tehtävissään solumiljöössä.
Tarvitaan adaptoriproteiinin (AP, TIP-47) johtamaa endosomaalisen kuljetuksen jaksoa
Rab proteiinit ja siihen liittyneet effektorit ovat alkaneet myös hahmottua.
Pi(4,5)P2 on tärkeä osallistuja virionin alkaessa silmukoitua ulos plasmakalvosta. Siinä tarvitaan ESCRT kompleksia ja Rab suorittaa kuljetuksia.

Gag-kuljetuksiin osallistunee lukuisia muitakin solutekijöitä.
Tulevaisuudessa arvellaan voitavan kohdistaa antiretroviraalista terapiaa tähän Gag proteiinin funktion alueeseen.

  • Solun Rab-kaltaiset GTPaasit ja motoriset proteiinit viruksen palveluksessa
Rab-proteiinit ovat solun omia proteiineja ja kuuluvat pienten Ras-kaltaisten GTP-aasien superperheeseen. Nykyään tunnetaan 11 rabproteiinia hiivasta ja yli 60 ihmisen soluista (2001). Rab-proteiinit tekevät funktionsa rakkulakuljetusjärjestelmän alueella. Ensin ne ovat liukoisia sytosolin proteiineja ja sitten ne alkavat prenyloitua RGGTaasilla (Rab geranyyligeranyylitransferaasilla), jolloin niihin tulee 1-2 geranyyligeranyyli ryhmää (1994).
Rab proteiineilla on spesifistä toimintaa rakkuloitten tethering-prosessin aikana.
Sitten on havaittu niiden säätelevän rakkuloitten ja organellien liikettä pitkin sytoskeletonverkostoa interaktiossa moottoriproteiinien kanssa. Näitä mikrotubuloista riippuvaisia proteiineja ovat dyneiini ja kinesiini ja aktiinista riippuva proteiini on myosiini.

On osoittautunut , että RabGTPaasit osallistuvat retrovirusten kokoontumiseen.

Rab7 ja RILP
Rab7 ja sen effektoriproteiini RILP ( Rab7 interacting lysosomal protein) vaikuttavat HIV-1 viruksen kokoontumiseen. RILP yliexpressio johtaa HIV-1 Gag proteiinin perinukleaariseen, tumanvieriseen sijoittumiseen(2003 ).
Rab7 ja RILP osallistuvat rakkuloitten kuljetukseen myöhäisen endosomaalisen vaiheen (LE) aikana kohti MTOC ( mikrotubuluksia organisoivaa keskusta) prosessissa, joka riippuu dyneiinin motorisesta aktiivisuudesta. Tässä Rab7 ja RILP johtanevat endosomiin liittynyttä HIV-Gag proteiinia kohti tätä mikrotubulusten organisatorista keskusta. ( Siis solun alueelta kerätään viruksen kokoamismateriaalia kuin suppiloon tuman pinnan vierellä ja suppilot johtavat kohti solun ulkopintaa).

Rab11a ja Gag-Env- interaktio

Jos Rab11a oli dominantisti negatiivinen, se esti kapsidia menemästä plasmamembraaniin ja silmukoitumaan virioneiksi.
Arvellaan, että Rab11a on avaintekijä sallimassa endosytoidun Env proteiinin kierrättymään aitioon, missä Gag- Env interaktio tapahtuu ja liihdyttämässä kapsidin materian siirtämistä perinukleaarisesta alueesta.

Vaikka HIV ei muodostakaan solunsisäisiä epäkypsiä kapsideja kuten eräs toinen retrovirustyyppi, tulee mieleen, että HIV Gag voi ohimenevästi kulkeutua tai pidättyä perinukleaariseen alueeseen dyneiinistä riippuvalla tavalla, missä se voi kohdata endosytoitunutta HIV Env proteiinia adaptoriproteiinilla (AP) verhoutuneitten rakkuloitten avulla, jotka ovat mukana seuraavissa kuljetusvaiheissa.

KIF4
Toinen vaihtoehto on , että HIV Gag proteiini tai oligomeerivälituotteet voisivat asettua interaktioon kinesiinien kanssa  kuten KIF4.

Rab9 ja TIP47
Rabproteiineilla on muitakin rooleja ja niihin liittyneitä moottoreita HIV partikkelin keräämiseksi.
Yksi tällainen tärkeä proteiini on Rab9, RabGTPaasi, joka kiihdyttää lastin sitomista TIP47:n avulla ( tail-interakting protein). Jos Rab9 poistetaan solusta siRNA:lla, aiheutuu Gag - kertymiä soluihin ja vähenemää virioneitten irtoamisessa (2005).

Koska nämä Rab proteiinit näin rekrytoivat effektorimolekyylejä rakkuloitten kuljettamiseen, on todennäköisesti selvitettävä muitakin Rabproteiinien rooleja viruksen kokoontumisen eri vaiheissa.

JOS dyneiinimoottorit osallistuvat Gag-virusproteiinin pidättämiseen lähellä mikrotubuluksia organisoivaa keskusta, niin kinesiineillä voi olla ehkä osuutta Gag-proteiinin liikkeeseen kohti solun periferiaa. Yllämainitun kinesiinin KIF4 geenin knock down vaikutti alentunutta intrasellulaarista Gagproteiinipitoisuutta ja esti viruspartikkeleiden produktiota.
Päivitystä 23.2. 2015 
allal on kuva jossa mainitaan muutamia tämän artikkelin molekyylejä. 
http://www.cell.com/cms/attachment/2017946573/2038190796/gr2.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar