Leta i den här bloggen

onsdag 27 november 2013

Mitä SAMHD1 tarkoittaa?

Lyhennys tulee sanasta  sterile alpha motif and histidine-aspartatic domain protein 1.  Se on 626 aminohappoa sisältävä proteiini, joka paikallistuu tumaan ja sillä on ainutlaatuinen SAM- motiivinsa ja histidiini (H) -aspartaatti (D)-domaaninsa jotka sijaitsevat peräkkäin.  Proteiinin  ovat kuvanneet Aravind ja Koonin vuonna 1998, lisätietoja  Qiaolta ja Bowielta  vuodelta 2005.
HD domaani on  kuten tyypilliset fosfohydrolaasit. HD- käyttää substraatinaan nukleotidejä.
SAM- domaanilla on  runseasti proteiini-interaktioita sekä proteiini-tuma-interaktioita ja  prosessseissa välitysvaikutuksia.

SAMHD1  pystyy ´pilkkomaan d-nukleotidejä desoxynukleosideiksi ja (tri)fosfaateiksi.

Kun on tutkittu primääristä aminohappojärjestystä niin SAMHD1:ssa  on havaittu  11-14 asemassa KRPR, mikä on  "klassinen monopartiitti consensus tumaan lokalisoiva signaali". mikä on todettu  viime vuonna. (Hofmann et al.)

Mikä siten SAMHD1:n tärkein  funktio onkin niin HIV-1 virus ei omaa  spesifistä keinoja (tätä tekijää vastaan. kuva selittää miten paha asia on jos tulee  molempaa virusta.
http://www.retrovirology.com/content/figures/1742-4690-9-88-1.jpg

http://www.retrovirology.com/content/figures/1742-4690-9-88-1.jpg

 Sensijaan HIV-2 viruksella on tekijä vpx, joka vaikuttaa   tähän  entsyymiin.
 Vpx  menee sen kanssa interaktioon ja esiintyy tumassa.  ja aloittaa sellaisen prosessin mistä seuraa SAMHD1 proteiinin vähentymä ja siirtymä  sytoplasmaan ja siellä olevaan proteiinisilppuriin..
Kokeellisesti on osoitettu RNAinterferenssillä että kun  on  hiljenneytty SAMHD1, niin vaikutus on se että HIV-1 pääsee infektoimaan makrofageja ja dendriittisoluja  aivan Vpx tekijästä riippumattakin. 

Muille restriktiotekijöille on tyypillistä, että kun ne ovat saaneet aikaan antivirusvastetta ja interferonieritystä, interferonit ovat tyyppiä I.
Mutta  vain SAMHD1 defektissä  tapahtuu että  tyypin I interferonieritys kohoaa.  Tällainen tauti on  olemassa  Aicardi-Goutieren oireyhtymä.  Siitä  SAMHD1 oli tunnistettu jo aikaisemmin, ennenkuin tiedettiin että se on myös lentiviruksissa  restriktiotekijä.
SAMHD1 on luonnollisen immuniteetin negatiivinen säätelijä  ( negative regulator  of the innante immunity)

SAMHD1 toimii restriktiotekijänä ja rajoittaa viruksen replikoitumista  myeloisissa soluissa .
Se on restriktiotekijänä   sellaisissa soluissa, joissa ei tapahdu solusykliä ja  lepotilassa olevissa  CD4+ T-soluissa

HIV-2 infektion aiheuttama tauti  on hitaampikulkuista kuin HIV-1 infektion aiheuttamassa taudissa Viruskuorma on vähempää.   T solujen CD+  molekyylit katoavat hitaampaa . Kliinisten oireitten kehittyminen on hitaampaa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar