Leta i den här bloggen

måndag 14 november 2016

NORO-virus, vinterkräksjuka 2016

Caliciviruset, som orsakar vinterkräksjukan, är mycket smittsamt och har en relativt kort inkubationstid, mellan 12 och 48 timmar. De främsta symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber.
Nyckeln till att skydda sig är en god handhygien.
– Det gäller att tvätta händerna med tvål och vatten. Handsprit fungerar inte på det här viruset. Mekanisk handtvätt och att torka händerna ordentligt med pappershandukar är bäst.
Viktigt är att sköta hygienen kring mat noga, inte minst efter toalettbesök, eller om man har tagit hand om sjuka barn.
Den sjuke bör ha varit symtomfri i mellan 48 och 72 timmar innan den går tillbaka till skola eller jobb. 

Suomen INFO Noroviruksesta 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar