Leta i den här bloggen

tisdag 3 december 2013

Hendra ja Nipa-virusten patogeneesi ihmisessä

J Infect Dev Ctries. 2013 Apr 17;7(4):308-11. doi: 10.3855/jidc.3648. Pathogenesis of Hendra and Nipah virus infection in humans.
Departments of Pathology, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas, USA.

TIIVISTELMÄ ( Abstract)

  •  HENDRAVIRUS ( HeV) ja NIPAHVIRUS (NiV)  ovat  leviäviä  zoonoottisia viruksia, jotka aiheuttavat vaikeaa ja usein menehtymiseen johtavaa hengitystietautia ja aivotulehdusta ihmisellä. Henipavirukset voivat infektoida melkoisen  joukon eri lajisia eläimiä ja ihmisestä ihmiseen tapahtuvaa taudinvälittymistäkin on havaittu Nipahviruksella. Koko tartuntareittiä ei vielä tunneta tarkasti ihmisiltä , mutta eri eläinlajeilla suoritetuista  kokeellisista  tutkimuksista on saatu viitteitä siitä, että infektio voi saada tehokkaasti alkunsa  hengitystiealtistuksen  jälkeen. Kuolemaan johtaneista ihmistapauksista on saatu tietää rajoitetusti , mitä histopatologisia  muutoksia HeV ja NiV virukset ovat aiheuttneet. Löydöt viittaavat siihen, että endoteelisolut ovat  virusten tärkeä kohde infektion loppuvaiheissa. Mutta ei tiedetä, mihin kohtaan nämä virukset aluksi  tekevät infektiopesäkkeensä ja miten virus leviää koko kehoon hengitysteistä kuten  hermostoon ja muihin elimiin. Tässä otsikon artikkelissa  tiedemiehet esittävät  tämän hetken käsityksen  HENIPAVIRUSTEN  patogeneesistä ihmisessä.

Hendra virus (HeV) and Nipah virus (NiV) are emerging zoonotic viruses that cause severe and often lethal respiratory illness and encephalitis in humans. Henipaviruses can infect a wide range of species and human-to-human transmission has been observed for NiV. While the exact route of transmission in humans is not known, experimental infection in different animal species suggests that infection can be efficiently initiated after respiratory challenge. The limited data on histopathological changes in fatal human cases of HeV and NiV suggest that endothelial cells are an important target during the terminal stage of infection; however, it is unknown where these viruses initially establish infection and how the virus disseminates from the respiratory tract to the central nervous system and other organs. Here we review the current concepts in henipavirus pathogenesis in humans.

  • Huom: HENDRA-viruksesta on tullut  tänä vuonna  artikkeli Ruotsin SMI.se lähteeseen zoonoosina. mainittuna.
 http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hendravirus/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar