Leta i den här bloggen

tisdag 23 december 2014

Immunomoduloivan pegiviruksen merkitys ebolainfektiosta selviytymisessä

J Virol. 2014 Dec 3. pii: JVI.02752-14. [Epub ahead of print] GB virus C co-infections in West African Ebola patients. Lauck M1, Bailey AL1, Andersen KG2, Goldberg TL3, Sabeti PC2, O'Connor DH4.
Abstract
 Yhteenveto:
Tutkimusaineisto:  Sierra Leone, 49 ebolapotilasta.
Näistä  13 oli positiivista myös pegi-C-viruksen suhteen (GBC+). (Siis negatiivisia 36)
53% niistä jotka olivat GBV-C-positiivisia ebolapotilaita, selvisi hengissä.  6-7 henkilöä. 13:stä (14% koko ryhmästä 49 )
 22% GBV-C  negatiivisista  ebolapotilaista  selvisi hengissä.7-8 henkilöä  36:sta. (14% koko ryhmästä 49)
Sekä hengissäpysyminen ebolainfektiossa ja  GBV-C status olivat riippuvaisia iästä. iäkkäämmät selviytyivät huonommin. 21- 45 vuotiailla esiintyi  enemmän pegi-positiivisuutta.
Noin 14 eloonjäänyttä 49:stä on  noin 29%. 
Ymmärtämys  GBV-C viruksen   ja iän eriillisistä  ja yhteisvaikutuksista   ebolasta selviytyjillä  saattaa johtaa uuteen terapia- ja preventiostrategiaan ehkä immuuniaktivaatioon iästä riippuvien teitten kautta.

In 49 patients with known Ebolavirus (EBOV) outcomes during the ongoing outbreak in Sierra Leone, 13 were co-infected with the immunomodulatory pegivirus GB virus C (GBV-C).
 53% of these GBV-C+ patients survived; in contrast, only 22% of GBV-C- patients survived. Both survival and GBV-C status were associated with age, with older patients having lower survival rates and intermediate-age patients (21-45 years) having the highest rate of GBV-C infection. Understanding the separate and combined effects of GBV-C and age on EBOV survival could lead to new treatment and prevention strategies, perhaps through age-related pathways of immune activation.

Copyright © 2014, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar