Leta i den här bloggen

måndag 23 februari 2015

HIV-1 viruksen lisäproteiini Vpu ja sen kohde, isäntäsolun tetheriini

Paul Spearman, Eric O.Freed ( Editors)
 Hiv Interactions with Host Cell proteins . 
Springer. Current Topics in Microbiology and Immunology. 2009, siis ei aivan tuoreinta tietoa. ISBN 978- 3- 642- 02174-9 Sivut 2004
Kirjan sisällöstä
Toimittajien alkulause 2009.

Miten  HIV-viruksen lisäproteiini Vpu suhtautuu isäntäsolujen tekijöihin?

(2) Guatelli John C. Interactions of viral protein U (Vpu) and cellular factors ( Ss. 27-45)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guatelli%20John%20C.%20Interactions%20of%20viral%20protein%20U%20%28Vpu%29%20and%20cellular%20factors
TIIVISTELMÄ:
HIV-1 viruksen  yksi tai useampi lisägeeni koodaa virusproteiinia Vpu Kuten myös lisägeenituotteet Vif ja Vpr niin tämä Vpu kohdistaa  myös vaikutuksensa isäntäkehon johonkin proteiiniin.
Vpu kohdistaa  tehonsa  isäntäkehon eräissä solulinjoissa  esiintyvään  CD4- tunnukseen ja koettaa saada niitä  tunnusmolekyylejä tuhoutumaan  rekrytoimalla  solujen monialayksikköisiä  ubikitiiniligaaseja.
Vpu pystyy myös muodostamaan jonikanavia solun kalvoihin.
 Toisella näistä keinoista tai molemmilla Vpu  pystyy vastavaikuttamaan  isäntäsolun  niihin tekijöihin,  jotka rajoittavat uusien virionien vaputumista isäntäsolusta.
On havaittu, että avainasemassa oleva Vpu-tekijän kohdemolekyyli olisi  tetheriini, joka pystyy rajoittamaan viruksen replikoitumista pidättämällä  uusia vastamuodostuneita virioneja solun pintaan.  Tetheriini on nimeltään tarkemmin:  interferonin aikaansaama transmebraaninen proteiini  BST-2/CD317.

Viral protein U (Vpu) is encoded by one of several accessory genes of HIV-1. Like the accessory gene products Vif and Vpr, Vpu targets host proteins such as CD4 for degradation via the recruitment of cellular multi-subunit ubiquitin ligases. Vpu also forms ion channels in cellular membranes. Through one or both of these attributes, Vpu antagonizes host cell factors that restrict the release of progeny virions from infected cells.

A key target of Vpu has recently been identified as the interferon-induced transmembrane protein BST-2/CD317 (tetherin), which restricts viral replication by retaining nascent virions on the cell surface. The counteraction of this host defense allows Vpu to be considered an antagonist of the innate immune response to viral infection.

Käännös 23.2. 2015 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar