Leta i den här bloggen

torsdag 4 september 2014

Ebolaviruksen sisäänpääsyvaihe ( entry) ja fosfatidylseriinin merkitys, Gas6/Ax1 signaalitie.. (PtdSer)-mediated virus entry-enhancing receptors (PVEERs).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24478428
(Tiedämme seuraavia asioita: solujen vanhuuden merkki on flip- flop- scramblase systeemissä  solun ulkopintaan sisäpinnan läheltä kohoava fosfatidylseriini (PtdSer, PS).
 Tämän tunnistaa mm Gas6  (Growth Arrest Specific geneproduct 6) ja  vaikuttaa kehon tavallisen  solun joutumista vaakaan punnittavaksi mahdollisen apoptoosin valiutumiseksi. Kyse on preapoptoottisesta muutoksesta, solun vanhenemisesta., mutta  kumma kyllä  muutama virus käyttää fosfatidylseriiniänsä   keinona  saada sillanpääasema   isäntäkehoon  mm.  sen apoptoosijärjestelmän soluihin. Virus houkuttelee itsensä  kohdesoluun kuin susi lampaan vaateissa. Fosfatidyyliseriini on fysiologisen apoptoosin signaali. . 

LÄHDE:
J Virol. 2014 Apr;88(8):4275-90. doi: 10.1128/JVI.03287-13. Epub 2014 Jan 29.Role of phosphatidylserine receptors in enveloped virus infection. Morizono K1, Chen IS.
Abstract (Tiivistelmä)
 Isäntäkehosta  mm.  plasman  liukoinen  peptidi Gas6  havaitsee viruksen fosfatidylseriinin (PS)  ja tässä on jo yksi silta isäntäkehoon ( Ax1 tekijään) ( Gas6/Ax1 signaalitie) , mikä tekee mahdolliseksi viruksen suunnistuksen isäntäkehon fagosyyttisoluihin.  Fagosyytti  tulkitsee saaneensa kontaktin "kuolleeseen soluun, joka pitäisi poistaa kehosta".  Tämä valhesignaali viruksen taholta  edistää  dengue,. West Nile ja Ebola viruksen soluun pääsyä. Moniin virusperheisiin on yleistynyt tämä molekulaarinen  sisäänpääsymekanismi, .missä virus tarjoaa fosfatidylseriiniään  reseptoriin..
 Ei vain Ax1/Gas6  toimi fosfatidylseriinin reseptorina,  vaan niitä on muitakin sen tunnistajia. -  mutta laajemmin  ei ole vielä arvioitu, miiten suuri  merkitys viruksen sitoutumiselle ja sisäänpääsylle  näillä  olisi. Tämän artikkelin tutkimuksessa tiedemiesryhmä  selvittää useimmat fosfatidylseriinin (PtdSer, PS)  tunnistavat molekyylit kuten
 MFG-E8, TIM-1, -3, ja -4, CD300a, BAI1 sekä  stabiliini-1 ja -2 kuvaten  niiden kykyä  kiihdyttää viruksen kiinnittymistä ja infektoimista.
  Pseudotyypattuja  lentivirusfaktoreita käyttämällä  havaittiin että  liukoinen fosfatidyyliseriiniä sitova proteiini  MFG-E8 kiihdyttää transduktiota.   Solupintareseptorit TIM-1 ja -4 myös lisäävät viruksen sitoutumista ja transduktiota. Näitten  molekyylien  tehostusaste vaihtelee riippuen  pseudotyypatun  virusvaippaproteiinin tyypistä
   Mutatoitunut MFG-E8, joka sitoutuu viruksen vaipan  fosfatidylseriiniin  muodostamatta siltaa soluihin, (yllättävää kyllä ei sitoudu kuitenkaan    anneksiini V molekyyleihin, jota käytetään blokeeraamaan kuolleitten solujen  fagosytoosia   fosfatidyyliseriineitä kätkemällä),  tehokkaasti blokeeraa  näitä fosfatidyyliseriinista riippuvia viruksen sisäänpääsymekanismeja. 
   Tuloksista saa oivallusta viruksen  kalvon fosfatidylseriinin  roolista virusinfektiossa.
  Mutated MFG-E8, which binds viral envelope phosphatidylserine without bridging virus to cells, but, surprisingly, not annexin V, which has been used to block phagocytosis of dead cells by concealing phosphatidylserine, efficiently blocks these phosphatidylserine-dependent viral entry mechanisms. These results provide insight into understanding the role of viral envelope phosphatidylserine in viral infection.

  Asian merkitys

  Virusvaipan fosfatidylseriinin (PS)  on aiemmin osoitettu olevan tärkeä  useiden vaipallisten virusten replikaatiossa, mutta tämän mekanismin yksityiskohdat eivät ole  olleet selvillä.   Otsikon työryhmä ensimmäisenä raportoi  kaksifunktioisen seerumiproteiinin Gas6 muodostavan siltaa virusvaipan fosfatidyyliseriinin ja solupintareseptorin Ax1 kesken.
  Äskettäiset tutkimukset ovat osoittaneet, että monet vaipalliset virukset ( kuten vaccinia, dengue, West Nile ja Ebola) hyödyntävät Ax1/Gas6  signaalitietä  kiihdyttääkseen sisäänpääsyään, mikä  viittaisi siihen, että fosfatidyyliseriinivälitteinen viruksen sisäänpääsymekanismi on monellakin vaipallisella viruksella käytössä
   Ax1/Gas6 molekyylitien lisäksi on monta tunnettua fosfatidyyliseriinin  molekulaarista tunnistajaa olemassa , vaikka näiden  moleyylien vaikutuksia viruksen sitoutumiseen ja sisäänpääsyyn ei ole laajemmin arvioitu  eikä vertailtu.  Tässä tutkimuksessa on käsitelty useimmat ihmisen  molekyylit, jotka pystyvät tunnistamaan fosfatidyyliseriinin (PS) ja katsottiin niiden kyvyt kiihdyttää virusinfektiota.  Saadut oivallukset  vaipan fosfatidyyliseriinin roolista (rooleista)  virusinfektiossa voivat olla sovellutettavissa uusien antivirus reagenssien kehittelyyn, jossa  periaatteena on viruksen  fosfatidyyliseriinivälitteisen sisäänpääsyn blokeeraaminen.
  (Oma kommentti Gas6 tekijästä 4.9. 2014.: Minulla ei ole tietoa missä vaiheessa Gas6 sai gammakarboksyloidun Gla-ryhmänsä  kaikkien  VKDP peptidien joukossa ja  minkä asteisesti se normaalisti on gammakarboksyloituneena ja miten sen käy esim Marevan hoidon aikana kun  muut VKDP:t jäävät PIVKA peptideiksi). Eräs tieto on että plasmassa sitä on 20 kertaa enemmän kiertämässä kuin mitä trombosyytteihin on sitä  varastoituneena.  Tämä myös viittaa siiheen että Gas6 peptidin suhteen myös trombosyytti tarvitsee  epäsuorasti jossain määrin K-vitamiinia normaaliuteensa ja kykyynsä makroaggrekaattien  luomiseen. Siis Ebola ikään kuin sieppaa Gas6 signaalitien ja  suuntaa itsensä sen antaman sillan  avulla  fagosyyteihin ja soluihin jotka toimivat  PS-tunnistajana ja kuolleitten solujen poistajana
  Lisätietoa näistä reseptoreista : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24696470
   T-cell immunoglobulin and mucin domain 1 (TIM-1) and other TIM family members are recently identified phosphatidylserine (PtdSer)-mediated virus entry-enhancing receptors (PVEERs).

  Päivitys 15.11.2014

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar