Leta i den här bloggen

fredag 5 september 2014

Science- lehden artikkeli Ebola- genomista (1) Monitoroinnin tarve, nopeita geneettisiä variaatioita

http://www.sciencemag.org/content/early/2014/08/27/science.1259657.full

Tiivistelmästä käy ilmi, että tutkijat havaitsivat ebolaviruksen ( EBOV)  kattavassa   geenimateriaalissa nopeaa kertymää  isäntäkehojen välisistä ja isäntäkehon  sisäisistä geneettisistä variaatioista  ja niistä he saattoivat luonnehtia sitä tapaa, millä virus välittyi  epidemian alkuviikkojen aikana levitessään Guineasta, Sierra Leoneen ja Nigeriaan. .99 virusgenomia ekvensoitiin 78 potilaasta
We observed a rapid accumulation of interhost and intrahost genetic variation, allowing us to characterize patterns of viral transmission over the initial weeks of the epidemic. 
 Tämä Länsi-Afirkan variantti  juontunee Keski-Afrikan  geenilinjoista  noin  vuodelta 2004 ja se on siirtynyt Guineasta Sierra Leoneen toukokuussa 2014  ja  alkanut  ilmentää  kykyä  siirtyä  ihmisestä toiseen  ilman  näyttöä enemmistä  animaalisista lähteistä. Koska moni mutaatioista tapaa  muuntaa proteiinin sekvenssejä ja muita  biologisesti merkityksellisiä kohteita, niitä pitäisi monitoroida niiltä vaikutuksilta mitä niillä on diagnostiikkaan, rokotteisiin ja hoitomuotoihin, mitkä ovat kriittisiä  purkausvasteelle.
This West African variant likely diverged from Middle African lineages ~2004, crossed from Guinea to Sierra Leone in May 2014, and has exhibited sustained human-to-human transmission subsequently, with no evidence of additional zoonotic sources. Since many of the mutations alter protein sequences and other biologically meaningful targets, they should be monitored for impact on diagnostics, vaccines, and therapies critical to outbreak response. 

  • Kaikkien artikkeliin osallistuneiten nimet ja tehtäväosuudet mainitaan lähteessä

Science DOI: 10.1126/science.1259657

Genomic surveillance elucidates Ebola virus origin and transmission during the 2014 outbreak

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar