Leta i den här bloggen

onsdag 22 oktober 2014

EBOV sammuttaa tehokkaasti antivirusjärjestelmän. VP35 ja VP24 avulla.

Nsinnäkin  Ebolavirusproteiini VP24 sitoutuu karyoferiinialfa1:een ja blokeeraa STAT1 tumakertymän. 

LÄHDE: 
http://jvi.asm.org/content/80/11/5156.abstract
 Tietoa vodelta 2005
Ebola Virus VP24 Binds Karyopherin α1 and Blocks STAT1 Nuclear Accumulation
  1. 1Department of Microbiology, Mount Sinai School of Medicine, New York, New York 10029
  2. 2Special Pathogens Branch, Division of Viral and Rickettsial Diseases, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, MS G-14, Atlanta, Georgia 30329
  3. 3Filovirus Laboratory, University Claude Bernard Lyon-1, INSERM U412, 69007 Lyon, France

Suomennosta
  •  Ebolavirusinfektio blokeeraa  solun alfa/beeta interferonituotannon  ja  solujen kyvyn vastata alfa/beeta tai gamma-interferoniin. 
Jo aiemmin on osoitettu että ebolaviruksen VP35 on  EBOV:in koodamaa  IFNalfa/beeta-tuotannon inhibiittori. Kuitenkin se mekanismi, jolla EBOV estää interferonin vasteita ei ennen  vuotta 2004-5  oltu  määritelty

Ebola virus (EBOV) infection blocks cellular production of alpha/beta interferon (IFN-α/β) and the ability of cells to respond to IFN-α/β or IFN-γ. The EBOV VP35 protein has previously been identified as an EBOV-encoded inhibitor of IFN-α/β production. However, the mechanism by which EBOV infection inhibits responses to IFNs has not previously been defined. 
  •  Tutkijaryhm tässä työssään osoittavat , että ebolaviruksen VP24  toimii IFN-alfa/beeta ja IFN-gammasignaloinnin estäjänä.   VP24 ilmenemä johtaa IFN- indusoimien geenien  expression  estymään  ja täten  interferonien kyvyttömyyteen  saada aikaan antivirusvalmiustila kehossa.
Here we demonstrate that the EBOV VP24 protein functions as an inhibitor of IFN-α/β and IFN-γ signaling. Expression of VP24 results in an inhibition of IFN-induced gene expression and an inability of IFNs to induce an antiviral state. 
  •  VP24 välitteinen interferonien soluvasteiden estymä korreloi  tyrosiinifosforyloidun  STAT1 (PY-STATI) tekijän   huonontuneeseen  kertymiseen tuman puolelle. Fosforyloitunut STAT1 on avainaskel sekä IFNalfa/beeta että IFN-gamma signaloinnissa. 
The VP24-mediated inhibition of cellular responses to IFNs correlates with the impaired nuclear accumulation of tyrosine-phosphorylated STAT1 (PY-STAT1), a key step in both IFN-α/β and IFN-γ signaling. 
  •  Yhtäpitäen  tämän VP24:n oletetun  funktion kanssa EBOV-infektoituneissa soluissa  havaitaan myös  blokeerautuminen IFN- indusoituvassa PY-STAT1:n tumaan kertymisessä.
Consistent with this proposed function for VP24, infection of cells with EBOV also confers a block to the IFN-induced nuclear accumulation of PY-STAT1.
  •  Sitten havaittiin lisäksi, että  VP24 erityisesti vuorovaikuttaa karyoferiini alfa1:n kanssa, joka on  NLS-reseptori  eli tumaan paikallistava signaalireseptori PY-STAT1:proteiinissa.  Mutta VP24 ei  tehnyt interaktiota  muihin karyoferiineihin ( alfa2, alfa3 tai alfa4) .
Jos VP24  oli yliexpressoituneena,  erkani  karyoferiini alfa1-PY-STAT1- keskinen  interaktio, mikä  viittaa siihen, että VP24-karyoferiini alfa1 interaktio vaikuttaa oman osansa interferonisignaloinnin blokeerautumiseen.
 Nämä tiedot viittaavat siihen, että VP24 on todennäköisesti tärkeä  virulenssin merkitsijä, joka sallii EBOV  viruksen  välttää interferonien (IFN) antivirusvaikutukset.

 Further, VP24 is found to specifically interact with karyopherin α1, the nuclear localization signal receptor for PY-STAT1, but not with karyopherin α2, α3, or α4. Overexpression of VP24 results in a loss of karyopherin α1-PY-STAT1 interaction, indicating that the VP24-karyopherin α1 interaction contributes to the block to IFN signaling. These data suggest that VP24 is likely to be an important virulence determinant that allows EBOV to evade the antiviral effects of IFNs.
  • Received 7 November 2005. 
  • Kommentti: Jos solun interferonijärjestelmä voisi vapaasti virittää solulle antivirusvalmiustilan,   se saattaisi aktivoida yli 100 antivirusfunktiota omaavaa geeniä. Tämän EBOV tehokkaasti estää. VP35 ja VP24 proteiineillaan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar