Leta i den här bloggen

tisdag 3 december 2013

Fylogeneettinen puu Paramyxoviruksista

Kun etsittiin syitä hevosten virustautiin   varsinkin sen jälkeen kun ihmisiin oli tullut tartuntaa, jouduttiin syntyjä syviä tutkiessa  taudin alkulähteille, ja kartoittamaan lepakoista alkuisin olevia zoonooseja ja ylipäätänä lepakoitten  taksonomiaa myös.
Hendravirus luokiteltiin  1996 PARAMYXOVIRIDAE- perheen  jäseniin ja arveltiin ensin että se on paramyxovirus tai morbillivirus ( siis tuhkarokkoviruksen tapainen). Vertailtaessa  PCR- analyysien avulla sekvenssejä matrixproteiinista  ilmeni, että  Hendravirus on  kaukaisempaa sukua muille tunnetuille  morbilliviruksille.  Aluksi sitä siis pidettiin hevosen morbilliviruksena, mutta nimi jouduttiin muuttamaan, kun selvisi että viruksen luonnollinen isäntä olikin lepakkojen heimoissa  (Flying foxes, Pteropus species) .
 Kun oli saatu viruksen koko geenisekvenssi  selville, huomattiin että se erosi  selvästi morbilliviruksista ja oli itse asiassa uusi virussuku tässä PARAMYXOVIRIDAE- perheessä ( Wang et al. 2000).  Uuden  virussuvun nimeksi  ehdotettiin HENIPAVIRUS ja siihen katsottiin tyyppijäsenenä Hendra virus ja toisena jäsenenä Nipah-virus.  Tämän nimen hyväksyi myös virustaksonomian kansainvälinen komitea ( International Committee for the Taxonomy of Viruses).

Viime vuosina on sitten kuvattu  PARAMYXOVIRIDAE perheestä useakin aiemmin tuntematon jäsen, kuten  Phocine distemper virus PDV  ja Cetacean morbillivirus ( Genus  morbillivirus) , jotka aiheuttavat tautiepidemioita  meri-imettäväisillä ( hylkeillä, valailla).
Sitten löydettiin  Menangle- virus  (Genus Rubulavirus) ja se aiheutti myös karjassa  vaikeita reproduktiivisiä tauteja (1998)
Salem- virus löydettiin 2000  USA:ssa    ja se aiheutti hevosille tauteja 1992.
Tupaia- paramyxovirus eristettiin  taimaasta (1999).
Tioman -virus ( Genus  Rubulavirus) sekä eräs Palau virus ( ehkä sillä on oma genus) eristettiin samaisista lepakoista ( flying foxes) (2001) Näitä löytyi,  kun yritettiin eristää Nipah-virusta.  Tioman- virus  ja Menangle-virus  ovat  Nipah- viruksen  fylogeneettisiä sukulaisia.
Tupaia viruksella ja Salem-viruksella on joitain samoja sekvenssejä kuin Hendra- ja Nipah- viruksilla, muta silti niissä on piirteitä, joiden takia ne eivät kuulu  niin HENIPAVIRUKSIIN  kuin Morbilliviruksiinkaan. 
Ennen kuin Hendravirus löytyi  Flying fox- lepakoista 1996, oli eirstetty muista  lepakoista jo parainfluenssavirus  tyyppi 2:n alatyyppejä   Intiassa ( 1971) ja Brasiliassa (1995) (Genus Rubulavirus).
Nipah -virus eristettiin 2002 Flying fox. lepakoista Malesiassa. Myöhemmin siitä todettiin uudempaakin tyyppiä.Se on possuille  vaarallinen virus ja tarttuu sikakarjan hoitoketjussa työskenteleviin, nykyään  myös sitten ihmisestä toiseen.

Wikipedia mainitsee  muutamia PARAMYXOVIRIDAE- perheen  sukuja, joissa HENIPA - mainitaan joukossa.
Sukulaisuudesta tuhkarokkovirukselle voi olla se hyöty, että tuhkarokkorokotteesta   voi kuulua osia  Nipah- rokotteeseen

Subfamily Paramyxovirinae
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar