Leta i den här bloggen

tisdag 19 november 2013

(6) Mitä haittoja voi APOBEC3 deaminaatioista olla?

 Pohdittaessa APOBEC3 proteiinijärjestelmän liittämisestä mahdollisten uusien antiretroviraalisten strategioiden tutkimuskenttään täytyy ottaa huomioon mahdolliset haitat deaminaatioista.


(I) Eric W. Refsland et Reuben S. HrrisThe APOBEC3   Family of Retroelement Restriction Factors. In: Intrinsic immunity  Toimittaja  on Bryan R. Culten ( 2013).
Current  Topics in Microbiology and Immunology.
 ISBN 978- 3- 642- 37764-8.


 Vaikka DNAsytosiinideaminaatiolla on ilmeisiä  edullisia vaikutuksia yksittäisille soluille ja koko organismille  saattaa tällä prosessilla  olla melkoisia patologisiakin seuramuksiaan, näistä merkittävin on syöpä.

Esimerkiksi APOBEC1  yliexpressio hiiren maksassa on nättänyt aiheuttavan hpatosellulaarista syöpää ja maksadysplasiaa.

Samoin myös AID transgeneesi voi myös aiheuttaa syöpää ja sen on osoitettu vastaavan joissain lymfosyytti neoplasioissa kromosomaalisten translokaatioitten aloittamisesta ja niihin kuuluu c-myc/IgH tunnusmerkin uudelleenjärjestäytyminen Burkittin lymfoomassa.
AID voi myöskin edistää resistenssiä kemoterapeuttiselle lääkkeelle imatinib.

Kuitenkin APOBEC1 ja AID proteiinein osallistuminen ihmisen syöpään on kyseenalaista, koska niiden esiintymä on rajoittunut niihin kudoksiin, josisa niillä on funktionsa, APOBEC1 esiintyy ohutsuolen enterosyyteissä ja AID B-soluissa.

Sensijaan  APOBEC3-proteiineilla  on laajempi esiintymä-alue, joka käsittää kehon  useimmat kudokset. Laaja esiintymiskirjo, vahva DNA-deaminaasiaktiivisuus ja sytosiinista (C)  tymiiniksi (T) biasis kasvainten  genomisekvensseissä viittaavat vahvasti siihen, että yksi tai useampi APOBEC3 proteiini voi toimia mutaatiolähteenä eri syövissä.

APOBEC3B proteiinista  tuli johtava ehdokas, koska se on  ainutlaatuiesti ja konstitutiivisesti  paikallistunut tumaan perittyään   tumaankuljetusmekanismin AID- proteiinilta.
Äskettäin on havaittu APOBEC3B  yliekspressoituneena eräissä laboratiivisissa rintasyöpäsolulinjoissa,  mutta ei  saatavilla olevissa kontrollisolulinjoisssa.
APOBEC3B -proteiinin ylössäätymän on osoitettu vastaavan kohonneesta genomisesta urasiilipitoisuudesta  ja kohonneesta mutaatiotahdista rintasyöpäsolulinjoissa.   Normaaliin rintarauhaskudokseen verrattuna on havaittu  useimmissa ihmisen rintasyövissä APOBEC3B  proteiinin olevan samalla tavoin vahvasti ylössäätyneenä, kun taas  normaalirintarauhasessa oli APOBEC3B proteiinia   tuskin havaittavia pitoisuuksia. ( Burns et al. 2013).
 APOBEC3B yliesiintymä korreloi tuumorin genomisen mutaatiokuorman  kaksinkertaistumiseen ja suurin osa C:stä T:ksi  transitiomutaatioista tapahtui rekombinantti ABOBEC3B:n  suosimassa motiivissa. 

Kaikenkaikkiaan ollaan kehittämässä mallia siitä,  kuinka APOBEC3B tarjoaa geneettistä  käyttöenergiaa tuumorigeneesiin, joka  yhdistettynä  valintaan   saattaa  auttaa selvittämään monia syövän tuntomerkkejä kuten lisääntyneen vaurioitumisen   DNA:ssa, kohonneen proliferoitumisen, vähentyneen apoptoosin ja massiivin heterogeenisyyden .
Erityisesti APOBEC3B:n ylössäätyminen  korreloi  tuumorisuppressiogeenin TP53  inaktivoitumiseen, mistä voi vahvasti päätellä sen olevan varhainen tuumoria alkava  tekijä.
(Burns et al. 2013).

Ilmeisesti APOBEC3B:n koodaamisessa punniutuu  mahdolliset edut ja mahdolliset karsinogeneesin kustannukset.  Tämän  ilmeisen arvoituksen houkuttelevana selityksenä  saattaa olla se, että  sen luonnollisen immuniteetin  funktio on tärkeä  elämän varhaisvaiheelle  ja lajien terveydelle, esim itusoluissa tai varhaiskehityksessä., kun taas syöpää  sattuu vasta reproduktiivisten vuosien jälkeen useimminin. Joka tapauksessa on aiheellista  selvittää APOBEC3B ja sen osuus rintasyövässä ja amhdollisesti muissakin ihmisen syövissä.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar