Leta i den här bloggen

fredag 24 oktober 2014

KTN- domeenitutkimus EBOV matrixproteiinissa VP40 ja sen konformaatiomuutoksista

Novel Strategies to Combat Ebolavirus

books.google.se/books?isbn=0549803394 - Översätt den här sidan
Viral matrix proteins interact with various cellular cargo proteins from the ESCRT ... Ebolavirus VP40 possesses two overlapping late domains, PTAPPEY, in its ...

  •  LÄHDE 2. 
EBOV matrixproteiini VP40 kokoontuu ihmisen solun plasmakalvon sisälehteen säätelemään siinä viruksen  silmukoitumista ulos solusta.  VP40 voi siinä kohtaa tuotta myös viruksen kaltaisia partikkeleita VLP, joisa ei ole muita EBOV proteiineja mukana.  Mekanistiset yksityiskohdat kuitenkin tässä  viruksen vapautumiselle tärkeässä VP40-interaktiossa ja proteiini-proteiinivuorovaikutuksessa ovat kuitenkin ollet  selvittämistä vailla.  Nyt tutkijat mutatoivat  N-terminaalisen KTN domaanin AAA- domaaniksi ja katsoivat mikä merkitys KTN-domaanilla oli tähän VP40 toimintaan.
KTN- domeenin mutatointi. vaikutti  konformaatioplastisuuteen, VP40 -oligomerisoitumiseen ja viruksen kaltaisten partikkelien (VLP) vapautumiseen , sillä modifiointi vähensi  matrixproteiinin VP40  asettautumista plasmakalvoon.  
 
Viruses. 2014 Oct 17;6(10):3837-54. doi: 10.3390/v6103837.A Loop Region in the N-Terminal Domain of Ebola Virus VP40 Is Important in Viral Assembly, Budding, and Egress.

 It is well established that VP40 assembles on the inner leaflet of the plasma membrane of human cells to regulate viral budding where VP40 can produce virus like particles (VLPs) without other Ebola virus proteins present. The mechanistic details, however, of VP40 lipid-interactions and protein-protein interactions that are important for viral release remain to be elucidated.
Here, we mutated a loop region in the N-terminal domain of VP40 (Lys127, Thr129, and Asn130) and find that mutations (K127A, T129A, and N130A) in this loop region reduce plasma membrane localization of VP40. Additionally, using total internal reflection fluorescence microscopy and number and brightness analysis we demonstrate these mutations greatly reduce VP40 oligomerization.
 Lastly, VLP assays demonstrate these mutations significantly reduce VLP release from cells. Taken together, these studies identify an important loop region in VP40 that may be essential to viral egress.

  • LÄHDE3. 
EBOV  matrixproteiinilla on konformaatioplastisuutta. Se voi muuttua  monomeeristä, dimeeriksi, trimeeriksi, oligomeeriksi joka on hexameeri tai RNA:ta sitovaksi oktameeriksi.   Tämä  konformaatioplastisuus,   viruksen elinsyklinvaiheen mukainen plastinen sopeutuvuus-  vaaditaan viruksen elinsykliin, joten tässä tarjoutuu mahdollisuus kehittää VP40 spesifisiä lääkkeitä. Tällaisella  konformaatioplastisuudella virus korvaa genominsa pientä kokoa, mikä rajoittaa viruksen adaptoitumista.

Protein Sci. 2014 Aug 26. doi: 10.1002/pro.2541. [Epub ahead of print] Conformational plasticity of the Ebola virus matrix protein.
Filoviruses are the causative agents of a severe and often fatal hemorrhagic fever with repeated outbreaks in Africa. They are negative sense single stranded enveloped viruses that can cross species barriers from its natural host bats to primates including humans. The small size of the genome poses limits to viral adaption, which may be partially overcome by conformational plasticity. Here we review the different conformational states of the Ebola virus (EBOV) matrix protein VP40 that range from monomers, to dimers, hexamers, and RNA-bound octamers. This conformational plasticity that is required for the viral life cycle poses a unique opportunity for development of VP40 specific drugs.
 Furthermore, we compare the structure to homologous matrix protein structures from Paramyxoviruses and Bornaviruses and we predict that they do not only share the fold but also the conformational flexibility of EBOV VP40.© 2014 The Protein Society.

KEYWORDS:  Ebola virus; VP40; assembly; budding

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar