Leta i den här bloggen

söndag 22 december 2013

CIRCOVIRIDAE, Anellovirus, TT-virus (Vuoden 2007 tietoa)

Rev Med Virol. 2007 Jan-Feb;17(1):45-57. Torque teno virus (TTV): current status.

TIIVISTELMÄ (Abstract)

 •  Nykyisin tämä alunperin potilaan T.T. nimestä  nimensä saanut, sittemmin Torque teno-virus on nimetty Anellovirukseksi ja Circoviridae ryhmään, sellaisiin joiten ss  DNA on rengas ( anello latinaksi)  Ensiksi sitä luultiin  non-A-E- hepatiittivirukseksi.
Torque teno virus (TTV), currently classified into the family Circoviridae, genus Anellovirus, was first found in a patient with non-A-E hepatitis. 
 • TTV omaa  yksinkertaisen DNA-säikeisen sirkulaarisen genomin, kooltaan on  noin 3.2 kb . Se on  erittäin diversi ja siinä on viisi ryhmää, kuten SANBAN virukset  ja SEN-virukset.
 TTV has a single stranded circular DNA of approximately 3.8 kb. TTVs are extraordinarily diverse, spanning five groups including SANBAN and SEN viruses. 
 •  Torque teno miniviruksella (TTMV) on 2.9 kb genomi ja silläkin on  laajalti variantteja.  Tähän virusyhteisöön on liitetty äskettäin vielä kaksi uutta jäsentä, niiden koko on 2.2 kb ja 2.6 kb. . Näitten varianttien keskeiset rekombinaatiot ovat yleisiä.
Torque teno mini virus (TTMV) with approximately 2.9 kb genome also has wide variants. Recently, two related 2.2- and 2.6-kb species joined this community.  Recombinations between variants are frequent.
 •  TT- virusten laaja-alainen diversiteetti  on edelleen selvittämättä. on epäselvää, miten TT-virukset  voivat olla elinkykyisiä ja miksi ne vaativat niin laajaa variabiliteettia. 
 This extensive TTV diversity remains unexplained; it is unclear how TTVs could be viable, and why they require such genetic variation.
 •  Yksiselitteisiä viljelyjärjestelmiä ei ole vielä saatavilla. TT- virukset ovat yleisiä yli 90%.ssa  aikuisista  ihmisistä   maailmanlaajuisesti, mutta  ei ole voitu täysin osoittaa mitään ihmispatogenisyyttä
 An unequivocal culture system is still not available. TTVs are ubiquitous in > 90% of adults worldwide but no human pathogenicity of TTV has been fully established. 
 •  Epidemiologisin kartoituksin  tarvitsee spesifioida  tutkitut variantit ja kliiniset kohteet ja käytetyn menetelmän sensibiliteetti pitää kalibroida.
Epidemiological surveys need to specify the variants being studied and clinical targets, and must calibrate the sensitivity of the assay used.
 •  Mahdollisiin kiinnostaviin havaintoihin kuuluu suurempi viruskuorma sellaisilla potilailla, jotka sairastavat  vaikeaa idiopaattista tulehduksellista myopatiaa, syöpää tai punahukkaa.
 Potentially interesting observations include a higher viral load in patients with severe idiopathic inflammatory myopathies, cancer and lupus.
 •  Aktiivia  viruksen replikoitumista  on havaittu myös vauvoissa, joilla on  akuutteja hengitystietauteja.
Active replication was also found in infants with acute respiratory diseases.
 • Eläimillä on TTV ja TTMV virusten kaltaisia viruksia havaittu simpansseilla, apinoilla, Afrikan  marakateilla ja tupaijoilla ( puupäästäisillä), sekä myös  kanapojilla, porsailla, lehmillä, lampailla ja koirilla.  http://fi.wikipedia.org/wiki/Tupaijat
TTV/TTMV-related viruses were found in chimpanzees, apes, African monkeys and tupaias, and also in chickens, pigs, cows, sheep and dogs.
 •  Kokeellisesti saatiin Rhesus-apina infektoitumaan TTV:llä, mutta simpanssia ei saatu infektoitua (paitsi  yksi  1/53)
Experimentally, rhesus monkeys were persistently infected by TTV, but only 1/53 chimpanzees.
 • TT- virus  transkriboi  kolmea mRNA-lajia 3.0 kb, 1.2 kb ja 1.0 kb suhteessa 60: 5: 35.
 TTV transcribes three species of mRNAs, 3.0-, 1.2- and 1.0-kb in the ratio of 60:5:35.
 •  Äskettäin on osoitettu kananpojan anemiaviruksessa ainakin  kolmea mRNA.ta. Genominen alue -154 /- 76 sisältää kriittisen promootorin. TT-viruksella  näyttää olevan ainakin kolme proteiinia, joitten funktioitten määrittäminen on  jatkotutkimusten vaassa.

Recently, at least three mRNAs were shown in chicken anaemia virus. The genomic region -154/-76 contains a critical promoter. TTV seems to have at least three proteins; however, the definite functions of these proteins await further research work.
Copyright 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar