Leta i den här bloggen

måndag 27 oktober 2014

VSV-EBOV kokeellinen ebola filovirusrokote, joka perustuu muokattuun vesikulaariseen stomatiittivirukseen VSV.

 • VSV-EBOV on myös  Rekombinantti Vektori tyyppinen . Se on kehitelty Kanadan kansallisessa mikrobiologian laboratoriossa.  Tämä  rokote perustuu teknisesti  muokatun   vesikulaarisen stomatiitin virukseen (VSV)  ja se on sellaiseski, että se ilmentää  geneettisesti  oikean   ebolan  pinnalla esiintyviä antigeenejä, glykoproteiineja (GP), jotta se  saisi  aikaan immuunivasteen oikeaa ebolavirusta vastaan.

  Tämä rokote tunnetaan  nimillä rVSV-ZEBOV tai rVSV-ZEBOV-GP tai VSVΔG-ZEBOV ( siis: VSV deltaG-ZEBOV) tai BPS1001. Tämä rokotevariantti ilmentää Zairen ebolaviruksen (ZEBOV)  glykoproteiineja.  ZEBOV on se ebolavirus, joka eniten aiheuttaa kuolemantapauksia. 

  Sen sijaan  lähisukuisen  Marburgin filoviruksen (MARV)  glykoproteiineja (GP)  ilmentävät seuraavat rokotevariantit:  rVSV-MARV  tai  rVSV-MARV-GP. 

VSV-EBOV is an experimental vaccine for the Ebola filovirus, developed by scientists at the Canadian National Microbiology Laboratory.[1][2] VSV-EBOV is based on the vesicular stomatitis virus, which has been genetically engineered to express Ebola glycoproteins so as to provoke an immune response against real Ebola virus. The vaccine variant known as rVSV-ZEBOV, rVSV-ZEBOV-GP, VSVΔG-ZEBOV, or BPSC1001 expresses glycoproteins of the Zaire ebolavirus or ZEBOV, the species causing the highest mortality rate among the ebolaviruses, 
while rVSV-MARV or rVSV-MARV-GP expresses those of the closely related Marburg filovirus or MARV.
From Wikipedia, the free encyclopedia
VSV-EBOV
Vaccine description
Target disease Ebola virus
Type Recombinant Vector
Clinical data
Legal status
?
Identifiers
CAS number  Yes
ATC code ?

 • Yksi ainoa lihakseen annettu EBOV- tai MARV- rokote  sai aikaan  täysin suojaavan immuunivasteen kädellisillä eläimillä,  Jaavanapinoilla ( Jaavan makaki)    ja ilman rokotetta    EBOV tai  vastaavasti MARV virukset olisivat olleet niille letaaleja. Rokotus sinänsä ei aiheuttanut kuumetta eikä muita taudinopireita.  On näyttöä myös siitä, että tämäntyyppinen rokote omaa mahdollisuuksia toimia  hoitona niille, jotka ovat jo infektoituneet.
 A single intramuscular injection of the EBOV or MARV vaccine induced completely protective immune responses in nonhuman primates (crab-eating macaques) against corresponding infections with the otherwise typically lethal EBOV or MARV.[3][4] Also, the vaccination itself did not induce any fever or other symptoms of illness. There is also evidence that this type of vaccine may have potential as a treatment for those already infected.[5][6]

 •  Yksittäinen annos useita ebolaviruksia vastaan  suojaa antavaa  yhdistettyä  rokotetta  voisi ottaa käyttöön tehokkaammin erityisesti  sellaisissa  tapauksissa,  mitä Länsi-Afrikassa esiintyy. Sellaista yhdistettyä  VSV-GP rokotetta , joka ilmensi ZEBOV-GP, SUDV GP ja MARV GP yhtä suurissa pitoisuuksissa, annettiin  yksittäinen annos Jaavanmakakille. Tämä yhdistetty rokote antoi 100%  suojan seuraavia infektioita vastaan: ZEBOV, SUDV ja MARV ja vieläpä Tai Forest Ebola virusta (TAFV) vastaan.
A single-dose blended vaccine capable of protection against several ebolavirus species could be deployed more efficiently, especially in a setting such as Western Africa. Such a blended VSV-GP vaccine expressing ZEBOV GP, SUDV GP, and MARV GP in equal concentrations was administered as a single dose to crab-eating macaques.[4] This blended vaccine provided 100% protection against a following infection with ZEBOV, SUDV, MARV, or even Taï Forest Ebola virus or TAFV.

 • Rokotteen käytännön toteuttaminen laajalti   voisi olla paljon tehokkaampaa,  jos sitä voisi antaa suun kautta tai nenän sisäisesti tai nenätippoina. Tällaisten  antomallien  tehokkuutta mitattiin  VSVΔG-ZEBOV-GP rokotteen avulla käyttämällä koe-eläimenä Jaavanmamakia.  Neljälle eläimelle annettiin suun kautta rokotetta, neljälle nenänsisäisesti ja kahdelle lihakseen pistettynä. 28 päivää sen jälkeen infektoitiin ZEBOV- viruksella  ruiskuttamalla sitä   lihakseen,  mikä jo aiemmin  oli osoittautunut infektion aikaansaamisessa  letaalisemmaksi muodoksi.  Ei mikään  rokotetuista koe-eläimistä kehkeyttänyt mitään  kliinisiä taudinoireita, kun taas kaksi kontrollieläintä menehtyi samaan  infektioon.
Deployment of a vaccine can be even more efficient if it can be administered orally or intranasally as nose-drops. The efficacy of these modes of administration of a VSVΔG-ZEBOV-GP vaccine were assessed, using ten crab-eating macaques.[7] Four animals received the vaccine orally, four intranasally, and two intramuscularly. Twenty-eight days later, all were infected with ZEBOV via intramuscular injection, already shown to be a more lethal mode of infection. None of the immunized animals developed any symptoms of clinical illness, while two additional control animals succumbed to the same infection.
 • Vaikkakin uskotaan, että ebolavirukset eivät leviä luonnon olosuhteissa  aerosolin kautta, bioterrorin alalla  satettaisiin  leivtätä aerosolia, jotta voisi joutua sisäänhengityksen mukana kehoon.  Sentakia  vastaavanlaisen rokotteen tehoa testattiin mamakeilla, joita oli altistettu Ebola ja MArburgvirusten auerosoleille.  Kaikki rokotetut eläimet pysyivät kokeessa hengissä, kun taas rokottamattomat kontrollit kuolivat.
Although filoviruses are not believed to be transmitted by aerosol in a natural setting, a bioterrorist might disperse an aerosol that could be inhaled. Hence the effectiveness of the corresponding vaccine was tested for protection of crab-eating macaques against aerosol challenge with both Ebola and Marburg viruses.[8] All vaccinated animals survived the exposure, while all control (untreated) animals perished.
 • Turvallisuus on  sellaisten rokoteitten  olennaisena vaatimuksena , mitkä   perustuvat  replikaatiokykyisiin  ( eläviin) vektoreihin  tai kantajiin. - tarkoittaen sitä, että niiden ei tule kyetä aiheuttamaan  tauteja, joista  niiden  modifioimaton (luonnollinen)  isäntä  tai substraatti tunnetaan. 
 • Tässä tapauksessa  originaalilla  vesikulaarisen stomatiitin viruksen (VSV) kuljettaja lla  on se etu, että  se vain harvoin  aihuttaa flunssan kaltaista  tautia ihmisessä, kun taas karjaeläimillä riski on  merkitsevä. On raportoitu  hermostovirulenssia ( mistä seuraa hermojärjestelmän tauia)  jyrsijöillä,  makakeilla, karjalla, lampailla ja hevosilla.  Tämän takia tehtiin koe josa injisoitiin  rVSV-ZEBOV-GP ja  rVSV-MARV-GP rokotteitä seitsemän terveen jaavanmakakin  thalamukseen ja kolmeen koe-eläimeen  muokakamatont VSV-virusta . Kahdelle nistä  kolmesta ilmentyi  vakavia neurologisia oireita ja kaikilla kolmella oli  suurehkoja vaurioita hermokudoksissa . Toisaalta taas  tautia ja hermovaurioita    ei  ei tullut yhteenkään  niistä 14 rokotetusta  eläimestä  Nämä tulokset tulkittiin niin että on vahvoja  viitteitä isäntäviruksen  alkuperäisen neurovirulenssin eliminoitumisesta muokkauksessa, mikä tukee   pyrkimyksiä     tällaisten   rokotteiden laajaan käyttöön.
A key requirement for such vaccines based on replication-competent (living) vectors or carriers is their safety, meaning their inability to cause the illnesses for which their unmodified ("wild") host or substrate is known. In this case, the original vesicular stomatitis virus carrier has the advantage of only rarely causing (flu-like) illness in humans, although it is a significant risk for farm animals. There have been reports of neurovirulence (causing disease within the nervous system) in rodents, macaques, cattle, sheep, and horses.[9] Hence both a rVSV-ZEBOV-GP and a rVSV-MARV-GP vaccine were each injected into the thalamus of seven healthy crab-eating macaques, while wild (unmodified) vesicular stomatitis virus was similarly injected into three animals.[9] Two of the latter three developed severe neurological symptoms, and major lesions were found in neural tissues from all three. On the other hand, none of the fourteen animals that received vaccine developed illness or neural lesions. These results were interpreted to strongly suggest that the original neurovirulence of the host virus is eliminated by the modification to make the vaccine, supporting efforts toward fielding such vaccines.
 •  Rokotteen  kestoaika on se jakso rokottamisen jälkeen, jolloin rokotteen tehokkuus pysyy  tallella.
 • rVSV-MARV-GP rokoteen kestoaikaa testattiin Jaavanmakakilla.  14 kuukautta rokottamisen jälkeen eläimet altitettiin Marburg virukselle. Niistä yksikään ei osoittanut kliinistä tautia, mikä merkitsee täydellsitä suojaa, kun taas kaksi kontrollieläintä menehtyi  Sellainen tehokkuuden kestoaika on tyypillistä rokotteille, jotka perustuvat  replikaatiokykyisiin vektoreihin.
The "durability" of a vaccine is the time period after vaccination during which it retains its effectiveness. The durability of an rVSV-MARV-GP vaccine was tested in six crab-eating macaques.[10] Fourteen months after vaccination, the animals were exposed to Marburg virus. None showed any sign of clinical disease, demonstrating complete protection, while two control animals 
 died. Such durability is typical of vaccines based on replication-competent vectors.[11]
 • Kanadan kansanterveysvirasto omaa patentin rVSV-filovirus-GP-tyyppisille rokotteille., mutta se on antanut lisenssin pienelle amerikkalaiselle yhtiölle New Link Genetics, jotta tämä  voi kehitellä  ihmiskäyttöön  rVSV-ZEBOV rokotteen   omistamassaan  BioProtektio järjestelmässä Iowan valtion  tutkimuslaitoksessa  Amesissa. BioProtektio- järjestelmää tukee Amerikan Puolustusministeriö  ja puolustuksellista uhkaa  vähentävä virasto. NewlinkGenetics  yhtion rooli lie  pääasiassa kliinisten kokeitten organisointi Amerikassa, koska sillä ei ole rokotetta tuottavia laitoksia.
The Public Health Agency of Canada holds the patent associated with the rVSV-filovirus-GP type of vaccine, but has licensed a small U.S. company called NewLink Genetics to develop rVSV-ZEBOV for use in humans, in its wholly owned subsidiary BioProtection Systems at the Iowa State University Research Park in Ames, Iowa.[12] In this work, BioProtection Systems is supported by the U.S. Defense Threat Reduction Agency, of the United States Department of Defense.[13] The role of Newlink Genetics appears to be mainly the organization of clinical trials in the U.S., as it has no production facilities for the vaccine.[14] 
 •  Kanadalla oli noin 1500 rokotepulloa kliinisiä kokeita varten jo ennen vuoden 2014 L-Afrikan ebolapurkauksen   alkua. Newlinkin lisenssiä on kritisoitu. Amir Attaran,   juridiikan ja kansaterveyden professori Ottawan yliopistosta kehottaa vakavasti kumoamaan    lisenssin, koska  niin pienen yhtiön kokemus  alalla on vähäinen. Lisenssi myönnettiin silloin,  kun ei näyttänyt olevan kiirettä ebolarokotteen kanssa  ja sen takia kiinnostus suurten lääkeyhtiöitten taholta oli vähäinen.
 Canada had roughly 1,500 vials of vaccine made for clinical trials before the 2014 Ebola outbreak began in West Africa. The license with Newlink has come under criticism. Amir Attaran, a professor of law and population health at the University of Ottawa, has urged that the license be cancelled because of the limitations of such a small company with little experience in this area.[15] The license was awarded when there seemed to be no urgency for an Ebola vaccine, and hence little interest from large pharmaceutical companies.
 •  NewLink Genetics alkoi kliiniset kokeet Silver Spirngissä  Armeijan Walter Reed tutkimuslaitoksessa.    rVSV-ZEBOV rokotteella terveille ihmisille  ja arvioi immuunivasteen, tunnistaa kaikki sivuvaikutukset  ja määritelee hyväksyttävän  annoksen.
On October 13, 2014 at the Walter Reed Army Institute of Research in Silver Spring, Md., NewLink Genetics began clinical trials of rVSV-ZEBOV on healthy human subjects to evaluate the immune response, identify any side effects and determine the appropriate dosage.[13][16][17]
 • Amerikkalaisinsituetti NIAID   alkoi rekrytoida  terveitä  vapaaehtoisia  aikuisia 1  faasin kokeisiin, jotka ovat kaksoissokkokokeita, placebokontrolloituja  ja lisäksi annoksen nosto tutkitaan  ja turvallisuus sekä immunogeenisyys selvitään   tässä Prime-Boost VSV  Ebola rokotuksessa 

As of October, 2014, the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) was recruiting healthy human volunteers for a "Phase 1 Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled, Dose-Escalation Study to Evaluate the Safety and Immunogenicity of Prime-Boost VSV Ebola Vaccine in Healthy Adults".[18]

 • Lokakuun 20 päivä 2014 on kanadan Kansaterveysvirasto lentorahtina kuljettanut 800 annosta VSV-EBOVrokotetta  WHO:lle Geneveen. Tämä rokotemäärä on tarkoitettu käytettäväksi I faasin kliinisissä kokeissa , jotka aloitetaan loppu-lokkususa tai marraskuun alussa  2014.Tästä  päätellään, rokotteen ihmiskäytön  turvallisuus ja jos se osoittautuu turvalliseksi, määritellään sopiva annos. WHO on rekrytoinut 250  vapaaehtoista, jotka ovat jo valmiina alkamaan kliiniset kokeet neljässä eri paikassa: Sveitsissä, Saksassa, Gabonissa ja Keniassa. Jos tästä ja seuraavista kokeista saadaan onnistuneet tulokset, tämän rokotteen käyttöönottoa Länsi-Afrikan kaltaisessa ympäristössä nopeutetaan  - toivottuna  vaatimuksena on,  että   yhden antokerran rokottaminen riittäisi.. Ja koska   kädellisillä eläimillä (non human primates)  altistuksen jälkeinen rokottaminen on ollut tehokasta voitaisiin saada aikaan suojaa  terveydenhoitotyöntekijöille, joitten epäillään  altistuneen virukselle.
On October 20, the Public Health Agency of Canada began air shipment of 800 doses of the VSV-EBOV vaccine to the WHO in Geneva.[19] This vaccine is intended to be used in Phase I clinical trials, to start in late October or early November. This will determine if the vaccine is safe to use in humans and if so, determine the appropriate dosage. The WHO has recruited 250 volunteers ready to begin clinical trials in four locations: Switzerland, Germany, Gabon and Kenya. If results of this and following trials are positive, the deployment of this vaccine in environments such as West Africa would be facilitated by the expected requirement of only a single dose. Also, its effectiveness in nonhuman primates when administered even after exposure to the virus could help to protect health-care workers after a suspected exposure.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar