Leta i den här bloggen

tisdag 25 november 2014

hakusnana: EBOV ja lysosomi? Lektiinit. DC-SIGN/R ja LSECtiini

 ( 2 vstausta)
LÄHDE: Virology. 2008 Mar 30;373(1):189-201. Epub 2008 Feb 20.
Interactions of LSECtin and DC-SIGN/DC-SIGNR with viral ligands: Differential pH dependence, internalization and virion binding.
Tiivistelmän suomennos, Abstract

  • DC-SIGN/R ( eli  kalsiumista riippuvat lektiinin DC-SIGN ja DC-SIGNR, sitovat  runsasmannoosisia hiilihydrattirakenteita monissa viruksissa.  Sitävastoin niiten sukuinen lektiini LSECtin  ei kykene tunnsitamaan mannoosia-pitoisia glykaanirakenteita ja se tekee interaktiota  paljon rajoitetumpaan viruskirjoon.  Tässä työssä tutkijat analysoivat, jos nämä lektiinit eroavat ligandiliittymisien suhteen.
The calcium-dependent lectins DC-SIGN and DC-SIGNR (collectively termed DC-SIGN/R) bind to high-mannose carbohydrates on a variety of viruses. In contrast, the related lectin LSECtin does not recognize mannose-rich glycans and interacts with a more restricted spectrum of viruses. Here, we analyzed whether these lectins differ in their mode of ligand engagement. 

 Tutkijat havaitsivat , että LSECtin ja DC-SIGN, joita molempia ilmenee   maksassa, imusolmukkeessa ja luuytimessä sinusoidaalisissa endoteliaalisissa soluissa, sitovat Ebolaviruksen  liukoista glykoproteiinia (EBOV-GP)   vertailtavissa olevia määriä.
 Samaan tapaan LSECtiini, DC-SIGN ja Langerhansin soluille spesifinen lektiini langeriini sioutuivat helposti liukoiseen  HIV-1 GP proteiiniin. Kuitenkin vain DC-SIGN pyydysti HIV-1 partikkeleita, mikä viittaa siihen, että  liukoiseen GP-proteiiniin sitoutuminen ei välttämättä ole virioniin liittyneen GP:n sitoutumiselle ennusteena.
Kun LSECtiini pyydysti EBOV-GPproteiinia,  triggeröityi ligandin internalisoituminen, mikä viittaa siihen, että sekä LSECtiini kuten DC-SIGN saattaisivat toimia antigeenin  sisäänottoreseptoreina.
Kuitenkin eri  lektiiniligandien solunsisäiset kohtalontiet voinevat  olla erilaisia.
Täten  altistus matalalle pH miljöölle , kuten endosomien ja lysosomien  hapan ontelonsisäinen miljöö , vapautti niitä ligandeja  jotka olivat sitoutuneena DC-SIGN/R molekyyliin, mutta ei vaikuttanut LSECtiinin ligandi-interaktioihin.  Tutkijoitten tulokset  selventävät eroja  patogeenien pyydystämisessä  DC-SIGN/R ja LSECtiini molekyyleillä, mikä viittaa  näiden lektiineiden  erilaisiin biologisiin funktioihin.

LSECtin and DC-SIGNR, which we found to be co-expressed by liver, lymph node and bone marrow sinusoidal endothelial cells, bound to soluble Ebola virus glycoprotein (EBOV-GP) with comparable affinities. Similarly, LSECtin, DC-SIGN and the Langerhans cell-specific lectin Langerin readily bound to soluble human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) GP.
 However, only DC-SIGN captured HIV-1 particles, indicating that binding to soluble GP is not necessarily predictive of binding to virion-associated GP. Capture of EBOV-GP by LSECtin triggered ligand internalization, suggesting that LSECtin like DC-SIGN might function as an antigen uptake receptor. 
However, the intracellular fate of lectin-ligand complexes might differ. Thus, exposure to low-pH medium, which mimics the acidic luminal environment in endosomes/lysosomes, released ligand bound to DC-SIGN/R but had no effect on LSECtin interactions with ligand. Our results reveal important differences between pathogen capture by DC-SIGN/R and LSECtin and hint towards different biological functions of these lectins.
PMID:
18083206
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free full text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar