Leta i den här bloggen

torsdag 1 januari 2015

Israelin poliorokotekattavuus on erittäin hyvä, yli 95%, kuitenkin leviää hiipivää muuntunutta polio virusta WPV1

Hiipivä uusi  poliovirusmuunnos  poliorokotteella rokotetuissa maissa 

Clin Infect Dis. 2014 Dec 30. pii: ciu1136. [Epub ahead of print]
Genetic Analysis and Characterization of Wild Poliovirus Type 1 during Sustained Transmission in a Population with> 95% Vaccine Coverage, Israel 2013.
TAUSTA  ; BACKGROUND: 
Israelin poliorokotuskattavuus on yli 95% yhdeksässä viimeksi syntyneessä  kohortissa, jotka on immunisoitu  IPV:llä. 
Perustaen  rutiinisti  saapuvaan kuukausittaiseen seurantatietoon  akuutista polion aiheuttamasta velttohalvauksesta  ei ole havaittu mitään  uutta poliovirusta kiertämässä  vuosina 1989- helmikuu 2013 välisenä aikana, mutta sen jälkeen on pinttyneesti ilmennyt  tyypin 1 poliovirusta (WPV1-SOAS) Etelä-Israelissa  ja välillä muillakin alueilla, mutta  niihin ei ole liittynyt halvaustapauksia  ihmisistä otettujen näytteiden  ja ympäristön tehostetun seurannan  perusteella.

  Israel has 95% polio vaccine coverage with the last nine birth cohorts immunized exclusively with IPV. Using acute flaccid paralysis (AFP) and routine, monthly countrywide environmental surveillance, no wild poliovirus circulation was detected between 1989 and Feb 2013, after which wild type 1 polioviruses (WPV1-SOAS) have persistently circulated in southern Israel and intermittently in other areas without any paralytic cases as determined by intensified surveillance of environmental and human samples.

Otsikon tutkimuksen  tarkoituksena on ollut luonnehtia WPV1-SOAS viruksen  antigeenisiä  ja neurovirulentteja ominaisuuksia, koska tätä virusta kiertelee hiljakseen väestössä, joka on  kattavasti rokotettua.

 To characterize antigenic and neurovirulence properties of WPV1-SOAS silently circulating in a highly vaccinated population.

WPV1-SOAS kapsidigeenejä  eristettiin  ympäristöstä ja  ulosteista otetuista näytteistä ja geenit sekvensoitiin, niitren neurovirulenssi määriteltiin  käyttämällä Tg21-PVR-transgeenisiä hiiriä ,ja niiden antigeenisyys luonnehdittiin koeputkitutkimuksilla käyttäen ihmisseerumia, epitooppispesifisiä, monoklonaalisia hiiren anti-OPV- vasta-aineita ja seerumia IPV-rokotetuista rotista ja hiiristä.

  WPV1-SOAS capsid genes from environmental and stool surveillance isolates were sequenced, their neurovirulence was determined using Tg21-PVR-transgenic mice and their antigenicity was characterized by in vitro neutralization using human sera, epitope-specific monoclonal murine anti-OPV antibodies, and sera from IPV immunized rats and mice.

 WPV1 aminohappojärjestykset  neutraloivissa epitoopeissa ovat erilaiset  Sabin 1:stä  ja Mahoney:stä kun taas variaatio oli vähäistä  WPV1 isolaattien kesken.   MoAb neutralisaatiota  kolmessa tapauksessa neljästä OPV- epitooppeja vastaan  ei tapahtunut. .   Ihmiseeumin kolme kertaa matalammat GMT:t  WPV1:tä vastaan kuin Mahoneyta vastaan  korreloivat 4- 6 kertaa matalampaan  seerumin  neutraalisaatiotiitteriin  IPV immunisoiduilla koe-eläimillä. WPV1-SOAS isolaatit olivat neurovirulentteja ( 50% i.m. paralyyttisessä annoksessa Tg21-PVR hiirillä). 
IPV-immunisoiduilla hiirillä oli suojaa WPV1 aiheuttamaa paralyysiä kohtaan.

WPV1 amino acid sequences in neutralizing epitopes varied from Sabin 1 and Mahoney, with little variation among WPV1 isolates. Neutralization by MoAbs against three of four OPV epitopes was lost. Three-fold lower GMTs (Z=-4.018; P<0 .001="" 4="" 6-fold="" against="" and="" correlated="" dose="" from="" human="" i.m.="" immunized="" in="" ipv="" isolates="" log10="" lower="" mahoney="" mice.="" neurovirulent="" neutralization="" paralytic="" ranks="" rats="" serum="" signed="" sup="" test="" tg21-pvr-mice:="" than="" titers="" to="" were="" wilcoxon="" with="" wpv1-soas="" wpv1="">7.0
). IPV immunized mice were protected against WPV1-induced paralysis.

Johtopäätös, CONCLUSIONS:

WPV1-SOAS viruksen fenotyyppiset ja antigeeniset muutokset saattanevat  osaltaan  olla aiheuttamassa  viruksen  intensiivistä hiljaista leviämistä , mutta väestön lähes kokonaan kattava rokotustaso pitää kurissa  halvaustapausten ilmenemisen.

 Phenotypic and antigenic profile changes of WPV1-SOAS may have contributed to the intense silent transmission, while the reduced neurovirulence to the absence of paralytic cases in the background of high population immunity.

© The Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of the Infectious Diseases Society of America. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permission(at) oup.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar