Leta i den här bloggen

tisdag 19 november 2013

Onko odotettavissa uutta terapiaa ABOBEC3-tietä HIV virusta vastaan tulevaisuudessa?

Future Virol. 2009 Nov 1;4(6):605. Leveraging APOBEC3 proteins to alter the HIV mutation rate and combat AIDS.
Department of Genetics, Cell Biology & Development, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, USA Tel.: +1 414 702 7232, hultq014@umn.edu.

TIIVISTELMÄ:  Abstract

  •  Ainakin kaksi APOBEC3 proteiineista, APOBEC3F ja APOBEC3G pystyvät estämään HIV-1 replikaatiota aiheuttamalla mutaation viruksen koodaavassa säikeessä cDNA( template).

At least two human APOBEC3 proteins - APOBEC3F and APOBEC3G - are capable of inhibiting HIV-1 replication by mutation of the viral cDNA.
  •  Mutta  HIV-1 taas puolestan välttää  kuolettavaa restriktiota lisäproteiininsa Vif avulla. Vif kohdentaa aggressionsa  näihin  APOBEC3 proteiineihin  ja osoittaa niille tien  proteiinisilppuriin. 
 HIV-1 averts lethal restriction through its accessory protein Vif, which targets these APOBEC3 proteins for proteasomal degradation. 
  •  Tällainen   hurja interaktio ihmisen solusytoplasman  APOBEC3 proteiinien ja  invasoituvan HIV-1 viruksenVif- tekijän kesken  on  stimuloinut paljon  mielenkiintoa kehiteltäessä  uusia terapeuttisten aineita, joiden tarkoituksena  on muuntaa ABOBEC3 entsyymien  deaminaasiaktiivisuutta ja vaihtaa siten  viruksen mutaatiotahtia joko kuolettavaksi tai suboptimaaliseksi.
The life-or-death interaction between human APOBEC3 proteins and HIV-1 Vif has stimulated much interest in developing novel therapeutics aimed at altering the deaminase activity of the APOBEC3s, thus changing the virus' mutation rate to either lethal or suboptimal levels. 
  • Mekanistisen informaation nykytilanteesta tehdään katsausta  ja  pohditaan mahdollisia riskejä ja etuja siitä, kun  lisätään ( hypermutaatiolla) tai vähennetään ( hypomutaatiolla)  HIV-1 viruksen mutatoitumistahtia vaikuttamalla APOBEC3 proteiinijärjestelmän kautta.
The current state of mechanistic information is reviewed and the possible risks and benefits of increasing (via hypermutation) or decreasing (via hypomutation) the HIV-1 mutation rate through APOBEC3 proteins are discussed.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar