Leta i den här bloggen

torsdag 10 oktober 2013

Islamilaisten pyhiinvaelluskausi on 13.-18. lokakuuta.

  • Ruotsin Tartuntatautien virasto  painottaa rokotusten tärkeyttä. 
  • http://www.smi.se/nyhetsarkiv/2013/hajj-2013---se-over-vaccinationsskyddet-i-god-tid/

"Se över vaccinationsskyddet inför Hajj

Den årliga muslimska pilgrimsfärden Hajj infaller i år runt den 13 - 18 oktober och flera miljoner muslimer från hela världen färdas till Mekka i Saudiarabien. I år utökas rekommendationerna med anledning av coronaviruset MERS-CoV.
Smittskyddsinstitutet liksom de flesta andra folkhälsoinstitut i världen kommunicerar råd och anvisningar till resenärer som ska till Mekka. Vid stora samlingar av människor finns alltid risk för att smittsamma sjukdomar kan spridas både på plats och när resenärer återvänder till sina hemländer.
Hälsoministeriet i Saudiarabien vidtar varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smittsamma sjukdomar. Ankommande pilgrimer screenas för en del sjukdomar, man ställer krav på vissa vaccinationer och ger rekommendation om andra. I år ger man också specifika rekommendationer med tanke på spridningen av coronaviruset MERS-CoV. Råd från hälsoministeriet i Saudiarabien (eng)

Rekommendationer gällande MERS-CoV

MERS-CoV orsakar svår lunginflammation med komplikationer i andra organ, framförallt njursvikt. Totalt har 80 fall rapporterats varav 44 med dödlig utgång. Hittills har de flesta fallen haft underliggande sjukdomar som kan ha gjort dem extra känsliga. Förekomst av smitta mellan människor har påvisats om än i begränsad omfattning.
Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med rekommendationer inför Hajj med anledning av utbrott av MERS-CoV på den Arabiska halvön. Rekommendation från WHO (eng)
Det finns idag inga råd från WHO om att begränsa resandet till Saudiarabien men landets hälsoministerium uppmanar följande grupper att skjuta upp Hajj och Umrah i år för deras egen säkerhet:
• Personer över 65
• Personer med kronisk sjukdom (hjärt-, njur- eller lungsjukdom eller diabetes), immunbristsjukdomar, cancer eller annan allvarlig sjukdom
• Gravida och barn under 12 år

Allmänna krav och rekommendationer inför Hajj

För den som söker visum för att delta i Hajj finns särskilda krav och rekommendationer. Äldre personer, svårt sjuka, gravida och barn avråds från att genomföra Hajj.
Den som söker visum måste ha tagit vissa vaccinationer. Vilka vaccinationer det rör sig om varierar beroende på ålder och vilket land personen som söker visum kommer ifrån. Om du reser till Saudiarabien från ett afrikanskt eller asiatiskt land så kontrollera vilka regler som gäller för resevaccinationer i det särskilda fallet – i god tid innan resan.
Nedan följer krav och rekommendationer av vaccinationer som gäller generellt inför resa till Saudiarabien:

Meningokocksjukdom: För att få inresetillstånd kräver saudiska hälsovårdsmyndigheten att alla över två år har vaccinerats mot hjärnhinneinflammation – internationellt vaccinationskort ska medföras under resan.
• Vaccinationen måste ha getts inom de senaste tre åren.
• Vaccinationen får inte ha getts senare än tio dagar innan resan.
• Vaccinet måste vara 4-valent meningokockvaccin (Men A, C, Y, W-135).

Gula febern: De resenärer som reser från ett land där gula febern förekommer ska ha vaccinerats senast tio dagar före resan och för mindre än tio år sedan.

Polio: Pilgrimer under 15 år som har varit i ett land där polio förekommer måste vaccinera sig mot polio innan de ansöker om visum till Saudiarabien. De här personerna kommer få ytterligare en dos poliovaccin oralt (OPV) av saudiska hälsomyndigheten när de anländer till Saudiarabien.

Rutinvaccinationer: Pilgrimer rekommenderas att i samråd med sjukvårdspersonal kontrollera att alla rutinvaccinationer är uppdaterade, inklusive:
• polio
• mässling, påssjuka och röda hund (MPR – MMR på engelska)
• stelkramp
• difteri
• kikhosta

Om ett barn följer med på resan kan det vara aktuellt att ändra på barnets vaccinationsschema för att tillgodose kraven för inresetillstånd i Saudiarabien. Rådgör med vårdpersonal på BVC i god tid innan resan.

Hepatit B: Hepatit B är en sjukdom som sprids via kontakt med smittade kroppsvätskor och blod. Förekomsten av hepatit B är stor i Mellanöstern och Saudiarabien. Resenärer rekommenderas därför att vaccinera sig mot sjukdomen.

Säsongsinfluensa: Pilgrimer som vill minska risken för att smittas av säsongsinfluensa bör vaccinera sig minst två veckor innan avresan. Barn mellan sex månader och tolv år kan behöva två doser influensavaccin med minst 4 veckors mellanrum för att få ett bra skydd.

Övriga sjukdomar: Förutom dessa vaccinationer kan man också diskutera med den vaccinerande läkare man möter om ett utökat skydd till exempel för hepatit A.
Sammanfattningsvis är det alltså viktigt för personer som planerar en resa till Mekka att tidigt ta kontakt med vaccinationscentral eller liknande så att de krav och råd om vaccinationer som finns kan omhändertas. Smittskyddsinstitutet kommer att fortsätta att publicera information som kan påverka resandet. Framförallt är det viktigt att följa utvecklingen gällande MERS-CoV. Om man efter resan blir sjuk är det viktigt att informera vården om att man varit i Saudiarabien så att vårdpersonalen är medveten om detta.

Kontakt: "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar