Leta i den här bloggen

tisdag 26 november 2013

Tetheriini (liekaan laittava molekyyli)

LÄHDE:   Stuart J.D. Neil. The Antiviral Activities of Tetherin. In: bryan R. Cullen(2013). Intrinsic Immunity. ISBN978-3-642-37764-8
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37765-5_3#page-1
Tähän artikkeliin liittyy monta  selkeää kuvaa, joista  kuva 4. selvittää miten  Tetheriinin on joissain olosuhteissa mahdollista herättää täysi antiviraali status. Huomaa  Springerin kuvista miten samantapainen on Vpu molekyyli.
Tri S Neil on erityissti tutkinut Vpu virusproteiinia
.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neil%20SJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23686232


KUVIA ihmisen Tetheriinistä löytyy myös tästä lähteestä:
 Tether on englantilainen verbi ja se on  liekaan laittamista (tethering) .
Tetheriini on sen pienen proteiinin nimi,  joka  laittaa liekaan solua  ja virioneja keskenään. http://www.pnas.org/content/107/43/18428.figures-only
Löytyy kuvia joissa  HIV-1 Vpu ja Tetheriiniini- interaktio myös näkyy ( Kuva A)
 http://c431376.r76.cf2.rackcdn.com/19217/fmicb-02-00250-HTML/image_m/fmicb-02-00250-g002.jpgAinoat tunnetut ihmisessä vaikuttavat  antagonistit  tetheriinille ovat  virusperäiset tekijät  Vpu ja K5.
HIV-1 virus on katsonut tarpeelliseksi evoluutiossa kehittää tetheriinille  vastavaikuttajan ja se on HIV-1 virusproteiini Vpu, joka ulkonäöltöön jä kokoluokaltaan on  samantapainen.
Molemmilla on transmembraaninen ( plasmakalvon läpimenevä)  osa, jolla  voi asettua vuorovaikutukseen ja sillä  fysikaallisella  asettumalla ja vuorovaikutuksella  Tetheriini koettaa kiinnittää HIV-.1- virionit  toisiinsa ja solukalvoon ja toisaalta Vpu koettaa solun sisätilassa jo takertua siihen, vähentää sen pääsyä pintaan virionien kimppuun  ja viedä sen sensijaan  silppuroitumaan.

Tetheriini nimittäin haittaa  HIV-viruksen  uusien viruspartikkeleitten vapaata uloslähtöä infektoituneesta solusta. Se hankaloittaa  olennaisesti viruksen lisääntymisprojektia  aiheuttamalla uusien virionien sakkautumisen, kiinnijäämisen   solupintaan. josta ne voivat opsonisoitua , tulla komplementin puhdistamiksi tai ne voivat  herättää jopa  Interferonijärjestelmän ja herättää vähitellen  kehon  koko antivirusgeenistön ja puhdistaa kehon tästäkin viruksesta kuten muistakin retroelementeistä.
 On arveltu sitäkin, että  jopa ainoastaan   HIV-I: n kehittämän Vpu- tekijän  ainutlaatuisen kyvyn takia HIV on ihmiskunnassa pandeminen virus. TETHERIINI  on asia,  jota sietää pohtia. Otan tässä sitaatin sen geenistä ja siihen kuuluvista asioista:

Jos Vpu- tekijä ei tekisi TETHERIINIÄ  tehottomaksi ( johtamalla sitä  proteiinisilppuriin, se pystyisi kehittämään vähitellen  laajan antiviraalisen  tilan solussa ja kehossa ja saisi viruksesta voiton kehon omin  immunologisin keinoin.
  Ennen kuin tetheriini alettiin tuntea tarkemmin, tiedettiin että  se on olemassa, koska Vpu kohdistaa vastavoimansa  tarkasti  johonkin  erityiseen   tekijään,  joka sitten osoittautui olevan juuri tämä tetheriini.
 TETHERIINI itse asiassa tunnettiin ensin muunlaisista ominaisuuksistaan, josta sen ensimmäinen nimikin on  peräisin (BST2). Nyt näyttää olevan vielä uutisissa  jotain sen uusistakin  funktioista, eikä vain  HIV-1 virusta koskevista asioista.

Kromosomin ja geenin  nimen ja njumeron löydän tästä:  BST2/CD317. Kromosomi 19. p13.1.  

 http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BST2

Entrez Gene summary for BST2 Gene:

Bone marrow stromal cells are involved in the growth and development of B-cells. The specific function of the protein encoded by the bone marrow stromal cell antigen 2 is undetermined; however, this protein may play a role in pre-B-cell growth and in rheumatoid arthritis. (provided by RefSeq, Jul 2008)
GeneCards Summary for BST2 Gene: 

BST2 (bone marrow stromal cell antigen 2) is a protein-coding gene. Diseases associated with BST2 include west nile encephalitis, and megakaryocytic leukemia. GO annotations related to this gene include metalloendopeptidase inhibitor activity and protein homodimerization activity.
UniProtKB/Swiss-Prot: BST2_HUMAN, Q10589

Function: IFN-induced antiviral host restriction factor which efficiently blocks the release of diverse mammalian enveloped viruses by directly tethering nascent virions to the membranes of infected cells. Acts as a direct physical tether, holding virions to the cell membrane and linking virions to each other. The tethered virions can be internalized by endocytosis and subsequently degraded or they can remain on the cell surface. In either case, their spread as cell-free virions is restricted. Its target viruses belong to diverse families, including retroviridae: human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2), simian immunodeficiency viruses (SIVs), equine infectious anemia virus (EIAV), feline immunodeficiency virus (FIV), prototype foamy virus (PFV), Mason-Pfizer monkey virus (MPMV), human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1), Rous sarcoma virus (RSV) and
murine leukemia virus (MLV), flavivirideae: hepatitis C virus (HCV), filoviridae: ebola virus (EBOV) and marburg virus (MARV), arenaviridae: lassa virus (LASV) and machupo virus (MACV), herpesviridae: kaposis sarcoma-associated herpesvirus (KSHV), rhabdoviridae: vesicular stomatitis virus (VSV), orthomyxoviridae: influenza A virus, and
paramyxoviridae: nipah virus.
 Can inhibit cell surface proteolytic activity of MMP14 causing decreased activation of MMP15 which results in inhibition of cell growth and migration. Can stimulate signaling by LILRA4/ILT7 and consequently provide negative feedback to the production of IFN by plasmacytoid dendritic cells in response to viral infection. Plays a role in the organization of the subapical actin cytoskeleton in polarized epithelial cells

Gene Wiki entry for BST2 (Tetherin) GeneInga kommentarer:

Skicka en kommentar