Leta i den här bloggen

söndag 29 december 2013

DENGUE rokotekehittelyn nykyvaihe 2013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23758699
  J Biomed Sci. 2013 Jun 13;20:37. doi: 10.1186/1423-0127-20-37. Current progress in dengue vaccines.

TIIVISTELMÄ (Abstract)

  • Dengue on  tärkeimpiä leviäviä vektorivälitteisiä virustauteja. Dengue -virusta (DENV) on neljä eri serotyyppiä ja jokainen niistä pystyy aiheuttamaan itsestään rajoittuvan denguekuumeen ( dengue fever, DF) tai jopa henkeäuhkaavan hemorrhagisen denguekuumeen (DHF) tai dengueshokkioireyhtymän ( DSS).

Dengue is one of the most important emerging vector-borne viral diseases. There are four serotypes of dengue viruses (DENV), each of which is capable of causing self-limited dengue fever (DF) or even life-threatening dengue hemorrhagic fever (DHF) and dengue shock syndrome (DSS).
  • Pääasiallisin vaikean  denguevirusinfektion kliininen esiintymismuoto on  verisuonten  läpivuoto, verihiutaleitten vähäisyys ja verenvuoto, eikä taudin  mekenismia ole vieläkään ratkaistu.  Viruksen suorien vaikutusten lisäksi dengueoireitten kehittymiseen osallistuu myös immunopatologiset  aspektit. 

The major clinical manifestations of severe DENV disease are vascular leakage, thrombocytopenia, and hemorrhage, yet the detailed mechanisms are not fully resolved. Besides the direct effects of the virus, immunopathological aspects are also involved in the development of dengue symptoms. 
  • Vaikka vieläkään ei ole pätevää  denguerokotetta,  on kuitenkin kehitteillä useita rokote-ehdokkaita. Niissä on  elävää heikennettyä virusta sisältäviä rokotteita, elävää kimeeristä virusrokotetta, inaktivoitua virusta sisältävää rokotetta ja elävää rekombinanttirokotetta, DNA:ta ja alayksikköjä sisältäviä rokotteita
 Although no licensed dengue vaccine is yet available, several vaccine candidates are under development, including live attenuated virus vaccines, live chimeric virus vaccines, inactivated virus vaccines, and live recombinant, DNA and subunit vaccines
  •  Kliinisessä  arvioinnissa on parhaillaan elävää heikennettyä virusta sisältävä rokote ja elävää kimeeristä virusta sisältävä rokote . Toiset rokoteet on arvioitu  prekliinisissä eläinmalleissa tai niitä on   valmiina  kliinisten kokeitten aloitamiseksi.
The live attenuated virus vaccines and live chimeric virus vaccines are undergoing clinical evaluation. The other vaccine candidates have been evaluated in preclinical animal models or are being prepared for clinical trials.
  •  Dengue-rokotteitten turvallisuuden ja tehokkuuden suhten  on otettava huomioon myös  mahdolliset immunopatologiset komplikaatiot kuten denguetaudin vasta-ainevälitteinen pahenema  ja  autoimmuniteetti. 

 For the safety and efficacy of dengue vaccines, the immunopathogenic complications such as antibody-mediated enhancement and autoimmunity of dengue disease need to be considered.

Päivitys 29.12. 2013 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar