Leta i den här bloggen

söndag 22 december 2013

Eräs Anellovirus, SEN- virus

 SEN- VIRUS.  "VERENSIIRTOVÄLITTEISEN VIRUKSEN"  EPIDEMIOLOGIAA JA LUONNEHDINTAA. Otan tämän erikseen, jota saa jonkinlaista käsitystä tällaisestakin  viraalista geneettisestä materiaalista.

Transfusion. 2005 Jul;45(7):1084-8. SEN virus: epidemiology and characteristics of a transfusion-transmitted virus.Akiba J, Umemura T, Alter HJ, Kojiro M, Tabor E. Author information
  • SEN- virus tarttuu verestä. . Se on vaipaton ja sillä on   yksisäikeinen DNA. Vaikka sen prevalenssi vaihtelee alueittain, niin sitä on havaittu  jopa 30%.lla leikkauksen jälkeisen  verensiirron  saaneista potilaista verrattaessa niihin potilaihin (3%)  jotka eivät  tarvinneet postoperatiivista verensiirtoa.

SEN virus (SEN-V) is a blood-borne, single-stranded, nonenveloped DNA virus. Although its prevalence varies by geographic region, it has been detected in as many as 30 percent of postoperative transfusion recipients, compared to 3 percent of postoperative patients who did not receive transfusions.
  •  Merkitsevää assosiaatiota on myös havaittu verensiirtovolyymin ja SEN-virusinfektion kesken. Tarttuminen verensiirron välityksellä on vahvistunut myös siitä havainnosta, että  verenluovuttajan ja veren siirron saajan  seerumien  SEN-virusten  keskeinen homologian aste  on 99%.
A significant association has been observed between transfusion volume and the occurrence of SEN-V infection. Transmission by transfusion also has been confirmed by the detection of greater than 99 percent homology between SEN-V in donor and recipient sera.
  •  On dokumentoitu myös kilpailevia infektioita    kuten SEN- viruksen, hepatiitti B-viruksen, hepatiitti C- viruksen ja  HIV- 1-virusten aiheuttamia infektioita.  Tällaiset havainnot viittaavat  näitten virusten kuten SEN- viruksenkin välittyvän  verensiirron kautta. 
 Concurrent infections with SEN-V and hepatitis B virus, hepatitis C virus, or human immunodeficiency virus type 1 have been documented, and these observations probably reflect the blood-borne transmission of these viruses as well as SEN-V. 
  • Vaikka SEN-virus alunperin löydettiinkin etsittäessä  syitä verensiirron jälkeiseen  hepatiittiin , ei ole kuitenkaan mitään näyttöä siitä, että SEN-virus aiheuttaisi hepatiittia tai pahentaisi samanaikaisen maksasairauden kulkua. Siitä huolimatta SEN- virus näyttää välittyvän verensiirrossa ja  sen tulevaisesta roolista tarvitaan  tutkimuksilla saatavaa lisävalaistusta.
Although SEN-V was discovered as part of a search for causes of posttransfusion hepatitis, there is no firm evidence so far that SEN-V infection either causes hepatitis or worsens the course of coexistent liver disease. Nevertheless, SEN-V appears to be transmitted by transfusion, and further studies may reveal more about its role in the future.

KOMMENTTI: Katsokaapa Anellovirusten tarkkaa systeemiä, jonne tämä SEN- virus sijoittuu. :http://eol.org/pages/11605601/namesNCBI Taxonomy
view in classification
Species

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar