Leta i den här bloggen

söndag 23 november 2014

NK solut kriittisen tärkeät ebolavirusinfektiossa

J Exp Med. 2004 Jul 19;200(2):169-79. Epub 2004 Jul 12. Role of natural killer cells in innate protection against lethal ebola virus infection. Warfield KL1, Perkins JG, Swenson DL, Deal EM, Bosio CM, Aman MJ, Yokoyama WM, Young HA, Bavari S.

Tiivistelmän suomennosta , Abstract

  •  Erittäin letaali ihmispatogeeninen  ebolavirus lisääntyy myös nopeasti kädellisten villieläinten populaatiossa ja  vie sitä kohti sukupuuttoa. Monesta  todisteaineistolinjasta saadaan viitettä siihen, että luonnollisen immuniteetin epäspesifisillä isäntäkehon tekijöillä on mahdollisesti kriittinen osuus ebolavirusinfektiosta selviytymsessä.
Ebola virus is a highly lethal human pathogen and is rapidly driving many wild primate populations toward extinction. Several lines of evidence suggest that innate, nonspecific host factors are potentially critical for survival after Ebola virus infection
  •  Tässä artikkelissaan tutkijat osoittivat jo vuonna 2004 , että replikoitumattomat  ebolaviruspartikkelit (VLP), joissa kuitenkin oli  materiaalina pintaglykoproteiinia (GP) ja matrixvirusproteiinia(VP40), annettuna 1-3 päivää ennen ebolaviruksella infektoimista, saattoivat indusoida nopeasti protektiivisen immuniteetin.
Here, we show that nonreplicating Ebola virus-like particles (VLPs), containing the glycoprotein (GP) and matrix protein virus protein (VP)40, administered 1-3 d before Ebola virus infection rapidly induced protective immunity. 
  •  VLP-injektio ( siis tavallaan  "rokotus")  nosti tehokkaasti    luonnollisten tappajasolujen (NKsolujen)  lukumäärää imukudoksissa . 
VLP injection enhanced the numbers of natural killer (NK) cells in lymphoid tissues.
  •  Päinvastoin kuin  mitä elävä ebolavirus vaikutti  niin NK-solujen käsittely  näillä  viruksen kaltaisilla partikkeleilla tehosti sytokiinieritystä ja sytolyyttistä aktiivisuutta NK-herkkiä  kohteita vastaan.
 In contrast to live Ebola virus, VLP treatment of NK cells enhanced cytokine secretion and cytolytic activity against NK-sensitive targets.
  •  Mutta  verrattuna tavalliseen  hiireen sellaisella hiirellä, jolta puuttui NK-solut tai jolta oli poistettu NK-solut , VLP partikkelikäsittely ei tuottanut mitään suojaa ebolavirusta vastaan ja toisaalta sellaiset NK-solut, joita oli käsitelty VLP:llä tuottivat suojaavuutta ebolavirusta kohtaan, jos niitä soluja  siirrettiin tavalliseen hiireen. 
 Unlike wild-type mice, treatment of NK-deficient or -depleted mice with VLPs had no protective effect against Ebola virus infection 
and NK cells treated with VLPs protected against Ebola virus infection when adoptively transferred to naive mice. 
  •  NK-soluvälitteisen suojauksen mekanismi  riippui  selvästi perforiinista, mutta sensijaan ei gamma-interferonin (IFNgamma)  erityksstä. 
The mechanism of NK cell-mediated protection clearly depended on perforin, but not interferon-gamma secretion.
  •  Sellaiset VLP-partikkelit, joissa oli vain VP40 -viruksen matrixproteiinia,  indusoivat NK-soluvasteita ja antoivat suojaa infektiolta, vaikka viruksen  glykoproteiini GP olisi partikkeleista puuttunutkin.
 Particles containing only VP40 were sufficient to induce NK cell responses and provide protection from infection in the absence of the viral GP.
  •  Näistä löydöistä selviää NK-solujen  ratkaiseva osuus letaalin ebolavirusinfektion aikana.  Artikkeli  antaa lisäkäsitystä  ebolaviruksen patogeneesistä  ja  suuntaviivoja ebolaviruksen hoitoon soveltuvan immunoterapian kehittelyyn, missä kohteena on  luonnollisen  immuunipuolustuksen järjestelmä.
 These findings revealed a decisive role for NK cells during lethal Ebola virus infection. This work should open new doors for better understanding of Ebola virus pathogenesis and direct the development of immunotherapeutics, which target the innate immune system, for treatment of Ebola virus infection.
PMID:15249592 [PubMed - indexed for MEDLINE]
PMCID: PMC2212007
Free PMC Article

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar