Leta i den här bloggen

måndag 23 februari 2015

HIV-1 ja tetraspaniini (Springer kirjasta)

Paul Spearman, Eric O.Freed ( Editors)
 Hiv Interactions with Host Cell proteins . 
Springer. Current Topics in Microbiology and Immunology. 2009, siis ei aivan tuoreinta tietoa. ISBN 978- 3- 642- 02174-9
Paul Spearman ja Eric O.Freed kirjassaan HIV Interactions with Host Cell proteins (2009) ovat katsoneet aiheelliseksi ottaa  kirjan yhdeksään  artikkeliin yhden, joka käsittelee tetraspaniinien osuutta . Sivulla 85 - 102 ( Näistä viisi sivua on tiheästi lueteltuja viitteitä asiasta. Muu sisältö on hahmoteltu seuraavsta:)

 (5) Mikä osuus on tetraspaniineilla  HIV-1 replikaatiossa?

(5) Thali Markus. The roles of tetraspanins in HIV-1 replication (Ss. 85- 102)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thali%20Markus.%20The%20roles%20of%20tetraspanins%20in%20HIV-1%20replication
TIIVISTELMÄ. Tetraspaniinit ovat pieniä integraalisia kalvoproteiineja, joiden tunnetaan kontrolloivan useita  erilaisia kalvoprosesseja kuten signalointia, migroitumista ja solu-solu-fuusioita.  On havaittu niiden myös säätelevän  HIV-1 replikaatiosyklissä   erilaisia vaiheita, mutta  tarkemmin ei ole tiedetty, miten nämä proteiinit pystyvät tehostamaan tai vaimentamaan viruksen leviämistä.
Tetraspanins are small integral membrane proteins that are known to control a variety of cellular processes, including signaling, migration and cell-cell fusion. Research over the past few years established that they are also regulators of various steps in the HIV-1 replication cycle, but the mechanisms through which these proteins either enhance or repress virus spread remain largely unknown.
Suomennos 23.2. 2015  
Kts: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetraspanin

 Springerin kirjan tetraspaniinia käsittelevän artikkelin  SISÄLTÖ
Abstrakti (ullä)
1.Johdanto
2. Tetraspaniinit: Solukalvoon perustuvien prosessien organisaattori
(Rakenne, sijoittuminen solun sisällä; solufunktiot)
3. Tetraspaniinit säätelevät HIV-1 viruksen replikaatiota
Tetraspaniineja esiintyy viruksen ulosmenokohdilla
Tetraspaniinit HIV-1 viruksen virionissa estää Env- indusoiman kalvofuusion
Tetraspaniinit säätelevät HIV-1 viruksen sisäänmenoa ja virusgenomin transkriptiota vastainfektoituneissa soluissa.
Tetraspaniinit säätelevät solusta soluun tapahtuvaa HIV-1 viruksen välittymistä.
Miten tetraspaniinit säätelevät HIV-1 viruksen sisäänmenoa, viruksen proteiinien expressoitumista ja Env/reseptorivälitteisen fuusioprosessin?
Repression liipaisee esiin virukseen liittynyt Env tai tuottajasoluun liittynyt Env
4. Yhteenveto ja asian perspektiivit.

...Tästä asiasta katson yhteenvedosta jonkin lauseen:

"Pitäisi olla ilmiselvää em artikkeleitten johdosta, että olemme vasta tiedon varhaisissa alkujuurissa koettaessamme ymmärtää sitä mekanismia, millä tetraspaniinit vaikuttavat HIV-1 viruksen replikaation eri vaiheissa. On hyvä saada edelleen geneettisiä, biokemiallisia ja solubiologisia analyysejä tästä asiasta. Saadaan samalla jopa lisätietoa solufuusioprosessin fysiikasta analysoitaessa, miten tetraspaniinit säätelevät HIV-1 Env-liipaisemaa kalvofuusioprosessia virologisessa synapsissa. Nimittäin kaksi sileää toisiaan vastassa olevaa kalvoa eivät niin vain spontaanisti ala fusoitua (sulaa yhteen). Kuitenkin kaareva kalvopinta (kuten rakkuloissa tai mikrovillusten kärjissä) saattaa asettua lähempään kontaktiin vastapäisen sileän kalvon suhteen, koska repulsiovoimatkin ovat vähemmät näitten välillä ja voitettava energiaeste on matalampi. Tetraspaniinit toimivat kuin organisaattorit fuusioalustoilla joko sallien tai ollen sallimatta solun ja viruksen fusogeenien pääsyn kalvon näille mikrosegmenteille. Tetraspaniinit myös rekrytoivat sellaisia soluproteiineja ja lipidejä, jotka edistävät lipidikerrosten kaarevuutta.
Ei tule olemaan helppoa eritellä tarkalleen, miten tetraspaniini säätelee HIV-1 viruksen välittymistä, sillä tetraspaniineja on virologisen synapsin molemmilla puolilla sekä myös virionin sisällä.
http://www.metapathogen.com/IMG/HIV-infectious-synapse.jpg

Lisäksi on muistettava viruksen välittymistavan tapahtuvan imusolmukkeissa primääristi staattisen solukirjon kesken (solusta soluun), mutta tiedemiehet tietävät hyvin vähän viruksen leviämistavoista solusta soluun muissa kudoksissa esim suolistoon liittyvässä imukudoksessa. Kuitenkin voi pitää hyvin todennäköisenä liikkuvien (motile) HIV-1 infektoituneitten solujen toimivan viruksen välittäjälähteenä joissain tuollaisissa muissa paikoissa. Lopulta näyttäisi tulevan aivan ehdottoman välttämättömäksi tutkia tetraspaniinin funktioita sellaisissa olosuhteissa, mitkä heijastavat mainittuja fysiologisia seikkoja-ja vielä enemmänkin välttämätöntä, kun ottaa huomioon tetraspaniinien CD63 tai CD9 ja CD81 myös säätelevän solun motiliteettia, mikä puolestaan ehkä vaikuttaa HIV-1 viruksen leviämistä kohdesoluun ja samalla viruksen yleistymistä ( virus dissemination in situ).
---
Tetraspaniinin solufunktioista muutama lause:
Fuusion promoottoreina pidetään CD9 ja CD81 tetraspaniineja, mutta ne voivat kuten yleensä tukiproteiinit joko säädellä negatiivisesti tai positiivisesti fuusioilmiötä. Esim lihassolun myotubien muodostuksessa nämä kiihdyttävät lihassolujen fuusiota. Samoin ne kiihdyttävät itusolujen fuusiota (oosyytin ja sperman fuusiota ). Negatiivista säätöä on osoitettu mikrobeja sisäänsäottaneitten multinukleaaristen fagosyyttien muodostumisesta.

HIV-1 virioneihin on pakkautunut mukaan myös tetraspaniinia CD63. HIV-1 esiintyy solukalvon niissä segmenteissä, missä on runsaasti tetraspaniineja. On havaittu että tetraspaniinin C63 asettuminen virioniin ei ole umpimähkäinen, vaan non-random prosessi. kuten on havaittu HLA-DR antigeenista niin tetraspaniini CD63 inkorporoituu spesifisesti T-imusoluista vapautuneisiin virioneihin.Tämä havaittiin jo 1997. Tetraspaniinin identifioitiin uudestaan ( 2004) mahdollisena osatekijöinä HIV-1 replikaatiossa, kun tutkittiin virionin purkaantumista solusta ulos ja miten virus rekrytoi solun ESCRT-koneiston, joka välittää solusta vapautumista.
(ESCRT= endosomal sorting complex required for transport).

 HIV-1, erityisesti viruksen kalvon (envelope) glykoproteiini Env, ainakin joissan fysiologisissa tiloissa ja tietyissä solutyypeissä voi kulkea solun endosyyttisen järjestelmän niiden alayksikköjen kautta, joissa tetraspaniinin CD63 tiedettiin primääristi sijaitsevan. Virus hankkii itselleen CD63 kulkiessaan tätä purkautumistietä. Jos se purkautuu makrofagista, se on hankkinut lisäksi CD81 ja CD82.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19143627

Kriittinen seikka HIV-1 viruksen vapautumiselle on ESCRT1- kompleksin erään alayksikön (TSG101, tumor susceptibility gene 101 ) komponentti, koska sitä vaaditaan myöhäisen endosomin ja multivesikulaarisen (MVB) kappaleen lumenin sisäisten rakkuloitten muodostamiseen.

Myöhäisen endosomin (Late Endosome, LE) klassiset merkit ovat CD63, CD81 ja CD82, Lamp-1 ja MHC II. Polyproteiinin Gag asettuu näihin solunsisäisiin aitioihin. Kyse on sorteerauskohdasta, josta menee tiet lysosmiin, hajoitukseen tai pois solusta. Mutta gag välttää hajoituksen. Solun ulkopuolella olevat virionitkin kantavat LE/MVB merkkiaineita., joten LE-/MVB on produktiivinen ulospäin nuppuilu kohta. Gag rekrytoi ESCRT osatekijöitä MVB kappaleilta AP-3 taas tunnetaan Gag polyproteiinin kuljettajana LE-MVB alueelle. Adaptoriproteiini AP-3 kuljettaa aineita joissa on merkki CD 63 ja LAMP-1. AP-3 kompleksi on solun normaaleja avainproteiineja, jotka sorteeraavat sekretorisen ja endosyyttisen tien protiineja - kuin postinkantajat, katsomalla vain "osoitelapun" eikä sisältöä. Ne voidaan hämätä käyttämällä normaaleja osoitelappuja, sopivia CD-tunnuksia. niiden osuudesta pitäisi tehdä tässä  sivuhyppy. Adaptoriproteiinit.

Tetraspaniinit taas ovat niitä CD tekijöitä, osoitelappuja, joiden sopivan koostumuksen hankkiminen on kriittisesti tärkeää HIV-1 virukselle, että se pääse kamouflage periaatteella läpi sytosolin eikä joudu hajoitettavaksi.
http://www.cytochemistry.net/cell-biology/recend8.gif
http://www.nature.com/nm/journal/v9/n10/images/nm1003-1262-F1.gif

 Päivitys  23.2. 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar