Leta i den här bloggen

torsdag 4 september 2014

Ebola entry. TIM- välittteinen. (PtdSer)-mediated virus entry-enhancing receptors (PVEERs).

http://jvi.asm.org/content/87/15/8327/F8.large.jpg

 (PVEER) :  http://jvi.asm.org/content/87/15/8327/F8.large.jpg

LÄHDE:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24696470
Tämä artikkeli kertoo  lisää  ebolaviruksen käyttämistä   viruksen sisäänpääsyä edistävistä fosfatidyyliseriiniväliteisistä  reseptoreista (PVEER )
PVEER = Phosphatidylserine-mediated Virus Entry- Enhancing Receptor
EBOV =  Ebola Virus
TIM-1  = T- Cell Immunoglobulin and Mucin Domain -1
PtdSer, PS = Phosphatidylserine, fosfatidyyliseriini  ( anioninen fosfolipidi)
NPC1,  GP1-NPC1 complex 

LÄHDE:
J Virol. 2014 Jun 15;88(12):6702-13. doi: 10.1128/JVI.00300-14. Epub 2014 Apr 2. Characterizing Functional Domains for TIM-Mediated Enveloped Virus Entry. Moller-Tank S1, Albritton LM2, Rennert PD3, Maury W4.

Abstract (Tiivistelmä)

 T- solussa esiintyvä immunoglobuliini ja musiinidomaani 1 (TIM-1) sekä muita TIM- perheen jäseniä on  aivan viime aikoina  alettu tunnistaa fosfatidyyliseriinivälitteisiä  virussisäänpääsyjä lisäävinä reseptoreina (PVEER)  Nämä proteiinit kiihdyttävät niin ebolaviruksen kuin toistenkin virusten  sisäänpääsyä isäntäsoluihin , koska ne sitoutuvat virusvaipalla esiintyvään  fosfolipidilajiin  ( PtdSer , fosfatidyyliseriini) ja sen seurauksena   ne edistävät  viruksen internalisaatiota, menemistä solun sisään.
 TIM-1 välitteiselle viruksen sitoutumiselle ja internalisaatiolle on välttämätöntä myös IgV domaani ( immunoglobuliinin kaltainen variabeli domaani)
 Kuitenkaan TIM-3, jonka IgV domaani pystyy kyllä  sitomaan fosfatidyyliseriiniä, ei kuitenkaan tehokkaasti lisää viruksen pääsyä  soluun ja täten voidaan päätellä, että TIM- proteiineissä on muitkin  domaaneja, jotka ovat funktionaalisesti tärkeitä. vielä jotain, mikä olisi toiminnallisesti tärkeää.
 Tässä otsikon tutkimuksessa tiedemiehet selvittävät  ne domaanit, jotka  toimivat  vaipallisen viruksen sisäänpääsyn lisäämisen tehostajana  ja  määrittelevät  funktionaaliselle PVEE- reseptorille välttämättömiä piirteitä.
 Tutkijat käyttävät lukuisia chimeerisiä ja deleetiomutantteja ja havaitsevat, että funktionaalisen fosfatidyyliseriiniä sitovan domaanin lisäksi nämä PVEE- reseptorit vaativat eräänlaisen riittävän pitkän tukivarsidomaanin, jossa on sekvenssejä edistämässä struktuurin laajenemista. 
Using a variety of chimeras and deletion mutants, we found that in addition to a functional PtdSer-binding domain PVEERs require a stalk domain of sufficient length, containing sequences that promote an extended structure. 
 Ei TIM- 1 proteiinin sytoplasminen eikä transmembraaninenkaan domaani ole välttämätön viruksen sisäänmenon  tehostamisessa  edellyttäen että virus on vielä plasmamebraaniin kiinnittyneenä.
 Pohjautuen  näihin  määritettyihin  piirteisiin tutkijat kehittelivät  sellaisen mallin, mistä puuttui TIM- sekvenssit ja kokosivat siihen  seuraavia osia:  anneksiiniV, alfa -dystroglykaanin  musiinin kaltainen domaani ja GPI-ankkuri, jotka toimivat kuten PVEE reseptori lisäten sellaisten virionien kulkeutumista soluun jotka kantoivat     Ebola, Chikungunya, Ross River tai Sindbis virusten glykoproteiineja (GP).  Näitten pääpiirteitten identifioiminen  viruksen fosfatidyyliseriinivälitteisen sisäänpääsyn tehostamisessa   tarjoaa perustaa tuntemattomien PVEE reseptoreitten  tehokkaaseen  tunnistamiseen. .
Based on these defined characteristics, we generated a mimic lacking TIM sequences and composed of annexin V, the mucin-like domain of α-dystroglycan, and a glycophosphatidylinositol anchor that functioned as a PVEER to enhance transduction of virions displaying Ebola, Chikungunya, Ross River, or Sindbis virus glycoproteins.
 This identification of the key features necessary for PtdSer-mediated enhancement of virus entry provides a basis for more effective recognition of unknown PVEERs.

Päivitys 15.11. 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar