Leta i den här bloggen

måndag 16 december 2013

POXVIRUSES, Ihmisen isorokkovirus, eläinten rokkovirukset ja vaccinia-virus

 Vaikka isorokon ( Orthopoxvirus variola)  sanotaankin tulleen juurretuksi maailmasta,  ei rokkovirusten (Poxviruses)  lahkoa pidä kuitenkaan  unohtaa.
Tässä on melko tuore artikkeli POX- viruksista. 
Infect Genet Evol. 2013 Oct 24;21C:15-40. doi: 10.1016/j.meegid.2013.10.014. [Epub ahead of print] Poxviruses and the evolution of host range and virulence.
Laboratory for Host-Specific Virology, Division of Biology, Kansas State University, KS 66506, USA.

TIIVISTELMÄ (Abstract)

  •  POXVIRUKSET  on sellaisten virusten ryhmä, joka voi infektoida   hyvin suurta  kirjoa eläinkunnan puolella. (Isorokkovirus oli ihmisiin erikoistunut). 
Poxviruses as a group can infect a large number of animals.
  •  Yksittäisten virusten tasossa myös lähisukuisetkin poxvirukset  omaavat  erittäin erilaisia isäntäprofiileja  ja virulensseja.  Esimerkiksi  variola-virus ( isorokkovirus, small pox- virus , O. variola)  oli ihmisiin erikoistunut ja hyvin virulentti vain ihmisissä, kun taas sen sukulainen lehmärokkovirus ( cowpoxvirus)  pystyy infektoimaan koko joukon eläimiä, mutta aiheuttaa ihmisille vain  suhteellisen lievän taudin.
 However, at the level of individual viruses, even closely related poxviruses display highly diverse host ranges and virulence. For example, variola virus, the causative agent of smallpox, is human-specific and highly virulent only to humans, whereas related cowpox viruses naturally infect a broad spectrum of animals and only cause relatively mild disease in humans.
  •  Poxvirusten menestyksekäs replikoituminen johtuu niiden  tehokkaasta kyvystä manipuloida isäntäsolun antivirusvaste  pois toiminnasta solu- ja kudostasolla sekä lajispesifisesti, mistä  johtuukin  erot poxvirusten isäntäkirjoissa ja virulensseissa.
The successful replication of poxviruses depends on their effective manipulation of the host antiviral responses, at the cellular-, tissue- and species-specific levels, which constitutes a molecular basis for differences in poxvirus host range and virulence.
  •  On tunnistettu   koejärjestelmien avulla joukko poxviruksen geenejä, joissa on  isäntäspesifisyyden funktioita ja monet näistä kohdistuvat   isäntäkeholle spesifiseen  antiviraaliin tiehen
 A number of poxvirus genes have been identified that possess host range function in experimental settings, and many of these host range genes target specific antiviral host pathways. 
  •  Tässä otsikon katsauksessa kohdistutaan  poxvirusten biologiaan, isäntäkehokirjoon,sitä määrääviin geenifunktioihin,  zoonoottisiin tulehduksiin, virulenssiin, genomitutkimuksiin ja miten interaktiot isäntäkehon  luonnollisen immuniteetin kanssa  vaikuttavat osaltaan  isäntäkirjon  ja virulenssin.
Herein, we review the biology of poxviruses with a focus on host range, zoonotic infections, virulence, genomics and host range genes as well as the current knowledge about the function of poxvirus host range factors and how their interaction with the host innate immune system contributes to poxvirus host range and virulence. 
  •  Tutkijat  ottavat keskustelunsa aiheeksi  poxvirusten isännän valinnan ja virulenssin evoluution ja  isännän vaihdot ja mahdolliset rokkoviruksista käsin ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvat uhkat.
 We further discuss the evolution of host range and virulence in poxviruses as well as host switches and potential poxvirus threats for human and animal health.


Wikipedia 2013  mainitsee  VACCINIA viruskäsitteestä seuraavaa:
  •  Vaccinia virus (VACV, VV) on lähisukulainen sille virukselle, joka aiheuttaa lehmärokkoa. Historiallisesti ottaen näitä kahta on pidetty samana viruksena. Myös puhvelirokkovirus  muistuttaa vaccinia-virusta.
Vaccinia virus (VACV,VV)   is closely related to the virus that causes cowpox; historically the two were often considered to be one and the same.
  •   Tarkka Vacciniaviruksen alkuperä ei ole tiedossa, koska  ei pidetty kirjaa viruksesta, kun sitä toistuvasti viljeltiin tutkimuslaboratorioissa monta kymmentä vuotta.
 The precise origin of vaccinia virus (VV) is unknown, however, due to the lack of record-keeping as the virus was repeatedly cultivated and passaged in research laboratories for many decades. 
  • Yleisimmin mainitaan että vaccinia virus, lehmärokkovirus ja isorokkovirus ovat kaikki  polveutuneet  yhteisestä esiviruksesta. On pohdiskeltu myös, jos  vacciniavirusta  olisi  eristetty alunperin  hevosista. 
The most common notion is that vaccinia virus, cowpox virus, and variola virus (the causative agent of smallpox) were all derived from a common ancestral virus. There is also speculation that vaccinia virus was originally isolated from horses

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar