Leta i den här bloggen

onsdag 18 december 2013

Zoonoosiperäinen AIDS epidemia . Uusi SIVcol lentiviruslinja

 AIDS-epidemiasta  zoonoosina vuoden 2007 katsauksen mukaan 

Angela Merianos. Surveillance and Reponse to Disease Emergence. The Aids Epidemic.In: Wildlife and Emerging Zoonotic Diseases: The Biology, Circumstances and Consequences of Cross- Species Transmission.  (2007)
Springer.  ISBN 978-3-540-70961-9 
 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-70962-6_19#page-1

HIV- viruksen aiheuttama AIDS-epidemia on ihmiskunnan historian kaikkein tuhoisin ja  destruktiivisin pandemia ( Näin asian  ilmaisee  UNAIDS vuonna 2005). 

AIDS  tunnistettiin vuonna  1981.  Vuoteen 2005 mennessä  se oli ehtinyt aiheuttaa jo  25 miljoonaa kuolemaa ja  HIV/AIDS infektoituneita oli siihen aikaan  40.3 miljoonaa. 

HIV on lähtenyt liikeelle vähintäin kahdesta  kädellisen eläimen reservoaarista  Afrikassa 1950 luvulla.  Vuoden  2007 aikaan tiedettiin, että   silloin oli olemassa 33  eri lajia kädellisiä eläimiä, joilla oli omia  ainutlaatuisia SIV  viruskantojaan  ( simian immunodeficiency virus)  ja SIV-viruksen esiintymisprevalenssi  apinanlihasta peräisin  olevassa viidakkoriistassa on korkea. 

On tehty tutkimus viidestä eri apinalajista saaduista  16 eri SIV isolaatista ja havaittiin, että niistä  12 virusta kykeni infektoimaan  ihmisen monosyyteistä muodostuneita  makrofageja ja 11 kantaa pystyi infektoimaan ihmisen perifeerisen veren mononukleaarisia soluja, kuitenkin tutkijat painottavat, että koeputkessa osoitettu solutropismi ei välttämättä  ennusta mahdollista  kehossa ilmenevää patogeenisuutta.

Subsaharan Afrikassa kädellisiä eläimiä ( chimpanzees, sooty mangabeys)  metsästävät  altistuvat  metsästyksen ja riistan laiton   aikana SIV- viruksille, samoin ne, jotka pitävät kädellisiä eläimiä lemmikkieläiminä. 
Tällaiset spillover-  tapahtumat , missä viruksia tulee ihmiskehoon, ovat merkitseviä    verensiirtovarastojen kannalta,  koska  kehkeytyy uusia HIV- kantoja, joita  aktuellit käytössä olevat HIV-testit eivät havaitse. 


  •  Mitä tästä asiasta  sanotaan 2013?Mitä on tapahtumassa SIV virusten puolella  kädellisissä eläimissä?
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134299
 FIG. 6


  • TARINA GUEREZA turkisapinasta.  Siitä on   kuvattu Kamerunista uusi lentivirusperhe Tämä kaunisturkkinen iso apina on latinaksi Colobus guareza. Sitä metsästetään turkin takia ja se on rauhoitettu.
LÄHDE:  J Virol. 2001 Jan;75(2):857-66.  Characterization of a novel simian immunodeficiency virus from guereza colobus monkeys (Colobus guereza) in Cameroon: a new lineage in the nonhuman primate lentivirus family. Courgnaud V, Pourrut X, Bibollet-Ruche F, Mpoudi-Ngole E, Bourgeois A, Delaporte E, Peeters M. Author information
  • Tiivistelmä: Kun tutkitaan kädellisillä esiintyvien lentivirusten diversiteettiä, on välttämätöntä selvittää immuunivajevirusten alkuperää ja evoluutiota. Kamerunissa tehtiin  virologinen katsaus ja seulottiin  25 Colubus guereza apinaa. niistä  tunnistettiin 7 HIV/SIV- ristiinreagoivaa  vasta-ainetta. Tämän tutkimuksen aikana tutkijat havaitsivat yhden uuden lentiviruksen ja nimittivät sen nimellä SIVcol ja se esiintyy Colubus guereza- apianssa .
Abstract 
 Exploration of the diversity among primate lentiviruses is necessary to elucidate the origins and evolution of immunodeficiency viruses. During a serological survey in Cameroon, we screened 25 wild-born guereza colobus monkeys (Colobus guereza) and identified 7 with HIV/SIV cross-reactive antibodies. In this study, we describe a novel lentivirus, named SIVcol, prevalent in guereza colobus monkeys.
  • Geneettinen analyysi osoitti, että tämä SIVcol oli hyvin selvästi eroava kaikista muista SIV/HIV-isolaateista:  Sen keskiimääräinen aminohappohappohomologia oli vain  40% Gag- proteiinin suhteen,  50% Pol  suhteen,  28% Env suhteen ja 25% viiden muun geenin koodaaman proteiinin suhteen. Fylogeneettinen analyysikin osoitti SIVcol viruksen olevan geneettisseti selvästi eroava  muista aiemmin luonnehdituista kädellisten lentiviruksista  ja niiden rykelmistä ja  se muodostaa  itsenäisesti  aivan oman linjansa, kuudennen linjan nykyisessä luokituksessa.
 Genetic analysis revealed that SIVcol was very distinct from all other known SIV/HIV isolates, with average amino acid identities of 40% for Gag, 50% for Pol, 28% for Env, and around 25% for proteins encoded by five other genes. Phylogenetic analyses confirmed that SIVcol is genetically distinct from other previously characterized primate lentiviruses and clusters independently, forming a novel lineage, the sixth in the current classification.
  •  Vanhan Maailman Apinat  ( CERCOPITHECIDAE ) 
jaetaan kahteen alaperheeseen: COLOBINAE ja CERCOPITHECINAE .
ja tähän asti kaikki ne Cercopithecidae- apinat, joista on eristetty lentiviruksia, ovat kuuluneet tähän CERCOPITHECINAE -alaperheeseen.
 Sentakia SIVcol virus joka on COLOBUS guereza- apinasta,  on ensimmäinen kädellisen  eläimen lentivirus, mikä on tunnistettu  vahan maailman apinain toisesta alaryhmästä COLOBINAE .  Ja SIVcol  poikkeama linjasta   heijastanee  a isäntäeläinlinjassa. siirtymää. 

 Cercopithecidae monkeys (Old World monkeys) are subdivided into two subfamilies, the Colobinae and the Cercopithecinae, and, so far, all Cercopithecidae monkeys from which lentiviruses have been isolated belong to the Cercopithecinae subfamily. Therefore, SIVcol from guereza colobus monkeys (C. guereza) is the first primate lentivirus identified in the Colobinae subfamily and the divergence of SIVcol may reflect divergence of the host lineage.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar