Leta i den här bloggen

lördag 27 december 2014

Suomen THL antaa enterovirus EV D68:sta samanasteisen tiedon . Ei täysin uusi virus kuitenkaan.

Enterovirus D68 voi aiheuttaa vakavia infektioita

SITAATTI Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen nettikohdasta  https://blogi.thl.fi/sv/web/infektiouutiset/etusivu/-/blogs/enterovirus-d68-voi-aiheuttaa-vakavia-infektioita


Artikkelin kirjoittanut : Carita Savolainen-Kopra

Enterovirus D68 (EV-D68) -tartunnat jatkuvat edelleen laajasti Yhdysvalloissa ja Kanadassa. EV-D68 on osoitettu jo yli tuhannelta vakavaan hengitystieinfektioon sairastuneelta potilaalta. Sairastuneista suurin osa on lapsia ja tauti on vaatinut sairaalahoitoa varsinkin astmaa sairastavilla. EV-D68 on löytynyt myös muutamilta potilailta, joilla on ollut hengitystieinfektion jälkeen neurologisia, polionkaltaisia halvausoireita. Viruksen ja neurologisen taudin mahdollista yhteyttä selvitetään edelleen.
Euroopassa, ja myös Suomessa, on tänä syksynä aloitettu EV-D68:n tehostettu diagnostiikka, jonka tarkoituksena on kartoittaa tämän virustyypin esiintymistä ja sen aiheuttamaa taudinkuvaa. Viruksen kierrosta väestössä ei ole aikaisemmin ollut kattavaa tietoa. Enterovirukset aiheuttavat yleensä oireiltaan lieviä hengitystieinfektioita, joista näytteitä otetaan harvoin. Vakavimmissakaan infektioissa hengitystienäytteiden enteroviruksia ei aina tyypitetä. EV-D68:n varma tunnistaminen edellyttää aina positiivisen näytteen jatkotutkimuksia ja tyypitys tehdään useimmiten sekvenssianalyysilla.

EV-D68 on osoitettu elo-lokakuussa kuudelta hengitystieinfektiota sairastavalta potilaalta Lounais-Suomen alueelta. Euroopan ensimmäinen neurologiseen tautiin yhdistetty EV-D68 -infektio raportoitiin Keski-Ranskasta lokakuun 2014 alussa. EV-D68 todettiin ainoana mikrobiologisena löydöksenä 4-vuotiaalla potilaalla, jolla oli vakavan hengitystieinfektion lisäksi myös mm. aivokalvontulehdus ja halvausoireita. Viruksen esiintymistä seurataan edelleen aktiivisesti sekä suomalaisissa että useissa muissa eurooppalaisissa laboratorioissa.

EV-D68 ei ole Euroopassa täysin uusi virus. Suomessa EV-D68:ia on löydetty satunnaisesti sellaisissa tutkimuksissa, joissa hengitystienäytteiden viruksia on tarkemmin tyypitetty. EV-D68:n tiedetään kiertäneen viime vuosina myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi Hollannissa oli EV-D68:n aiheuttama epidemia vuonna 2010, minkä jälkeen EV-D68:ia on löydetty hengitystienäytteistä joka syksy.

Lisätietoa
Non polio enterovirus (CDC)
Continued seasonal circulation of enterovirus D68 in the Netherlands 2011–2014 (Eurosurveillance)
All Known Human Rhinovirus Species Are Present in Sputum Specimens of Military Recruits During Respiratory Infection
Mikä on enterovirus?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar