Leta i den här bloggen

torsdag 28 maj 2015

Uusi väitöskirja (Mellberg T. 28.5. 2015): HIV-1 latenssista ja pinttyneestä säiliöaitioitumisesta

Uusi väitöskirja HIV-1 viruksesta. Väitöstilaisuus Göteborgissa 28.5. 2015

Mellberg Thomas. On Hiv-1 latency and viral reservoirs.
ISBN 978-91-628-9376-7.

Abstraktin suomennosta .

HIV-1 virus pystyttää itselleen latentin infektion, joka on hoidon saavuttamattomissa soluperäisissä ja anatomisissa reservoaareissa, säiliöaitioissa. Tässä väitöstyössä käsitellään useita problemaattisia aiheita tästä HIV-1 viruksen pinttyneisyydestä ja tavoista, miten mitata ja monitoroida sekä matalapitoista virusta että säilövän aition tyhjenemistä. Koska keskushermostojärjestelmä (CNS) on mahdollinen tärkeä anatominen säiliöaitio, työssä tutkitaan HIV-1 taudissa ilmenevän neurologisen vaurion laajuutta.

Aiemmista tutkimuksista saadut tulokset viittaavat siihen, että lepäävien T CD4 (+) imusolujen säiliö ja jäännösviremian pitoisuudet alenivat hoidettaessa laskimonsisäisellä immunoglobuliinilla (IVIG) antiretroviraaliin terapiaan (cART) kombinoiden. Tutkijaryhmä analysoi T-soluaktivaation merkitsijät ja IVIG lääkityksen mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset jäännösviremiaan. He totesivat, että jäännösviremiaan ei ollut mitään kestävää vaikutusta, mikä viittasi siihen, että IVIG tehosi vain ohimenevästi

Jäännösviremian ja säiliöaitioiden koon asianmukaiset oikeat mittaukset ovat kriittisen tärkeitä kokeissa, joissa pyritään juurtamaan pois HIV-1 ja saattaa niille olla muutakin kliinistä hyötykäyttöä. Metodien oli oltava sensitiivisiä ja alatyypeistä riippumattomia. Tutkijat arvioivat erään menetelmän (COBAS Taq Man HIV-1- test) modifikaation, version 2.0 sekä PCR- menetelmän, jolla mitataan HIV-1 kokonais-DNA. He saivat tehtyä plasmassa olevan HIV-1 viruksen RNA:n herkän kvantitatiivisen määrittämisen tavalla, jota voitaisiin käyttää jäännösviremian mittaamisessa. He demonstroivat myös perifeerisen veren mononukleaarisista soluista tehtävän herkän kvantitatiivisen HIV-1 viruksen kokonais-DNA:n mittauksen; molemmat menetelmät olivat alatyypeistä riippumattomia.

Matalapitoinen viremia (= jäännösvirustaakka 20 -1000 kopiota millilitrassa) potilailla, joilla on kombinoitu antiretrovirusterapi (cART), korreloi virologisen epäonnistumisen kohonneeseen riskiin. Tutkijaryhmä arvioi erään käytetyn sekvensointimenetelmän matalapitoisen viremian tapauksessa. Tämä metodi oli herkkä ja myös alatyypistä riippumaton, mistä johtuen se on hyödyllinen kliinisissä asetelmissa, joissa on alatyyppien erilaisuutta.

HIV-1 saa aikaan kroonisen infektion, joka myös infiltroituu keskushermostoon ja tuo mukanaan neurologisten oireiden kehittymisen riskin. Tutkijat halusivat määrittää HIV-1 taudissa ilmenevän neurologisen vaurion asteen ja neuropatogeneesin mittaamalla neurofilamenttien kevyen proteiinin (NFL) ja aivoselkäydinnesteen (CSF) tulehdusmerkitsijöitten pitoisuuksia. He havaitsivat, että aivoselkäydinnesteessä NFL pitoisuudet kohosivat niin oireellisissa potilaissa kuin neurologisesti oireettomissakin potilaissa. Hoidolla nämä pitoisuudet alenivat, mutta hoidetuilla potilailla oli edelleen korkeampia pitoisuuksia kuin kontrolleilla, mikä viittaa siihen, että on joko jatkuvaa virukseen korreloituvaa vaurioitumista tai HIV-1 infektion vanhettavan kaltaista vaikutusta.
Suom. 28.5. 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar