Leta i den här bloggen

fredag 21 november 2014

EBOV genomin replikaatiosta lisäoivalluksia tältä vuodelta

LÄHDE: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4222107/


Deep Sequencing Identifies Noncanonical Editing of Ebola and Marburg Virus RNAs in Infected Cells

Reed S. Shabman, Omar J. Jabado, [...], and Christopher F. Basler

Tiivistelmää, ABSTRACT

  •  Zairen ebolaviruksen  tai  Angolan  marburgviruksen kantojen   tuottamien RNA-produktien perusteellisempi sekvensointi antaa tunnistaa uudentyyppisen virus- ja solumekanismin, joka erilaistaa viruksen koodaavia ja nonkoodaavia  mRNA ja RNA-sekvenssejä.
Deep sequencing of RNAs produced by Zaire ebolavirus (EBOV) or the Angola strain of Marburgvirus (MARV-Ang) identified novel viral and cellular mechanisms that diversify the coding and noncoding sequences of viral mRNAs and genomic RNAs. 
  •  Tiedemiehet tunnistivat aiemmin osoittamattomia kohtia EBOV ja  MARV-Ang mRNA:sta, joissa ilmeinen kotranskriptionaalinen editointi on johtanut non-templaatti-peräisesti koodautuneitten nukleotiditähteiden  lisäämiseen EBOV GP mRNA:han, , MARV-Ang nukleoproteiini (NP)mRNA:hanja MARV-Ang polymeraasin(L) mRNA:han  siten, että uudenlaisia virustranslaatiotuotteita saattaisi ilmetä.
We identified previously undescribed sites within the EBOV and MARV-Ang mRNAs where apparent cotranscriptional editing has resulted in the addition of non-template-encoded residues within the EBOV glycoprotein (GP) mRNA, the MARV-Ang nucleoprotein (NP) mRNA, and the MARV-Ang polymerase (L) mRNA, such that novel viral translation products could be produced.
  •  Lisäksi tiedemiehet osoittivat, että hyvin luonnehditun EBOV  glykoproteiini (GP) -mRNA:n  editointikohta   modifioituu tiheästi virusgenomin RNA:n replikaaiton aikana. Lisäksi nämä  editoimisen kuumat pisteet edustavat sellaisia kohtia, joissa on ilmeistä adenosiinideaminaasiaktiivisuutta havaittavissa MARV-Ang NP:n  3 -prim-translatoimattomassa alueessa. Nämä tutkimukset  tunnistavat uudenlaisen filovirus-isäntä- interaktion ja paljastavat  filovirusgeenituotteissa esiintyvän  tuotannon  suurempaa  diversiteettiä  kuin aiemmin on arvioitukaan.
 Further, we found that the well-characterized EBOV GP mRNA editing site is modified at a high frequency during viral genome RNA replication. Additionally, editing hot spots representing sites of apparent adenosine deaminase activity were found in the MARV-Ang NP 3′-untranslated region. These studies identify novel filovirus-host interactions and reveal production of a greater diversity of filoviral gene products than was previously appreciated.

Mikä tämän löydön merkitys on? IMPORTANCE

  •  Tässä tutkimuksessa on tunnistettu uudenlainen mekanismi, jolla  Ebola- ja Marburg-virusten mRNA   muuntaa  proteiinia koodaavia kykyjään. Sentakia filovirusgeenin ilemenmä on monimutkaisempaa ja  diversiteetiltään runsaamaa, kuin aiemmin on oivallettu. Näistä havainnoista saa uusia  suuntia filovirusgeenin expression säätelyn käsittämsieen.
This study identifies novel mechanisms that alter the protein coding capacities of Ebola and Marburg virus mRNAs. Therefore, filovirus gene expression is more complex and diverse than previously recognized. These observations suggest new directions in understanding the regulation of filovirus gene expression.

  • Johdanto, Introduction (jatkuu 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar