Leta i den här bloggen

tisdag 19 november 2013

(5) APOBEC3 proteiinit yleensäkin luonnollsiessa immuunipuolustuksessa


(I) Eric W. Refsland et Reuben S. HrrisThe APOBEC3   Family of Retroelement Restriction Factors. In: Intrinsic immunity  Toimittaja  on Bryan R. Culten ( 2013).
Current  Topics in Microbiology and Immunology.
 ISBN 978- 3- 642- 37764-8.Exogeenit retrovirukset ovat ihmisillä harvinaisia, mikä pitää yhtä sen ajatuksen  kanssa, että monipuolinen APOBEC3 puolustus antaa  runsaan suojan sen tyypin patogeenejä vastaan. Tästä säännöstä on kuitenkin  yksi poikkeus ja se on HIV. Tuo virus onnistuu osaltaan sen takia lyömään tämän pulustuksen, että sillä on  Vif ja sityen  se hajoitaa solun APOBEC- järjestelmän.

Kuitenkin on näyttöä siitä, että  kauan ennen kuin HIV oli välittynyt ihmiskuntaan on APOBEC3  pystynyt puolustamaan ihmiskunnan genomisia integriteettiä. 

Ottaen huomioon endogeenisten retroelementtien merkitsevä läsnäolo imettäväisgenomeissa, niin niiden elementtien  vaimentaminen saattaa  edustaa  aihetta  alaperheitten olemassolon ja positiivisen valinnan primääriä lähdetta, mitka ovat muovanneet nykypäivän   geenilocuskompleksin ja näiden luonnollisten immuniteetitekijöiden moninaiset funktiot. .

Endogeeniset retroelementit, ne joissa on pitkät LTR päätytoistot kuten  endogeenisilla retroviruksilla  ja  non-LTR- elementit  (SINE, short interspersed nuclear elements) , ovat saattaneet ylläpitää  välttämätöntä  evolutionaalista painetta, mistä  espansoituu  APOBEC3 locuksen expansio  kädellisillä.

Verrattaessa jyrsijöitä ja kädellisiä  näkyy retrotransposonifrekvenssien ero  APOBEC3 proteiinien  lukumäärässä, mikä on kädellisillä seitsemän ja jyrsijöillä yksi.

Joillain edndogeeneillä retroviruksilla on  genomissa  arpensa  APOBEC3F ja APOBEC3G-aktiivisuudesta.
Kun jokin parasiittinen elementti  elinsyklissään  tuottaa välituotteena  yksisäikeistä DNA:ta,  ssDNA muodon, se on alttiina APOBEC3 restriktiolle. .
HIV-1 viruksen lisäksi on raportoitu muita viruksia kuten SIV, MLV, porcine  endogenous retrovirus, foamy virus, ihmisen T-soluleukemiavirus  ja hepatiitti B-virus alttiiksi APOBEC3 - välitteiselle genomin editoinnille.  Onko APOBEC3 restriktio näissä viruksissa osa  luonnollsita immuunivastetta?

Endogeenisilla retroelementeillä ja niiden liikkuvuudella  uskotaan olevan  keskeistä osaa ihmisgenomin  erilaistumisenaikaisessa muovautumisessa.  Prosessilla on kustannuksensa. Lopulta solut ovat  keksineet  puolustusstrategioita ja  säilyttäneet genomista integriteettiä hillitsemällä näiden geneettisten elementtien liikkumista.  APOBEC3 perheen  evoluutio on todennäkösiesti omannut  huomattavaa osaa tässä puolustuksessa ja  retroelementtien  erilaistamisessa  saattaen  ne  hyödyllisemmiksi  isäntälajeille.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar