Leta i den här bloggen

onsdag 9 februari 2011

Ebolas Tansaniassa. Uusi kanta?Ebolan reservoaariisäntää etsitään.

Eilen luin uutisissa maininnan mahdollisesta uudesta ebolakannasta, joka on ilmeentynyt juuri Tansaniassa , mutta enempää ei eilinen uutinen selvittänyt.

Mutta missä Ebola väliaikoina piileskelee? Tätä tutkitaan intensiivisesti ja on päädytty erääseen lepakkolajiin ainakin yhtenä ehdokkaana (Fruit Bats)
Seuraavaa faktaa on luonnon reservoaarista:

Natural reservoir

* The natural reservoir of the Ebola virus is unknown despite extensive studies, but it seems to reside in the rain forests on the African continent and in the Western Pacific.

EBOLA-viruksen luonnonreservoaari on tuntematon laajoista tutkimuksista huolimatta, mutta tiedetään sen oleskelevan Afrikan mantereeen sademetsissä ja Läntisen Tyynen meren seuduilla.

* Although non-human primates have been a source of infection for humans, they are not thought to be the reservoir. They, like humans, are believed to be infected directly from the natural reservoir or through a chain of transmission from the natural reservoir.

Vaikka ihmisille tulee tartuntaa kädellisistä eläimistä, niitä ei kuitenkaan pidetä taudin reservoaarina. Nekin infektoituvat jostain luonnonlähteestä käsin tai jostain tartuntaketjusta käsin.

* On the African continent, Ebola infections of human cases have been linked to direct contact with gorillas, chimpanzees, monkeys, forest antelope and porcupines found dead in the rainforest. So far, the Ebola virus has been detected in the wild in carcasses of chimpanzees (in Côte-d’Ivoire and the Republic of the Congo), gorillas (Gabon and the Republic of the Congo) and duikers (the Republic of the Congo).

Afrikassa ihmiset ovat saaneet ebolatartuntaa suorasta kontaktista gorilloihin, simpansseihin, apinoihin, puikkija-antilooppeihin ja piikkisikoihin, joita löytyy kuolleina sademetsistä.

* Different hypotheses have been developed to explain the origin of Ebola outbreaks. Laboratory observation has shown that bats experimentally infected with Ebola do not die, and this has raised speculation that these mammals may play a role in maintaining the virus in the tropical forest.

On tehty oletus toisensa jälkeen ebolapurkausten selityksiksi. Laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että kokeellisesti ebolalla infektoidut lepakot eivät menehdy ja tästä on arveltu, että nämä nisäkäseläimet voisivat olla virusta ylläpitäviä troppisissa metsiköissä.

* Extensive ecological studies are under way in the Republic of the Congo and Gabon to identify the Ebola's natural reservoir. (WHO)

laajoja ekologisia tutkimuksia on meneillään Kongossa ja Gabonissa, jotat löydettäisiin Ebolan luonnolloset reservoaarit. (WHO lähteestä)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar