Leta i den här bloggen

fredag 24 november 2017

Mitkä viruskannat kuuluvat tämän kauden influenssarokotteeseen?

Siteeraus Läkemedelverket netti-informaatiosta

Vaccin mot säsongsinfluensa 2017-2018

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.
Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:
  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-liknande stam
  • A/Hong Kong/4801/2014(H3N2)-liknande stam
  • B/Brisbane/60/2008-liknande stam
Influensavacciner är vanligen trivalenta, det vill säga de skyddar mot tre olika virusstammar. Tetravalenta vacciner skyddar mot fyra olika virusstammar och de vaccinerna innehåller, förutom ovan nämnda stammar, också en B/Phuket/3073/2008-liknande stam.
Virusstammarna överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för säsongen 2017-2018. Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär detsamma som de tidigare årliga vaccinerna mot säsongsinfluensa. Detaljerad information om vaccinernas innehåll, egenskaper och användning finns i läkemedlets produktresumé och bipacksedel (se länkar).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar