Leta i den här bloggen

fredag 20 december 2013

Kausi-influenssa lähestyy Ruotsia. Maasssa kehotetaan rokottautumaan. ( Luokittelematon Negales) .Orthomyxoviridae)

Ruotsissa ei käytetä adjuvanttia tässä rokotuksessa enää. 

Sitaatti: http://www.lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/sasongsinfluensa/

Vaccin mot säsongsinfluensa 2013-2014

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.
Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:
 • influensa A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
 • influensa A/Victoria/361/2011 (H3N2)
 • B/Massachusetts/2/2012
Stammarna A(H1N1) och A(H3N2) är samma som ingick i förra säsongens vaccin. Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär detsamma som de tidigare årliga vaccinerna mot säsongsinfluensa. Detaljerad information om vaccinernas innehåll, egenskaper och användningsinformation finns i läkemedlets produktresumé och bipacksedel (se länkar till höger).

Vem bör vaccinera sig?

Följande riskgrupper rekommenderas att ta säsongsinfluensavaccin:
 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
 • personer med kroniska sjukdomar
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - instabil diabetes mellitus
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar 
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - astma
  - extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - flerfunktionshinder hos barn
   
För ytterligare information hänvisas till Socialstyrelsens rekommendationer för profylax och behandling av influensa.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar