Leta i den här bloggen

torsdag 12 december 2013

Onkohan hantaviruksista jotain uutta tietoa?

HANTA-virus rokotekehittelystä löytyy paljon artikkelia lähteessä
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hantavirus+vaccine

WHO sanoo näin:
http://www.who.int/ith/diseases/hantavirus/en/

Kerään  olemassa olevaa tietoa taustaksi.
 http://www.smi.se/sjukdomar/hantavirusinfektion/
Jyrsijät( rodents, gnagare)  eivät itse sairastu hantaviruksiin , muta virus pystyy infektoimaan niitä kroonisesti,  joten niistä välittyy ihmiisiin mm. aurosolin kautta.  
Jyrsijät esiintyvät geografisesti eri alueilla, joten  alueitten mukaan viruksillakin on nimiänsä.
Jyrsijöiden  lahko RODENTIA,
jyrsijäperhe MURIDAE,
alaperheet Murinae, Sigmodontinae,  ja Arvicolinae. .

Puumala virus PUUV  viihtyy jyrsijälajissa Myodes glareolus, Arvicolinae, myyrät, ruotsiksi sorkar., enlg. bank voles. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sorkar
Tuttu taudin nimi on MYYRAKUUME, SORKFEBER
http://www.smi.se/sjukdomar/nephropathia-epidemica/

 Klein S L, Calisher C H (2007). Emergence and persistence of  HANTAVIRUSES.
In: Wild life and Emerging Zoonotic Diseases: The Biology, Circumstances and  Consequences of Cross-Species transmission.  Springer 2007 ISBN 978- 3-540- 70961-9.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17848067

Artikkeli PubMed hauan avulla etsittynä:

  Emergence and persistence of hantaviruses.
Klein SL, Calisher CH.W. Harry Feinstone Department of Molecular Microbiology and Immunology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore,USA.

TIIVISTELMÄ 

  • Hantavirusinfektioita on tunnistettu satoja vuosia ( tuhannen vuotta), mutta  infektoiva agenssi eristettiin vasta vuonna 1976. Sitten kun Lee kumppaneineen oli eristänyt Hantaan virukseksi nimettyn viruksen (, koska  se oli Koreasta  sen nimisen virran varrelta), voitiin  heidän  käyttämänsä tekniikan avulla  tutkia edelleen  klassisen hantavirussairauden , munuaisoireisiin liittyvän verenvuotokuumeen (HFRS)  , etiologiaa. nykyään tiedetään, että sitä voi aiheuttaa mikä tahansa runsaista hantaviruksista. .
Hantaviral diseases have been recognized for hundreds of years but, until 1976, they had not been associated with an infectious agent. When Lee and colleagues isolated what is now known as Hantaan virus, the techniques they introduced allowed further investigations into the etiology of the classical hantavirus disease, hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), now known to be caused by any of multiple hantaviruses.
  • Kun löydettiin uuden maailman   hantaviruksen aiheuttama keuhko-oireyhtymä (HPS) ja oli havaittu,  että mikä tahansa BUNYAVIRIDAE- perheen HANTA- virussuvun  hantavirus saattoi  aiheuttaa sitäkin, alkoi laajat epidemiologiset, virologiset, molekylääriset, behavioristiset ja ekologiset tutkimukset hantaviruksista.
The discovery of hantavirus pulmonary syndrome (HPS) in the New World, and that it also can be caused by any of multiple hantaviruses (family Bunyaviridae, genus Hantavirus), has opened an entire field of epidemiologic, virologic, molecular, behavioral, and ecologic studies of these viruses. 
  • Näyttää siltä että on liittymää yhden tietyn hantaviruksen ja tietyn isäntänä toimivan jyrsijätyypin kesken. Jota voitaisiin  vähentää ihmisten riskiä  hantaviruksista infektoitumisiin, on kriittistä ymmärtää  yksittäisten  isäntäjyrsijälajin ja niihin vaikuttavien ekologisten muuttujien idiosynkrasiaa
There appears to be a single hantavirus-single rodent host association, such that understanding the idiosyncrasies of each rodent host species and the ecologic variables that affect them are recognized as critical if we are to reduce human risk for infection. 

  •   Otsikon  artikkelissaan kirjoittajat tekevät yhteenvetoa hantaviruksia koskevasta tiedosta ja niiden historiikista, niiden taxonomiasta, tunnistetusta geografisesta esiintymisestä, ekologisista tekijöistä, jotka  vaikuttavat  niissä  pysyviin ja niistä leviäviin hantaviruksiin, jyrsijöitten käyttäytymisesta  mikä vaikuttaa viruksen edelleen   välittymiseen,  isäntätekijöiden vaikutuksesta  hantavirusalttiuteen ja  edelleenvälittymiseen, hantavirusten siirtymisestä jyrsijöistä ihmisiin. he tekevät näistä yhteenvetoa ja  ehdottavat  suuntauksia    tuleviin tutkimuksiin. 
This chapter summarizes what is known about hantaviruses with regard to history of these viruses, their taxonomy, recognized geographical distribution, ecologic factors impacting their maintenance and spread of hantaviruses, effect of rodent behavior on hantavirus transmission, influence of host factors on susceptibility to and transmission of hantaviruses, and transmission of hantaviruses from rodents to humans. In addition, we summarize all these complexities and provide suggestions for future research directions.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar