Leta i den här bloggen

onsdag 20 november 2013

kromosomi 21: Interferonireseptorigeeni IFNAR, IFNABR

Somat Cell Mol Genet. 1995 Mar;21(2):139-45. Three distinct loci on human chromosome 21 contribute to interferon-alpha/beta responsiveness.
Department of Pathology, New York University School of Medicine, New York 10016, USA.

Abstract (Suomennosta)

The species specificity of interferons (IFNs) depends on restricted recognition of these ligands by multisubunit cell surface receptors.

Interferonien lajispesifisyys riippuu näiden ligandien restriktiiviestä tunnistamisesta solupintareseptorin monirakenteisella alayksiköllä

Expression of the human receptor subunit IFNAR in mouse cells conferred sensitivity only to one subtype of human IFN, IFN-alpha B.

ESIM. Ihmisreseptorien IFNAR alayksikkö asetettuna hiirisoluun suo herkkyyden vain yhdelle ihmisinterferonialaytyypille , IFN-alfaB.

Other genes on human chromosome 21 were required for responses to other subtypes of type I IFN.

Muita ihmiskromosomin numero 21 geenejä vaaditaan muitten I tyypin interferonien vasteisiin.


In contrast, IFNAR expression in hamster cells did not confer sensitivity to any human IFN tested, including IFN-alpha B. 

Eräs toinen päinvastainen esimerkki: IFNAR reseptorin ilmenemä hamsterin soluissa ei tuota herkkyyttä millekään testatulle ihmisinterferonille, ei edes yllämainitulle IFN-alfaB.lle.

Using human-hamster somatic cell hybrids, we mapped the Ifnabr gene, encoding a ligand-binding subunit of the IFN-alpha/beta (type I) receptor, to human chromosome 21.

Sitten tutkijat kartoittivat ihmisen kromosomiin 21 (käyttämällä ihmisen- hamsterin somaattisten solujen hybridiä) Ifnabr geenin, joka koodaa sitä reseptorialayksikköä, mikä sitoo ligandina IFN-alfa/beeta I.

Ifnabr colocalized with Ifnar to the distal region of q22.1.

Ifnabr lokalisoituu samaan distaaliseen q22.1 alueeseen kuten Ifnar.

The presence of a chromosomal fragment encoding IFNABR and IFNAR was also not sufficient to confer sensitivity to human IFN.

Sen kromosomifragmentin läsnäolo, joka koodaa IFNABR ja IFNAR, ei ollut riittävä suomaan herkkyyttä ihmisen IFN:lle.

In contrast, hybrids carrying in addition the region 21q22.2 showed a full response to human IFN-alpha B, suggesting that a gene located in this region encodes a third factor required for type I IFN receptor activity.

Sitävastoin sellaiset hybridit, joissa oli alue 21q22.2 osoittivat täyttä vastetta ihmisen IFN-alfaB:lle , mistä päätellen tässä alueessa sijaitseva geeni koodaa jotain kolmatta tekijää, mikä vaaditaan tyypin I IFNreseptoriaktiivisuuteen.
PMID: 7570186 [PubMed - indexed for MEDLINE]Inga kommentarer:

Skicka en kommentar