Leta i den här bloggen

måndag 29 oktober 2012

Schmallenbergin virus

http://www.sva.se/schmallenbergvirus
Tätä virusta näykyy sykähtävän Global Incidence kartalla Ruotsin ja Suomen kohdalla tällä viikolla. Mikähän tuo on? En voi sanoa tietäväni siitä mitään.
Suomennan ruotsinkielestä.
Ensinnäkin milloin tämä Orthobunya-virus  on tullut Pohjolaan?

Smittvägar (Tartuntatiet)

Det är ännu inte känt hur virus introducerats till Europa eller när i tiden det kan ha skett, men aktuella studier tyder på att introduktion skett under 2011 eller möjligen 2010.
VIELÄ EI TIEDETÄ, MITEN se on johtunut Eurooppaan tai MILLOIN. Kuitenkin tuoreet tutkimukset osoittavat johtumisen tapahtuneen vuoden 2011 aikana tai mahdollisesti jo 2010.

Samtliga hitintills kända virus i gruppen 
Orthobunyavirus är vektorburna, vilket innebär att det sprids via insekter, främst svidknott, Culicoides spp. Detta har visats gälla även Schmallenbergvirus.
 Kaikki tähän asti tunnetut ORTHOBUNYAVIRUS- ryhmän virukset  ovat  jonkin VEKTORIN VÄLITTÄMIÄ  välittämiä. Se tarkoittaa, että niitä levittävät hyönteiset , VEKTORI , on lähinnä  Culicoides spp.  "svidknott", kirvellystä aiheuttava mäkäräinen; ( Näkyy olevan omana nimenä nykyään) polttiainen.

(Oma huomioni:  Tämä kesä 2012 oli tavattoman paljon mäkäräiskokoisia  pikkuisia hyttysiä tuottava ja niistä osa oli noita polttiaisia ja ne ovat tavallisia hyttysiä pienempiä  "pikkuhyttysiä" eli Culicoides)

 För andra vektorburna sjukdomar gäller också att virus byggs upp i vektorpopulationen under vår och sommar och sedan orsaka flest sjukdomsfall  under sensommar och höst. I Sverige har vi vektorfri säsong ungefär från november till april.
 Muillekin vektorivälitteisille taudeille on tyypillistä, että virusta  muodostuu vektorikannassa kevään ja kesän aikana ja siitä aiheutuu taudintapauksia myöhäiskesällä ja syksyllä.  Ruotsissa on vektoritonta kautta marraskuusta huhtikuuhun. (Kommentti: Pohjolan talven siunauksellisuus")

Det är sannolikt att virus cirkulerade i Europa under augusti - september 2011 då sjukdomsfall sågs på nötkreatur och att de dräktiga kor och får som infekterades då utvecklade fosterskador som ses först i sen dräktighet som missbildade, dödfödda eller svagt födda lamm, kalvar och killingar. 
 On oletettavaa viruksen kiertäneen  NAUTAKARJASSA elokuussa ja syyskuuussa 2011, jollain havaittiin nautakarjan taudintapauksia;  sellaisia  infektoituneita   kantavia  eläimiä, lehmiä ja lampaita ja vuohia, kohtasi SIKIÖVAURIOT, jotka havaittiin vasta kantoajan lopulla epämuodostumina, kuolleena syntyneinä tai heikkoina   karitsoina ja vasikoina

I nuläget har fall enbart setts hos idisslare (nötkreatur, bison, får och getter). Virus verkar endast smitta genom insektsbett och inte från djur till djur, förutom från mor till foster.
NYKYVAIHEESSA  on havaittu sairastumistapauksia  VAIN  MÄREHTIJÖISSÄ kuten nautakarjassa, biisonissa, lampailla  ja vuohilla.   Vaikuttaa siltä, että virus tarttuu vain itikanpuremasta eikä esim mene eläimestä toiseen, paitsi EMOSTA SIKIÖÖN.. 

Sedan de första fallen rapporterades har flera studier gjorts för att undersöka risken för smitta till människa och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) säger nu att det är mycket osannolikt att Schmallenbergvirus utgör någon hälsorisk för människor. 
Ensimmäisten tautiraporttien jälkeen on tehty useita tutkimuksia, jotta saadaan selville, mikä riski ihmisellä on saada tartuntaa.  ECDC:n mukaan on hyvin epätodennäköistä, että  Schmallenbergin viruksesta olisi jotain terveydellistä riskiä ihmiselle. 

EVIRA mainitsee tämän viruksen jo alkuvuonna 2012:
 http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/lampaat_ja_vuohet/schmallenberg-virus/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar