Leta i den här bloggen

fredag 21 november 2014

Hilseillyt ("Shed") EBOV GP liipaisee esiin immuuniaktivaatiota ja verisuonten läpäisevyyden lisääntymistä

 Aivan tuoretta tietoa PubMed  hakulaitteesta hakusanalla  " EBOV GP prefusionpeptide"

PLoS Pathog. 2014 Nov 20;10(11):e1004509. doi: 10.1371/journal.ppat.1004509. eCollection 2014. Shed GP of Ebola Virus Triggers Immune Activation and Increased Vascular Permeability.
 
 Tiivistelmä, Abstract
  •  Ebolavirusinfektion aikana lehteilee ja hilseilee merkitsevät määrät pintaglykoproteiinia infektoitun pilkkoo niitä esiin. eista soluista liukoisessa muodossa(s), kun solun  desintegriini- metalloproteinaasi ADAM17 eli TACE
During Ebola virus (EBOV) infection a significant amount of surface glycoprotein GP is shed from infected cells in a soluble form due to cleavage by cellular metalloprotease TACE. 
  • Infektoituneiten ihmisten  verestä ja  kokeellisesti infektoitujen eläinten verestä on havaittu näitä irroneita (shed) GP proteiineja  ja erittyneitä (secreted)   nonstrukturelleja  sGP proteiineja 
Shed GP and non-structural secreted glycoprotein sGP, both expressed from the same GP gene, have been detected in the blood of human patients and experimentally infected animals.
  •  Tässä tutkimuksessaan  tiedemiehet osoitavat, että  irronnut solusta vapautunut GP voisi  omata erityistä osuutta EBOV-infektion aikana.  Tehokkaasti se sitoutuu ja aktivoi infektoitumattomia dendriittisoluja (DC) ja makrofageja aiheuttaen  sytokiinimyrskyä: Erittyy  proinflamamtorisia ja anti-inflammatorisia sytokiinea 8TNF-alfa, IL1beeta, IL-6, IL-8, IL12-p40 ja IL1-RA, IL-10.
 In this study we demonstrate that shed GP could play a particular role during EBOV infection. In effect it binds and activates non-infected dendritic cells and macrophages inducing the secretion of pro- and anti-inflammatory cytokines (TNFα, IL1β, IL6, IL8, IL12p40, and IL1-RA, IL10).
  • Entsyymin irrottamt GP molekyylit aktivoivat näitä soluja , mikä korreloi ko-stimulatoristen pintamolekyylien ilementymsieen: CD40, CD80, CD83 ja CD86.  

 Activation of these cells by shed GP correlates with the increase in surface expression of co-stimulatory molecules CD40, CD80, CD83 and CD86. 
  • Päinvastoin kuin entsymaattisesti vapautunut GP niin sekretorinen sGP  ei aktivoi  niin dendriittisoluja kuin makrofagejakaan , muta sen sijaan se se pystyy sitoutumaan dendriittisoluihin (DC).
Contrary to shed GP, secreted sGP activates neither DC nor macrophages while it could bind DCs. 
  •  Tässä tutkimuksessa tiedemiehet osoittivat, että  entsymaattissti vapautetun GP:n aktiviteetti välittyy todennäköisesti Tollin reseptorin  kaltaisen reseptorin TLR4 kautta ja on riippuvainen GP-glykosylaatiosta.. Jos soluja käsitellään anti-TLR4 vasta-aineilla niin  entsymaattessti irrotetun ("Shed") GP:n  aiheuttama soluaktivaatio pyyhkiytyy pois.
In this study, we show that shed GP activity is likely mediated through cellular toll-like receptor 4 (TLR4) and is dependent on GP glycosylation. Treatment of cells with anti-TLR4 antibody completely abolishes shed GP-induced activation of cells.
  •  Tutkijat osoittivat myös, että  irtautuneen GP:n aktivisuuteen vastavaikuttaa seerumin  mannoosia sitovan seerumlektiini (MBL)  lisääminen.  Tiedetään, että  MBL on molekyyli, joka tekee interaktion erilaisten mikro-organismien pinnan sokeristen rakennelmien  (glycocalix)   kanssa.
We also demonstrate that shed GP activity is negated upon addition of mannose-binding sera lectin MBL, a molecule known to interact with sugar arrays present on the surface of different microorganisms. 
  •  Edelleen tutkijat  valaisivat sitä irtautuneen GP:n kykyä, millä se vaikuttaa verisuonten sisäpinnan endoteelisoluihin sekä suoraan että epäsuoraan, vapauttamalla  systeemisiä sytokiinejä ja lisäämällä  verisuonien läpäiseväisyyttä.
Furthermore, we highlight the ability of shed GP to affect endothelial cell function both directly and indirectly, demonstrating the interplay between shed GP, systemic cytokine release and increased vascular permeability.

  • Johtopäätöksenä tutkijat sanovat, että  irtautunut GP, joita  viruksella infektoituneet solut vapauttavat, voivat aktivoida infektoitumattomia DC-soluja ja makrofageja aiheuttaen massiivisen  pro-ja anti-inflammatoristen sytokiinien vapautumisen ,( sytokiinimyrskyn) ja  vaikutuksen verisuonten peremeabiliteettiin. Nämä saattavat olla  aivan ydinseikkoja isäntäkehon  vahvasti  ylimitoittuneessa  ja  vikasuuntaan kääntyneessä   tulehdusreaktiossa ja täten osaltaan  vaikuttaa viruksen  suureen patogeenisuuteen.

 In conclusion, shed GP released from virus-infected cells could activate non-infected DCs and macrophages causing the massive release of pro- and anti-inflammatory cytokines and effect vascular permeability. These activities could be at the heart of the excessive and dysregulated inflammatory host reactions to infection and thus contribute to high virus pathogenicity.
PMID:
25412102
[PubMed - as supplied by publisher]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar