Leta i den här bloggen

onsdag 15 oktober 2014

Sweden (MSB) sends health care aid module with buildings and logistics to Liberia

https://www.msb.se/Upload/Nyheter_press/img/ebola2014/prefab_ebola2.jpg
 Swedish Team are creating prerequisites and  providing  necessary resources for FN- workers  in their  primary care work with  Ebola infected and in the preventive actions.Also they focus to the health care  an keeping up the  strength of the FN- workers.
 The  Swedish aid module  is an annex to WHO  center.  WHO   is mounting up  5  therapy centers  for ebolapatient

MSB:s uppgifter i Liberia

  • Facilitera säkert boende och hantera logistik för FN:s inkommande hjälparbetare i Monrovia.
  • Ordna med visst medicinskt omhändertagande av hjälparbetare vid behov.
  • Bidra med medicinsk personal, sjukstuga och isoleringsenheter som möjliggör isolering av hjälparbetare som visar tecken på ebola eller annan smittsam infektion.
  • Bidra med teamleader, logistiker och administrativ personal.
  • Bygga kylda vilrum, omklädningsrum samt kontor som ansluts till fem av de behandlingscenter för ebolapatienter som WHO bygger upp. Syftet är att tillhandahålla utrymmen där personal som arbetar i skyddsdräkt kan kyla ner sig och återhämta sig. Detta skapar bättre arbetsförhållanden och ökar uthålligheten, och förväntas även minska antalet misstag som begås på grund av utmattning.
  • Att tillsammans med vår danska systermyndighet DEMA bidra med instruktör/tekniker samt 24 prefabhus som ska utgöra vilrum, omklädningsrum, kontor och sjukvårdmodul.

Utbildning inför insatsen

Inför avresan får teamet de förkunskaper de behöver för att stötta andra hjälparbetare på bästa sätt. De kommer bland annat att utbildas i ebolautbrottet, situationen i området, den internationella responsen, smittspridning samt och hur man skyddar sig mot sjukdomen.
Utbildningen ges av Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet i början av nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar