Leta i den här bloggen

måndag 24 november 2014

Ebolavirustauti: Sytokiinimyrsky Artikkeli vuodelta 2010: T-solujen massiivi tuhoutuminen.

LÄHDE:: http://www.plosntds.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pntd.0000837
Human Fatal Zaire Ebola Virus Infection Is Associated with an Aberrant Innate Immunity and with Massive Lymphocyte Apoptosis

Nadia Wauquier equal contributor,
Pierre Becquart equal contributor,
Cindy Padilla,
Sylvain Baize,
Eric M. Leroy mail
Published: October 05, 2010

Tiivistelmän suomennosta

  • Tausta. Ebolavirus ZEBOV aiheutaa lettaalia verenvuotokuumetta ja pahimmillaan kuoleisuus on ollut 90% ja päivissä.  Useimmat immuunivasteet on selvitetty koeputkitutkimuksista ja eläinmalleista. Harvalukuiset tiedot ihmisten immuunivasteista  johtuvat  lähinnä siitä, että taudinpurkaukset ovat tapahtuneet  syrjäisillä seuduilla Tässä  tutkimusasetelmassa .julkaistut  immuunivasteet perustuvat pieneen näytemäärään ja immunologisiin merkitsijöihin   rajattuihin  paneleihin, jotka antavat  jonkin verran eriäviä tuloksia.
Abstract
Background. Ebolavirus species Zaire (ZEBOV) causes highly lethal hemorrhagic fever, resulting in the death of 90% of patients within days. Most information on immune responses to ZEBOV comes from in vitro studies and animal models. The paucity of data on human immune responses to this virus is mainly due to the fact that most outbreaks occur in remote areas. Published studies in this setting, based on small numbers of samples and limited panels of immunological markers, have given somewhat different results
  • Menetelmä. Tiedemiesryhmä tutki 56 verinäytettä 42 menehtyneeltä ja 14 toipuneelta ebolapotilaalta Näytteet ajoittuivat vuosiin 1996- 2003 kahden purkauksen väliseen aikaan. Luminex- tekniikalla tutkittiin 50 sytokiini kaikista 56 näytteestä ja fenotyyppinen anamyylis tehtiin flow cytometry- menetelmällä.
Methodology/Principal Findings
Here, we studied a unique collection of 56 blood samples from 42 nonsurvivors and 14 survivors, obtained during the five outbreaks that occurred between 1996 and 2003 in Gabon and Republic of Congo. Using Luminex technology, we assayed 50 cytokines in all 56 samples and performed phenotypic analyses by flow cytometry
  • Tulokset.  Tutkijat havaitsivat korrelaation fataalilla taudilla ja seuraavien sytokiinien hypersekretiolla.
  • Lukuisat pro-inflammatoriset sytokiinit (IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-8, IL-15 and IL-16), kemokiinit ja kasvotuekijät (MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, M-CSF, MIF, IP-10, GRO-α and eotaxin).
  • Menehtyneillä oli tyypillisesti myös hyvin matalat pitoisuudet kiertäviä sytokiineja, joita T-solut tapaavat tuottaa (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13) ja perifeerisissä soluissa oli merkitsevä putoama d CD3+CD4+ and CD3+CD8+ kantavista soluista ja hyvin suuri lisääntymä CD95 expressiosta T-imusoluisssa.
Findings: We found that fatal outcome was associated with hypersecretion of numerous proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-1RA, IL-6, IL-8, IL-15 and IL-16), chemokines and growth factors (MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, M-CSF, MIF, IP-10, GRO-α and eotaxin). Interestingly, no increase of IFNα2 was detected in patients. Furthermore, nonsurvivors were also characterized by very low levels of circulating cytokines produced by T lymphocytes (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13) and by a significant drop of CD3+CD4+ and CD3+CD8+ peripheral cells as well as a high increase in CD95 expression on T lymphocytes.
  • Yhteenveto ja asian merkitys: Tämä työ oli aikanaan laajin, mikä ihmisistä tehtiin jotta saatiin osoitetuksi luonnollisen immuunivasteen poikkeavuuksien assosioituvan taudin fataliteettiin ja yleisen adaptiivisen immuniteetin supressiotilaan. Luonnollisen immuunipuolustuksen reaktiota luonnehdittiin sanoin “sytokiinimyrsky”, jossa lukuisia proinflamamtorisia sytokiineja, kemokiineja ja kasvutekijöitä erittyy suuria liikamääriä ja silmiinpistävästi puuttui antiviraalinen IFNalfa2. Immuunisupprressiota taas luonnehti hyvin matalat pitoisuudet T-lymfosyyttien tuottamia sytokiineja ja massiivinen perifeeristen CD4 ja CD8 T-imusolujen kato, mikä mahdollisesti tapahtui Fdas7FasL-väliteisellä apoptoosilla. 
  • (KUVA immuunijärjestelmän  hierarkiasta, jossa on kaksi  siipeä. Vasemmassa alakulmassa on adaptatiivisen järjestelmän  taitavat  spesifistä immuunivastetta räätälöivät solut, jotka  siis tehdään  ebolainfektiossa  itse asiassa olemattomiksi oikeanpuolen sytokiinien  liikaerityksen, sytokiinimyrskyn   tulvalla).. Siis EBOV ikäänkuin murskaa  vasemman puoleiset linjat ja luxoi pois raiteilta oikeanpuoliset linjat. ihmisen immuunipuolustuksen käsivarret).Tosin  käytännössä asia on vielä monimutkaisemp).
  •  

Conclusions/Significance

This work, the largest study to be conducted to date in humans, showed that fatal outcome is associated with aberrant innate immune responses and with global suppression of adaptive immunity. The innate immune reaction was characterized by a “cytokine storm,” with hypersecretion of numerous proinflammatory cytokines, chemokines and growth factors, and by the noteworthy absence of antiviral IFNα2. Immunosuppression was characterized by very low levels of circulating cytokines produced by T lymphocytes and by massive loss of peripheral CD4 and CD8 lymphocytes, probably through Fas/FasL-mediated apoptosis.
Suomennosta 24.11.2014 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar