Leta i den här bloggen

tisdag 18 november 2014

EBOV VP35 on kehon tärkeän RNAsilencing järjestelmän vaimentaja

Havaittiin  2007 aikaan että  EBOV VP35 vaimentaa RNA-hiljennysjärjestelmän ja tätä on tarkemmin luonnehdittu alla olevassa  artikkelissa. Koko järjestelmä  on aika tuore keksintö, saati sitten miten virukset sitä  yksilöllisesti moduloivat. 


J Virol. 2012 Mar;86(6):3038-49. doi: 10.1128/JVI.05741-11. Epub 2012 Jan 11. Characterization of the RNA silencing suppression activity of the Ebola virus VP35 protein in plants and mammalian cells.

Tiivistelmä, Abstract
(Selitystä RNA silencing järjestelmästä RNAi, RNA interferenssi, se  sorvaa normaalisti  kehosta kaikkea turhaa  geneettistä materiaalia pois, mutta   virus  vaimentaa sen siten  että saa oman materiaalinsa  tehtyä ja varastaa kaiken proteiinin mitä solu omaa, mahdottoman määrän aminohappoja ,ja lisää vapaitten  aminohappojen   määrää proteolyyttisesti hajoittamalla kehon kudoksia aminohapoiksi, mihin soveltuu hapan kuuma miljöö parhaiten)
  

EBOV  aiheuttaa letaalia verenvuotokuumetta,john ei ole hyvksyttyä tehokasta hoitoa tai ehkäisevää strategiaa ( Kommentti: lääkkeet ja rokotteet ovat kokeellisia ja testausvaiheessa).
EBOV VP35  virusproteiini on virulenssitekijä, joka blokeeraaisntäkehon antivirusvasteet, myös  alfa/beetainterferonien indusoitumisen ja niiden vasteen
 VP35 on myös  RNA hiljennysjärjestelmän vaimentaja (RSS;   RNA silencing suppressor).  imettäväisvirukset, jotka ovat RSS kykyisiä , pystyvät muuntamaan solumiljöön sellaiseksi mikä edistää niiden replikaatiota, ja tämän ne tekevät  estämällä  mikroRNA-johtoista ( geenimaterian ) hiljennystä

 wtVP35 pystyi estämään mikroRNAsilencing toiminnon imettäväissolussa- tämä osoitettiin  reportterigeenillä, joka sisälsi spesifistä  mikroRNA-kohde sekvenssiä.
Lisäksi wtVP35- proteiinin   C-terminaalinen domaani (CTD) proteiinifuusio  osoittautui   sitovan pientä interferoivaa RNA:ta siRNA)
 A reporter gene containing specific microRNA target sequences was used to demonstrate that prior expression of wild-type VP35 was able to block establishment of microRNA silencing in mammalian cells.  In addition, wild-type VP35 C-terminal domain (CTD) protein fusions were shown to bind small interfering RNA (siRNA).
 Mutanttiproteiineja analysoitaessa osoitettiin, että  RSS-menetelmässä reportteriaktiivisuus ei korreloinut niiden kykyyn antagonisoida dsRNA- aktivoitua  proteiinikinaasia (PKR) tai sitoa  si-RNA:ta.
Tulokset osoittavat, että  tehostunut reportteriaktiivisuus VP35:n läsnäollessa muodostuu  nonspesifisestä translationaalisesta tehostuksesta ja hiljennyksen vaimentamisesta.

 Analysis of mutant proteins demonstrated that reporter activity in RSS assays did not correlate with their ability to antagonize double-stranded RNA (dsRNA)-activated protein kinase R (PKR) or bind siRNA. 
The results suggest that enhanced reporter activity in the presence of VP35 is a composite of nonspecific translational enhancement and silencing suppression. 
 Lisäksi vielä suurin osa RSS aktiivisuudesta imettäväissoluissa on riippumatonta RNA:n sitomisesta, mikä pitää yhtä sen oletuksen kanssa, että VP35 omaa osuutta  yhden tai useamman  hiljennyskompleksin  proteiinin  sakkaamisessa. 

Moreover, most of the specific RSS activity in mammalian cells is RNA binding independent, consistent with VP35's proposed role in sequestering one or more silencing complex proteins. 
  Jota voitiin tutki RSS aktiivisuuta järjestelmässä, jossa ei ole interferonia, tetattiin VP35 hyvin karakterisoidussa  kasvin  hiljennyksen vaimennus menetelemässä. Havaittiin, että VP35 omasi vahvan  kasvin RSS ( RNA silencing suppressor) aktiivisuuden  ka mutanttiproteiinien aktiivisuudet korreloivat vahvasti, mutta ei yksinomaan RNA:ta sitovan kyvyn kanssa.  Tulokset viitaavat VP35 proteiinin interaktioiden tärkeyteen systemissä, joka ei pysty amplifioimaan dsRNA.ta,   imettäväiskehon hiljennyshjärjestelmän vaimentajana.

To examine RSS activity in a system without interferon, VP35 was tested in well-characterized plant silencing suppression assays. VP35 was shown to possess potent plant RSS activity, and the activities of mutant proteins correlated strongly, but not exclusively, with RNA binding ability. The results suggest the importance of VP35-protein interactions in blocking silencing in a system (mammalian) that cannot amplify dsRNA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar