Leta i den här bloggen

fredag 27 april 2018

Jokunen lintuinfluenssapaus H5N6 Suomssa ja Ruotsissa villilinnuissa 2018.


H5N6 ei ole Euroopassa osoittanut vaaraa ihmisille, mutta sitä on kierrellyt Aasiasa ja siitä on ollut jotain uhkaa ihmisillekin. 
Tämä H5N6 on lähisukua sille lintuinfluenssavirukselle, joka kierteli Eurooppa ja näitä kulmia 2016 ja 2017 ja oli kombinaatioltaan H5N8.  Muutamia  siipikarjaepidemioita tapahtui siihen aikaan.
Nyt vallitsee  valmiusaste 1  (skyddsnivåI)  ja maanviljelysvirasto antaa ohjeita tuossa linkissä. http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nya-fall-av-faagelinfluensa-fortsatt-viktigt-med-goda-skoetselrutiner-av-fjaederfae-2490661
Suomessa vastavia ohjeita jakaa mm.  Evira.fi 

  • Finns naturligt bland vilda fåglar
I februari 2018 upptäcktes fågelinfluensa av typen H5N6 hos en havsörn och en ormvråk vid Blekingekusten. Därefter har ytterligare fall konstaterats i en hobbybesättning i Uppsala län samt två havsörnar i Blekinge.
Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.
Det är viktigt att ha goda skötselrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksam och ta kontakt med veterinären om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.
Allmänna hygienregler
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar