Leta i den här bloggen

lördag 6 september 2014

WHO Ebolarokotteesta ja muusta ebolataudin hoidosta

SITAATTI: 5. syysk. 2014 artikkelista:
On identifioitu useita terapeuttisia ja rokotteellisia interventiomahdollisuuksia, jotka pitäisi prioritoida nyt  kliinisesti  punnittaviksi. Tällä hetkellä mikään  rokotteista tai terapioista ei ole vielä hyväksytty ihmiskäyttöön ebolavirustaudin (EVD)  ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi. On kehitelty lukuisia rokote-ehdokkaita ja terapiaehdotuksia ja niitä on testattu eläinmalleilla ja joistakin on ollut lupaavia tuloksia.  Näiden purkausten aiheuttaman  kiireelliisen tilanteen takia kansainvälinen yhteisö on  lähtemässä  etsimään  tapoja,  jotka nopeuttaisivat näiden yhdisteiden  arvioimista ja käyttöä.
Turvallisuus ihmiskäytössä on myöskin  tuntematon seikka,  samoin  on mahdollista että lääkettä annettaessa tulee esiintymään sivuvaikutuksia, Joidenkin tällaisten  tuotteiden käyttö on vaativaa, mm.  laskimonsisäistä  antoa ja infrastruktuuria vaativaa kuten kylmäkuljetusketjua ja laitoksia, jotka voivat tarjota hyvän ja turvallisen hoitostandardin.

Statement on the WHO Consultation on potential Ebola therapies and vaccines

(Statement 5 September 2014
After 2 days of discussion on potential Ebola therapies and vaccines, more than 150 participants, representing the fields of research and clinical investigation, ethics, legal, regulatory, financing, and data collection, identified several therapeutic and vaccine interventions that should be the focus of priority clinical evaluation at this time).
Currently, none of these vaccines or therapies have been approved for human use to prevent or treat EVD. A number of candidate vaccines and therapies have been developed and tested in animal models and some have demonstrated promising results. In view of the urgency of these outbreaks, the international community is mobilizing to find ways to accelerate the evaluation and use of these compounds.
Safety in humans is also unknown, raising the possibility of adverse side effects when administered. Use of some of these products is demanding and requires intravenous administration and infrastructure, such as cold chain, and facilities able to offer a good and safe standard of care.

 Asiantuntijat  päättelivät seuraavaa 

Yhtä mieltä ollaan siitä, että kokoverenkäyttöterapiat ja toipilasseerumin anto on katsottava  prioritoiduksi  asiaksi.

Kaksi  kaikkein  parhaimmiksi identifioitua  rokotevalmistetta on  turvallisuustutkimuksissa-  toinen perustuu vesikulaariseen stomatiitttivirukseen (VSV-EBO) ja toinen simpanssin adenovirukseen (ChAd-EBO). Niiden  tutkimukset on aloitettu USA.ssa ja syyskuun puolessa välissä  tutkimukset  aloitetaan Afrikassa. WHO koettaa   yhdessä vaikuttavien  elimien kanssa kiihdyttää niiden kehittelyä ja turvallista käyttöä  purkauksien vaivaamissa maissa.  Jos rokote osoittautuu turvalliseksi, sitä voisi olla  saatavilla marraskuussa 2014   terveydenhuoltotyöntekijöitä priorisoiden.

On keskusteltu myös uusista terapeuttisista lääkkeestä joihin kuuluu monoklonaaliset vasta-aineet, RNA-perusteiset  lääkkeet ja pienet  antivirusmolekyylit. Pohdittiin myös olemassaolevien  toisten tautien  ja tilojen lääkkeiden soveltamista  

Keskustelluista uusista lääkkeistä jotkut ovat  osoittautuneet hyvin lupaaviksi apinamalleissa ja niitä on käytetty muutamilla ebolapotilaalla ( mutta niin harvalla, että  niiden tehosta ei voi vetää johtopäätöstä).

The experts determined:

  • There was consensus that the use of whole blood therapies and convalescent blood serums needs to be considered as a matter of priority.

  • Safety studies of the 2 most advanced vaccines identified – based on vesicular stomatitis virus (VSV-EBO) and chimpanzee adenovirus (ChAd-EBO) – are being initiated in the United States of America and will be started in Africa and Europe in mid-September. WHO will work with all the relevant stakeholders to accelerate their development and safe use in affected countries. If proven safe, a vaccine could be available in November 2014 for priority use in health-care workers.

  • In addition to blood therapies and candidate vaccines, the participants discussed the availability and evidence supporting the use of novel therapeutic drugs, including monoclonal antibodies, RNA-based drugs, and small antiviral molecules. They also considered the potential use of existing drugs approved for other diseases and conditions. Of the novel products discussed, some have shown great promise in monkey models and have been used in a few Ebola patients (although, in too few cases to permit any conclusion about efficacy). 

 On olemassa vain rajalliset varastot   kaikkia kokeellisia lääkkeitä  Vielä moneen kuukauteen ei varastot ole vielä riittävät, vaikka on monin tavoin kiihdytetty tuotantoa. Hieman paremmalta näyttää tilanne rokotevarastojen  vahventamisen  kohdalla.

On varottava, että  interventioitten  selvittelemisen  ei kutista huomiokykyä tehokkaan kliinisen hoidon toimeenpanosta,  intensiivisestä infektion ennaltaehkäisemisestä ja purkauksen hillitsemisestä, huolellisesta kontaktien jäljittämisesta ja seurannasta, tehokkaasta riskikommunikaatiosta ja yhteiskunnallisesta valveuttamisesta,  mitkä kaikki ovat kriittisia jotta purkaus saadaan päättymään.

Kokeellista interventiota saavien valinta,  tutkimusten sijaintipaikka ja tutkimusdesign pitäisi perustaa tarkoituksessa  oppia niin paljon kuin voidaan ja niin nopeasti kuin  pystytään vaarantamatta  potilaitten hoitamista tai terveystyöntekijöitten turvallisuutta  ja  tämän pitäisi  tapahtua  aktiivissa yhteistyössä  paikallisten tiedemiesten kanssa  ja  asiankuuluvasssa  konsultaatioyhteydessä    yhteiskuntiin.
Existing supplies of all experimental medicines are limited. While many efforts are underway to accelerate production, supplies will not be sufficient for several months to come. The prospects of having augmented supplies of vaccines rapidly look slightly better.
The participants cautioned that investigation of these interventions should not detract attention from the implementation of effective clinical care, rigorous infection prevention and control, careful contact tracing and follow-up, effective risk communication, and social mobilization, all of which are crucial for ending these outbreaks.
The recipients of experimental interventions, locations of studies, and study design should be based on the aim to learn as much as we can as fast as we can without compromising patient care or health worker safety, with active participation of local scientists, and proper consultation with communities.

 Tämä vaatii seuraavia kriittisiä kvalitatiivisia seikkoja

This will require the following crucial elements:

  • Appropriate protocols must be rapidly developed for informed consent and safe use.
  • A mechanism for evaluating pre-clinical data should be put in place in order to recommend which interventions should be evaluated as a first priority.
  • A platform must be established for transparent, real-time collection and sharing of data.
  • A safety monitoring board needs to be established to evaluate the data from all interventions.
All of these will require continued ethical oversight.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar