Leta i den här bloggen

lördag 23 januari 2016

Herpesvirus HSV-1 Tegument proteiineista ( virusvaipan ja viruskapselin välisestä proteiinimateriaalista)

Virus Res. 2009 Nov;145(2):173-86. doi: 10.1016/j.virusres.2009.07.007. Epub 2009 Jul 15.

 HSV-1 viruksen  tegmenttiproteiinien ( kapsidin kateproteiinit)  funktionaalinen  rooli (2009)

Functional roles of the tegument proteins of herpes simplex virus type 1. (2009)

Tiivistelmä suomeksi

 Herpesviruksen virionit, infektoivat partikkelit muodostuvat neljästä rakenteesta, DNA-ytimestä (core) , kapselista (capsid) , manttelin alaisesta kapsidia kattavasta  aineesta (tegument, tegmentum, kate- ellei aivan viruksen välttämätön eväslaukku) ja manttelista, virusvaipasta ( envelope). Kun on tehty geneettisiä, biokemiallisia ja proteomianalyysejä alfaherpesviruksista, on saatu viitettä siitä, että  manttelinalainen aines, kateaines tegument, sisältää  20 proteiinia. ( vuonna  2009) ( Huom.  Vuonna  2016 mainitaan olevan  49 soluproteiinia  kypsissä virion partikkelissa spektromnetrisin analyysein havaittuna). 

Historiallisesti ottaen  tegument- kuvatiin ensin  amorfisena, mutta lisääntyvän tiedon mukaan on viitettä siitä, että siinä oleva aines on viruksen koostamisvaiheessa jossain  järjestyksessä lisättävää materiaalia. Tässä otsikon työssä   valaistaan  tegument- proteiinien erilaisia tehtäviä - rakennetehtävän ohella-  sinä aikana kun herpesvirus replikoituu isäntäsoloun tuman puolella. Näitä erilaisia rooleja ovat :  kapselin kuljetus  sisäänmeno- ja ulostulovaiheessa, kapselin kohdentaminen tumaan, transkription,  translaation ja apoptoosin säätely ; DNA:n replikaatio, immuunimodulaatio; sytoskeletaalinen koostaminen;  kapselin ulossaanti tumasta; virionin täydellinen koostaminen ja sen lopullinen ulosvienti solusta. 

Abstract (2009)

Herpes virions consist of four morphologically distinct structures, a DNA core, capsid, tegument, and envelope. Tegument occupies the space between the nucleocapsid (capsid containing DNA core) and the envelope. A combination of genetic, biochemical and proteomic analysis of alphaherpes virions suggest the tegument contains in the order of 20 viral proteins, kapselin kohdennus tumaan,, transkription säätely, translaatiotoiminta ja apoptoosi, DNA.n replikaatio; immuunimodulaatio, sytoskeletaalinen koostaminen, kapsidin ulosvienti isäntäsolun tumasta ja viruksen koostaminen virioniksi ja lopullinen ulosvienti isäntäsolusta. 
Historically the tegument has been described as amorphous but increasing evidence suggests there is an ordered addition of tegument during assembly. This review highlights the diverse roles, in addition to structural, that tegument plays during herpes viral replication using as an example herpes simplex virus type 1. Such diverse roles include: capsid transport during entry and egress; targeting of the capsid to the nucleus; regulation of transcription, translation and apoptosis; DNA replication; immune modulation; cytoskeletal assembly; nuclear egress of capsid; and viral assembly and final egress.
PMID:
19615419
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar