Leta i den här bloggen

måndag 12 december 2016

Ruotsin maanviljelysviraston suhtautuminen lintuinfluenssaan 2016

JV:n  Internetsivun päivitys 12.12. 2016
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/fagelinfluensaisverige2016.4.1295021588ef860799e614.html
 Syksystä 2016 on Euroopassa kierrelyt lintuinfluenssavirusta sekä luonnon villilinnuissa että kesyissä linnuissa. Kun Tanskassa ilmeni  yksi lintuinfluenssatyyppi H5N8 tapaus kesyissä linnuissa,  maatalousvirasto nosti  siipikarjaa koskevien   profylaktisten suojatoimenpiteiden tason Ruotsissa. Ruotsissa on todettu yhdessä  skånelaisessa munia tuottavassa kanalassa  sekä  Skånessa, Öölannin ja Gotlannin villilinnuissa  lintuinfluenssaa. Maatalousvirasto on asettanut 3 kilometrin säteisen  suoja-vyöhykkeen ja 10 km säteisen valvontavyöhykkeen  skånelaiseen  influenssatartunnan  saaneeseen muniatuottavaan siipikarjaan.
 • Fågelinfluensa i Sverige 2016

 • Fågelinfluensa har cirkulerat bland både vilda och tama fåglar i Europa under hösten 2016. Efter att Danmark fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos tamfåglar höjde Jordbruksverket som förebyggande åtgärd skyddsnivån för fjäderfä i Sverige. I Sverige har fågelinfluensa konstaterats i en värphönsbesättning i Skåne samt på vilda fåglar i Skåne samt på Öland och Gotland.
 • Jordbruksverket har infört ett skyddsområde med 3 kilometers radie och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie från den värphönsbesättning i Skåne som smittades med fågelinfluensa.
 • Du ska ha fåglar och fjäderfän inomhus - gäller i hela Sverige

 • För närvarande gäller skyddsnivå 2 för hela Sverige. Nivån innebär att du ska ha dina fjäderfän inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar samt hägnat fjädervilt hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. 
 • Det finns också ett undantag för hobbyflockar, som får vara inhägnande utomhus. Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet, eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Det är viktigt att du som djurhållare har en utökad övervakning av hälsoläget för att du tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. 
 • Skyddsnivån gäller tills vidare. Det är Jordbruksverket som fattar beslut om att höja eller sänka skyddsnivån.
Nämä säännöt    pätevät  turva- ja valvonta.alueella
Turva-aluetta  on 3 kilometrin säteellä  munia tuottavasta kanalasta sijaitseva alue ja sillä alueella pätevät seuraavat säännöt.
 1. Siipikarjaa ja muita  ihmisten  vallassa olevia lintuja on pidettävä  sisätiloissa.  
 2. Asiattomilta on kiellettyä mennä eläintalleihin, joissa on siipikarjaa ja muita lintuja. 
 3. On kiellettyä kuljettaa siipikarjaa, eläviä lintuja, kuoriutuvia munia ja siipikarjatuotteita  siipikarjalaitosten kesken. 
 4. On kiellettyä järjstää näyttelyjä tai muita  joukkotilaisuuksia,  joissa on eläviä lintuja. 
Valvonta-aluetta on 10 km säteellä  siipikarjakannasta.  Myös valvonta-alueella pätee kiellot  kuljetuksista ja näyttelyistä.  On mahdollista  hakea erivapautusta  lääninhallitukselta   tietyille  alueen sisäisille kuljetuksille.

 • Det här gäller i skydds- och övervakningsområdet 

  Skyddsområdet ligger med 3 kilometers radie från värphönsbesättningen. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar